zondag 29 januari 2023

Een vrolijke noot

JOY
Dit is mij laatste mini kunstwerk
"Een vrolijke noot"
Er werd mij een gratis mini 
online cursus aangeboden
Eerst 2 A4 stofjes beschilderd
Die in kleine stukken verknipt
Passende delen samen gevoegd
Aan elkaar gestikt
Het eerste wat ik zag was een muzieklijn en
 een gevoel van vreugde door de kleuren
Met siersteken een muzieklijn gemaakt
Ik zie de letters "JOY"
"Een vrolijke noot" is het eindresultaat

"Een vrolijke noot"
*Het heeft met een feeststemming te maken
*'t Is een komisch element te midden van serieus iets, vaak bedoeld om de spanning wat te verminderen. 
Uit Nehemia 8
De vreugde van de HEERE, dat is uw kracht

1 Tessalonicenzen 5:16-18 
Wees altijd verheugd, 
bid onophoudelijk, 
dank God onder alle omstandigheden, 
want dat is wat Hij van u, 
die één bent met Christus Jezus, verlangt.

't Oog van de naald hebben

Het is zo leuk om met het 
Woord van God te spelen
Elke dag een nieuwe uitdaging
Vandaag dit gedeelte
🐫
Door het oog van de naald kruipen
  In 't Nederlands betekent 't:
op het nippertje ontsnappen
iets ternauwernood volbrengen

Uit Lukas 18 
Een rijke jongeling vraagt Jezus:
Wat moet ik doen om 
het eeuwige leven te beërven?
📖
Ik ken de geboden
Al deze dingen heb ik in acht genomen

Jezus antwoord:
Nog één ding ontbreekt u: 
Verkoop al wat u hebt en 
deel het uit onder de armen en 
u zult een schat hebben in de hemel. 
Kom dan en volg Mij!
💰
Hoe moeilijk kunnen zij die rijkdommen hebben, 
het Koninkrijk van God binnengaan.
Het is gemakkelijker dat een kameel gaat 
door het oog van een naald, 
dan dat een rijke het 
Koninkrijk van God binnengaat.
🐫
Een kameel kon niet door de kleinere poort gaan 
tenzij hij zich bukte en zijn bagage liet verwijderen.
Een rijke man zou zich dus van zijn bezittingen 
moeten bevrijden om het paradijs binnen te gaan.
Een kameel is gewend te knielen....

Bezit & hebben
Er bestaat in het Hebreeuws 
geen werkwoord "hebben" 
om aan te geven dat je iets wel of niet bezit. 
Daarvoor wordt een bijzondere constructie gebruikt
Dus i.p.v. dat iemand zegt: 
Ik heb, zeg je: Het komt tot mij.
Hij heeft - Het komt tot hem...

Rabbijn Raphael Evers
De dingen die wij hebben zijn ons 
door Hasjeem (G’d) ter beschikking gesteld 
met een bepaald doel: 
om er goede dingen mee te doen. 
Dit is een geheel andere invalshoek 
als het absolute eigendomsrecht 
zoals we dat kennen vanuit 
het Romeinse recht en het vroegere 
Nederlandse recht
Alles zal tot je komen
Wanneer je hebt, dan kan wat je hebt 
niet aan je gegeven worden. 
Wanneer je niet hebt, 
wanneer je ophoudt met hebben, dan is 
dat wat je niet hebt vrij 
om gegeven te worden. 
Wanneer je "ik heb" opgeeft, dan 
komt het tot jou.
(Joods denken)
Een gimel, een kameel, 
Een letter uit het Hebreeuws
't is een type, de uitbeelding van 
een gelovige, die grote afstanden 
moet overbruggen op weg naar zijn bestemming: 
het Beloofde Land. 
Het is een weg die de gelovige buiten 
de legerplaats voert, 
dwars door de woestijn, 
een plaats van verzoekingen
Wijsheid van de Lamed uit dit boek hierboven
Zomaar even wat neergezet in deze blog
wat mij raakt
Onderzoek alles en ga de weg met God
Ik ben benieuwd naar jouw ontdekkingsreis

zaterdag 28 januari 2023

Expressief landschap

Een creatieve uitspatting!
Expressie!
Lekker kliederen en spelen
met spatel en verf
Een landschap wordt gevormd....

Werkstuk gemaakt in Dordrecht

vrijdag 27 januari 2023

Poerim

Mijn Bijbeljournal in Esther 10
Het poerimfeest

Uit Esther 9
In Esther 9 worden de instellingen 
van het Poerimfeest beschreven
Vanwege alles wat ze hadden meegemaakt en 
wat hun was overkomen 
namen de Joden de verplichting op zich 
om deze beide dagen nooit ongemerkt 
voorbij te laten gaan, maar ze 
elk jaar te vieren.
De herinnering moest levend gehouden worden:
ze moesten worden gevierd 
door elke generatie en door elke familie,
in iedere provincie en in iedere stad. 
Er werden brieven gestuurd naar alle Joden in alle honderdzevenentwintig provincies
Esthers bevelschrift bevatte bindende voorschriften 
voor de Poeriemdagen, en 
de inhoud ervan werd te boek gesteld.

Uit Esther 10
Hij stond bij de Joden in aanzien en 
was geliefd bij al zijn volksgenoten, want 
hij streefde het geluk van zijn volk na en 
zette zich in voor de vrede 
van allen die tot dit volk behoorden.

Rouw wordt lof
Het omgekeerde gebeurde
Jesaja 61
men geve een hoofdsieraad 
in plaats van as, 
vreugdeolie 
in plaats van rouw, 
een lofgewaad 
in plaats van een kwijnende geest.

woensdag 25 januari 2023

Paal hangen

 
Mijn Bijbeljournal in Esther 9
10 kleurpotloden - 10 palen

Uit Esther 9
De 13e dag van de 12e maand
de dag waarop het bevel en de 
wet van de koning zouden worden uitgevoerd, 
de dag waarop de vijanden van de Joden 
hen in hun macht hoopten te krijgen. 
********
Maar het omgekeerde gebeurde
********
Het waren juist de Joden
die hun belagers in hun macht kregen
********
Die dag sloten de Joden zich in alle steden aaneen
********
Niemand hield stand tegen de Joden, 
want angst voor hen 
had zich van alle volken meester gemaakt.
********
Voor de 3e keer vraagt de Koning Esther: 
Wat wilt u verder nog vragen? 
Het zal u gegeven worden. 
Wat is uw wens?
Hij zal vervuld worden.
********
De tien zonen van Haman opgehangen

dinsdag 24 januari 2023

De vijanden verslagen

Mijn Bijbeljournal in Esther 8
De vijand is overwonnen!!!
Op Golgotha overwon de Here Jezus

 Uit Esther 8
Opnieuw wendde Ester zich tot de koning. 
Huilend viel ze aan zijn voeten en 
smeekte hem het verderfelijke plan 
te verijdelen dat Haman 
tegen de Joden had beraamd
👑
De koning stak Ester de gouden scepter toe
Y📝U
Mordechai kreeg vrij toegang tot de koning
De koning deed de zegelring af 
die hij Haman had afgenomen en 
gaf die aan Mordechai.
📝
Wat geschreven is in naam van de koning en 
verzegeld met de zegelring van de koning 
kan niet worden herroepen.
Laat er dan een bevel op schrift gesteld worden 
dat de brieven herroept 
die geschreven zijn door Haman
Y📝U
Meteen daarna, op de 23e dag van de 3e maand, 
de maand siwan, 
werden de schrijvers van de koning ontboden. 
Er werd een bevel op schrift gesteld dat precies 
zo luidde als Mordechai het wilde
Y📝U
Voor elke provincie was er een bevel 
in haar eigen schrift en 
voor elk volk in zijn eigen taal, 
van India tot Nubië, 127 provincies
Y📝U
Hij liet brieven verspreiden waarin stond 
dat de koning de Joden in alle steden 
het recht gaf om zich aaneen te sluiten en 
hun leven te verdedigen.
Y📝U
Iedere groep gewapenden 
van welk volk of uit welke provincie 
ook die hen en hun vrouwen en kinderen 
zou willen aanvallen, mochten ze 
tot de laatste man doden, en 
hun bezittingen mochten ze buitmaken. 
Y📝U
Mordechai verliet de koning 
in een koninklijk gewaad 
van fijn linnen, blauwpurper en wit van kleur, en 
hij droeg een grote gouden kroon en 
een roodpurperen mantel van byssus
Y
Voor de Joden brak er een tijd aan 
van licht en vreugde, blijdschap en eer

 U   
Leven uit OVERWINNING!
De vijand is verslagen...
  ♥ U   ♥ 

Esther wist haar positie. 
Ze gaat naar de Koning en pleit, 
niet voor zichzelf, maar voor het volk. 
  ♥ 
Ze weet wie de Koning is en 
behoudt haar nederige houding
Esther en Mordechai wordt autoriteit gegeven 
om in de naam van de Koning te handelen.
  ♥ 
De zegelring bevestigd 
de goedkeuring van de Koning
  ♥ 
Hier spreekt de kracht van proclamatie
Er is een herroepingskracht
  ♥ 
Ze gingen met opgeheven hoofd
In de autoriteit van de Koning
Bekleed in koninklijk gewaad

maandag 23 januari 2023

De scepter

Mijn Bijbeljournal in Esther 7
De Koning reikt de scepter uit naar Esther

Uit Esther 7
De 2e dag: 
Zo waren de koning en Haman weer bij 
koningin Esther te gast voor het diner. 
Wat wilt u vragen, koningin Esther? 
Wat is uw wens? 
Het zal u gegeven worden. 
Al was het de helft van mijn rijk, 
uw wens zal vervuld worden.
YYLYY
Koningin Esther antwoordde:  
Majesteit, 
als u mij goedgezind bent en 
als het de koning goeddunkt, 
schenk mij en ook mijn volk dan het leven; 
dat is wat ik wil vragen, dat is mijn wens.
We zijn verkocht, mijn volk en ik, 
om gedood te worden en 
volledig te worden uitgeroeid.
YYLYY
Wie is die man, 
waar is die man 
die zijn zinnen erop heeft gezet 
om zoiets te doen?
YYLYY
Die meedogenloze vijand, 
dat is die ellendeling daar, 
Haman!
YYLYY
Woedend stond de koning van tafel op en 
ging de paleistuin in. 
Haman kromp ineen van angst 
voor de koning en de koningin. 
YYLYY
Haman bleef, om bij koningin Esther 
om zijn leven te smeken, want 
hij besefte dat hij van de koning 
niets goeds te verwachten had. 
YYLYY
Toen de koning uit de paleistuin 
terugkwam in het vertrek 
waar het feestmaal werd gehouden, had 
Haman zich juist laten neervallen 
op de bank waarop Ester lag. 
Ook nog de koningin aanranden 
in mijn aanwezigheid?!
YYLYY
Charbona, een van de eunuchen 
die de koning dienden, zei:
Staat er bij Haman' s eigen huis niet al 
een paal van vijftig el hoog, 
die Haman heeft neergezet voor Mordechai, 
dezelfde Mordechai die de koning ooit 
zo’n grote dienst heeft bewezen? 
Hang hem daaraan, zei de koning. 
YYLYY
Zo werd Haman aan de paal gehangen die 
hij had laten klaarzetten voor Mordechai.