dinsdag 30 mei 2023

De Bijbel restauratie

Wat doe je met je geliefde Bijbel,
als deze er vervallen uitziet?
Weggooien is geen optie, dus....
Dat wordt een opknapbeurt
De eerste Bijbel is een proef
Dit is de mijne
Gods Woord
Gods liefde voor mij
Mijn liefs voor Hem!
De 2e is mijn cadeau aan mijn man
Een stoere leeuw;
De zorgzame man en vader
geduldig en zorgzaam voor zijn gezin
&
God' s Liefdesbrief
Gemaakt met liefde
Als nieuw!

maandag 29 mei 2023

Zalving van de Heilige

I Johannes 2:20 & 27-29
Gij echter hebt een zalving 
van de Heilige en gij weet dat allen. 
Ik heb u niet geschreven, omdat gij de waarheid niet weet, maar omdat gij haar weet en omdat geen leugen uit de waarheid is. Wie is de leugenaar dan wie loochent, dat Jezus de Christus is? Dit is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent. Een ieder, die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet. 
πŸ•Š
Dit heb ik u geschreven over hen, die u misleiden. En wat u betreft, de zalving, die gij van Hem ontvangen hebt, blijft op u, en gij hebt niet van node, dat iemand u lere; maar, gelijk Zijn zalving u leert over alle dingen, en waarachtig is en geen leugen, blijft in Hem, gelijk zij u geleerd heeft.
πŸ•Š
De Geest leert je over de Here Jezus
De Heilige Geest zal ons niet alleen 
de weg wijzen tot de volle waarheid...
Hij is bovendien de enige betrouwbare Gids. 
Johannes 16: 13-15, 18
Ik zeg u de waarheid: 
Het is nuttig voor u dat Ik wegga, want 
als Ik niet wegga, zal 
de Trooster niet naar u toe komen
πŸ•Š
Als Ik heenga, zal Ik Hem naar u toe zenden.
Als Die gekomen is, zal Hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel
πŸ•Š
Wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; 
Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen. Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen. Al wat de Vader heeft, is het Mijne; daarom zeide Ik: Hij neemt uit het Mijne en zal het u verkondigen.
De Here Jezus zegt: ,,Het is van Mij, alleen omdat de Vader het Mij gegeven heeft.'' Wat is dit een mooi voorbeeld van "de ander verheerlijken!" De Heilige Geest verheerlijkt Jezus en Jezus verheerlijkt de Vader. Daarna wijst Hij ons op de Heilige Geest en zegt: "Als de Heilige Geest komt, dan zal Hij nemen wat van Mij is en het verklaren, het aan jullie duidelijk maken.''
πŸ•Š
Let op de bescheidenheid van de Here Jezus! 
Hij wil ons niet achterlaten met de indruk dat Hij de oorspronkelijke eigenaar is van wat dan ook. 
πŸ•Š
Dat brengt mij weer terug naar een blog over hebben, die ik eerder schreef. Er bestaat in het Hebreeuws geen werkwoord om aan te geven dat je iets bezit.
πŸ•Š
Wil je je verdiepen in Bijbels onderwijs?
Luister en lees eens de studies van Derek Prince
DPM heeft een dagelijks woord via een app of per mail.
KLIK Hier voor meer over deze studie

zondag 9 april 2023

De steen is weggerold...

De steen is weggerold....
Stip schilderij 
De steen is werkelijk weggerold. 
Een speling van verf verwoord in stippen en 
laat de kijker even stil staan bij: 
"DE STEEN IS ECHT WEGGEROLD." 
⚫⚪
Dat betekent dat er iets is gebeurt, want 
een steen gaat niet zomaar even rollen. 
Het gaat om de steen voor het graf van Jezus. 
De steen is weg en het graf leeg.
Hij is er niet... 
JEZUS IS OPGESTAAN!
⚫⚪
Golgotha op de achtergrond. 
De Leeuw en het Lam!
⚫⚪
Mark.16:4
En toen zij opkeken, zagen zij 
dat de steen weggerold was, 
want hij was heel groot" 

De steen is weg!

Het is Pasen!
De steen is weg!
Hij leeft!
Het is volbracht!

Lucas 24
Ze gingen op de 1e dag van de week 
vroeg in de morgen, naar het graf
Zij vonden de steen van het graf afgewenteld
Ze vonden het lichaam van de Heere Jezus niet
Twee mannen in een blinkend gewaad stonden daar. 
Ze zeiden: Wat zoekt gij de levende bij de doden? 
Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt.
Ze berichtten ze dit alles aan 
de elf discipelen en aan alle anderen

zaterdag 8 april 2023

't Is stil...

Het is stil... 
Alles is voorbij
Alles lijkt voorbij...
Het is over!

Is het over?

Lucas 23
Voor de Sabbat werd 
Hij van het kruis gehaald
Ze wikkelde Hem in linnen en 
legde Hem in een rotsgraf, 
waarin nog nooit iemand gelegd was.

Op de sabbat rustten zij naar het gebod
Wordt vervolgd...

vrijdag 7 april 2023

't Wonder van het kruis

Deze quilt is gemaakt in 2006, n.a.v. het boek van 
Wilkin v.d. Kamp, "Het wonder van het kruis"
De diepe betekenis in elk detail. 
De diepte van alles rondom het lijden en 
sterven en opstanding van Yeshua  
Zijn diepe liefde 
We bouwen vaak muren om ons hart, maar 
God wil die muren afbreken, 
zodat we Γ©cht voor Hem zijn.
Het wonder van het kruis
't Is Onbegrijpelijke Liefde

De beker 
Het 1e wonder: vergeving
Hij dronk voor ons de beker der gramschap leeg, 
gevuld met onze zonden.
Wij mogen de verlossingsbeker drinken.


De aanklacht 
Het 2e & 3e wonder: verlossing en reiniging
Hij liet zich vals beschuldigen om 
ons vrij te spreken van elke aanklacht ( Col.2:13-15)
Hij werd mishandeld en zijn baardharen uitgetrokken.
Zijn bloed reinigt ons geweten. ( Heb.9:14)

De geseling 
Het 4e wonder: genezing
Hij werd gegeseld.
Door zijn striemen is ons genezing geworden. 
( Jes.53:5)

De doornenkroon 
Het 5e wonder: bevrijding
Hij kreeg de doornenkroon op zijn hoofd en 
nam de vloek van de wereld op zich. ( Gal.3:13)

Het kruis en de spijkers 
Het 6e wonder : verzoening
Om onze zonden werd Hij doorboord. (Jes.52/ 53)
Zozeer misvormd, niet meer 
menselijk was zijn verschijning.
Hij heeft ons liefgehad en Zijn Zoon gezonden als verzoening voor onze zonden. ( IJoh.4:10)

De speer 
Het 7e wonder : wedergeboorte
We moeten opnieuw geboren worden. ( Joh.3)
Geloof 't wonder van het kruis 
Wees met Hem gestorven en opgestaan.
Niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij.
 ( Gal.2;20)

De rand in rood / beige
Zijn zweetdruppels werden als bloeddruppels, 
die op de aarde vielen.
Jezus bloed vloeide op de aarde. 
Jezus bloed reinigt ons van alle zonde. ( IJoh.1;7)
Zonder bloedstorting geschied er geen vergeving. (Heb.9;22)

De duisternis
Toen Jezus aan het kruis hing, 
kwam er duisternis over het gehele land.

HET IS VOLBRACHT!
Jezus riep voor zijn sterven met luide stem: 
Het is volbracht!, en gaf de geest.
Het voorhangsel scheurde.

De kroon
Jezus is met eer en heerlijkheid gekroond. 
( Heb.2:7-9)

Het goud over de kroon
De hemel, Gods heerlijkheid.

De wijnstok
Christus wil, dat we in Hem blijven,
zodat we vrucht dragen, tot eer van zijn naam.
Zonder hem kunnen we niets doen. ( Joh.15)

Pesach

In verdieping van Pesach ontdek ik zoveel dieptes
Het gaat zo intens diep wat God vooraf heeft bepaald.
Alles wat de Bijbel beschrijft is een voorafschaduwing van wat Yeshua volbracht als perfect Lam. Elk detail is niet zomaar, maar heeft een diepere betekenis tot in het diepste detail. Hier kan niets tegenop. Zo perfect gepland. Zo bizar tot in de puntjes voorgeschreven.
πŸ‘
Voor het eerst in mijn leven ga ik er wat dieper in op. 
Ik wil het beleven en meeleven. De Haggadah behandelt het verhaal van de Joodse slavernij in Egypte en de uittocht uit Egypte.
Hoezo vieren Pesach?
Tja, dat voelt als een stukje creatieve beleving van de voorwaarden die God aan het volk gaf. Daardoor ervaar ik het nog intenser. Ik heb mij altijd afgevraagd hoe de discipelen met Yeshua de maaltijd met elkaar hebben gevierd. De laatste maaltijd van Jezus met zijn discipelen was een Pesachmaaltijd, waarin Hij het Avondmaal heeft ingesteld. 
Y
Op de tafel staat het volgende
Kom water met handdoek
Bord met 6 schaaltjes
kommetje met zout water 
Schaal met 6 gerechten
Matse & wijn
Y
Het wassen van de handen
Psalm 24:3-4a
Wie zal de berg van de HEERE beklimmen? 
Wie zal staan in Zijn heilige plaats? 
Wie rein is van handen en zuiver van hart
Jezus waste de voeten van de discipelen
Jezus waste de voeten van de discipelen

Bord met 6 schaaltjes
Peterselie - Dit wordt gedoopt in water met zout, als herinnering aan de tranen in Egypte en het feit dat het leven niet altijd vreugde inhoudt. Het herinnert aan de bundel hysop die gebruikt werd om de deurposten in te smeren met bloed van het Pesachlam.
 
Een bot van een lam - 't Herinnert aan het lam dat geslacht werd in de nacht van de Exodus, maar ook aan het lijden van Yeshua
 
Een hard gekookt ei, gebraden - symbool voor het nieuwe leven. Yeshua, als Pesachlam geslacht en opgestaan uit de dood. Het ei wordt gedoopt in het zoute water als herinnering aan de tranen in Egypte, maar ook aan de tranen van Yeshua in de hof van Getsemane.  
 
Bittere kruiden - Geraspte mierikswortel, vanwege de bitterheid van de slavernij in Egypte, maar ook het bittere lijden van Yeshua.
 
Radijs - Een bitter kruid, als het jong is, is het zoet met zachte bladeren, later wordt het hard en bitter. Zoals de houding van de Egyptenaren: eerst zoet tegen de vaderen, later hard en bitter tegen de kinderen IsraΓ«ls.
 
Charoset - Een zoet mengsel van appels, noten, dadels, gember, kaneel en wijn. De zoetheid van het gerecht staat voor het geluk na de bevrijding uit Egypte en onze bevrijding van zonden en dood door Yeshua, terwijl de kleur doet denken aan klei en aan de stenen en het cement uit de slaventijd in Egypte.

🍢🍷

De 4 bekers wijn hebben een speciale betekenis 
1.Ik zal jullie uitleiden: beker der heiliging
2.Ik zal jullie redden: beker der plagen
3.Ik zal jullie verlossen: 
beker der verlossing & dankzegging
4.Ik zal jullie aannemen: beker der lofprijzing

🍢🍷

Het is avondmaal vieren met  een ongekende diepte
Een hele nieuwe beleving
Zo dankbaar!