woensdag 18 mei 2022

Het Licht

Mijn Bijbeljournal van Johannes 8
Het licht van de wereld
 ♥ 
In Johannes 8 en 9 
 Jezus vertelt over oordelen, 
het oordeel, 
de zonde en de dood
Tussendoor zegt Hij even:
"Zolang Ik in de wereld ben, 
ben Ik het Licht voor de wereld."
Ik heb het gelezen
Jezus is het Licht van de wereld!
Ik ben onder de indruk van Hem
Alle eer aan de Heer
Dit is wat ik wil
Hem volgen en wandelen in het Licht
 ♥ 
Nico de Mus zit er ook bij
Wow! Wat groots!
Hij fluit het mooiste lied
De Schepper eert hij
Hij geniet in het Licht en
gaat daarna verder......
Iedereen moet het weten!

zondag 15 mei 2022

Veroordeel niet

Mijn Bijbeljournal van Johannes 8
Een diep bedroefde vrouw
De liefde van Jezus
De wet van Liefde wordt gehandhaafd
 
Je zult maar zijn als deze vrouw
Betrapt en zo openbaar berecht
De vernedering
De pijn en schuld
Iedereen staat klaar met zijn mening
 
Uit Johannes 8
Het hele volk kwam naar Jezus toe, 
Hij ging zitten en gaf hun onderricht.
   
De Schriftgeleerden en de Farizeeën 
brachten een vrouw bij Hem 
die op overspel betrapt was. 
Ze zetten haar in het midden en 
zeiden tegen Jezus: 
"Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt 
toen ze overspel pleegde. 
Mozes draagt ons in de wet op 
zulke vrouwen te stenigen. 
Wat vindt U daarvan?" 
 ♥ 
Jezus bukte zich en 
schreef met zijn vinger op de grond. 
Hij zei: "Wie van jullie zonder zonde is, 
laat die als eerste een steen naar haar werpen."
 ♥ 
Hij bukte zich weer en schreef op de grond. 
 Zgingen  weg, één voor één, 
de oudsten het eerst, en 
ze lieten Hem alleen met de vrouw 
 ♥ 
Jezus richtte zich op en vroeg haar: 
"Waar zijn ze? 
Heeft niemand u veroordeeld?"
"Niemand, Heer," zei ze. 
"Ik veroordeel u ook niet," zei Jezus. 
"Ga naar huis, en zondig vanaf nu niet meer."
 ♥ 
U oordeelt met menselijke maatstaven, maar 
Ik oordeel over niemand.
En wanneer Ik toch een oordeel vel, is 
mijn oordeel betrouwbaar, omdat 
Ik niet alleen ben, maar 
samen met de Vader, 
die Mij gezonden heeft. 
 ♥ 
In uw wet staat geschreven dat 
het getuigenis van twee mensen betrouwbaar is. 
Wel, Ik getuig over mijzelf, en de Vader, 
die Mij gezonden heeft, getuigt over Mij.’
Nico de Mus is gevlogen
Hij kon het niet afwachten dat 
de stenen werden gegooid
Hij zou het verhaal dan niet kunnen navertellen
En terwijl hij wegvliegt is er een doodse stilte

zaterdag 14 mei 2022

Loofhutten & Jezus

Mijn Bijbeljournal van Johannes 7
Jezus gaat in het geheim
naar het Loofhuttenfeest

Hij openbaart Zichzelf
De Joden willen het niet zien

Jezus vertelt in Johannes 7
U kent Mij en u weet waar Ik vandaan kom. 
Ik ben niet namens mezelf gekomen; 
Ik ben gezonden door iemand die betrouwbaar is, en 
Hem kent u niet. 
Ik ken Hem, omdat Ik bij Hem vandaan kom en 
Hij Mij heeft gezonden.

Ik zal nog een korte tijd bij u zijn, 
dan ga Ik naar Hem die Mij gezonden heeft. 
U zult Me zoeken maar Me niet vinden; 
u zult niet kunnen komen waar Ik ben.

Op de laatste dag, 
het hoogtepunt van het feest, 
stond Jezus in de tempel, en Hij riep: 
Laat wie dorst heeft bij Mij komen en drinken! 
Rivieren van levend water zullen stromen 
uit het hart van wie in Mij gelooft

vrijdag 13 mei 2022

Loofhutten voor de Jood

Mijn Bijbeljournal van Johannes 7 
Loofhuttenfeest voor de Jood

Levitus 23
De HEER zei tegen Mozes: 
Zeg tegen de Israëlieten: 
Dit zijn de hoogtijdagen van de HEER, 
die je als heilige dagen samen moet vieren. 

Het loofhutten feest 
Neem dit in acht: Op de vijftiende dag van de zevende maand, wanneer je de oogst van het land hebt gehaald, begint het feest van de HEER, dat zeven dagen duurt. De eerste dag en de achtste dag moeten voor jullie rustdagen zijn. De eerste dag moeten jullie mooie vruchten plukken en takken afsnijden van dadelpalmen, loofbomen en beekwilgen. Zeven dagen lang moeten jullie feestvieren ten overstaan van de HEER, jullie God. Elk jaar moet dit feest ter ere van de HEER zeven dagen lang gevierd worden. Dit voorschrift geldt voor altijd, generatie na generatie. Vier dit feest in de zevende maand. Zeven dagen lang moeten jullie in hutten wonen, elke geboren Israëliet moet in een loofhut wonen, om jullie kinderen eraan te herinneren dat Ik de Israëlieten in hutten liet wonen toen Ik hen uit Egypte wegleidde. Ik ben de HEER, jullie God.”

Uit Johannes 7
Intussen keken de Joden op het feest 
al naar Hem uit en ze vroegen zich af waar Hij was. 
Overal werd over Hem gesproken: 
sommigen vonden dat Hij een goed mens was, 
anderen meenden dat Hij het volk misleidde. 
Maar uit angst voor de Joden 
durfde niemand openlijk over Hem te spreken.

Toen het feest al halverwege was, 
ging Jezus naar de tempel en 
Hij gaf er onderricht. 
De Joden waren verbaasd: 
"Hoe weet Hij dat allemaal, terwijl 
Hij geen opleiding heeft gehad?"


Jezus houdt de Israëlieten een spiegel voor
De Joden waren verbaasd wat Jezus wist
Jezus confronteert hen met de wet
Niemand houdt zich aan de wet
Ze meten met twee maten
Ze zijn "schijnheilig"

Er is angst voor de waarheid
Ze durven niet over Hem te spreken

Bij het Loofhuttenfeest (Soekot) wordt allereerst aan de doortocht van het bevrijde volk door de woestijn gedacht. Daarom moet men tijdens dit feest zeven dagen in een hut van bladeren wonen, een zogenaamde soeka (= hut; meervoud: soekot)
Het feest wordt gevierd in september/oktober
Er moeten vier producten van bomen, arba'a miniem genoemd, worden gebruikt om daarmee zeven dagen vreugdevol voor God te zijn. De vier boomproducten vormen samen de zogenaamde loelav. 
Die bestaat uit:
• hadassiem - drie mirtetakken
• arawot - twee beekwilgtakjes
• loelav - een palmtak
• etrog - een grote, geurige citrusvrucht

Heb je aanvullingen?
Schrijf ze in een reactie

dinsdag 10 mei 2022

Bij het meer

Mijn Bijbeljournal van Johannes 6
Het Meer van Galilea
Meer van Tiberias

Uit Johannes 6
Daarna ging Jezus naar de overkant 
van het Meer van Galilea 
(ook wel het Meer van Tiberias genoemd)
De spijziging en 
het wonder van de vermenigvuldiging
Bij het vallen van de avond 
daalden zijn leerlingen af naar het meer; 
Ze stapten in een boot en zetten koers 
naar de overkant, naar Kafarnaüm. 
Het was al donker geworden, en 
Jezus was nog niet naar hen toe gekomen. 

Er stak een hevige wind op en 
het meer werd onstuimig. 
Toen ze geroeid hadden, zagen ze plotseling 
Jezus over het water lopen; 
Hij was dicht bij de boot en ze werden bang. 
Hij zei: "Ik ben het, wees niet bang." 
Ze wilden Hem aan boord nemen, en 
meteen kwam de boot aan land 
op de plaats waar ze naartoe wilden.
En Nico? Hij was er bij
Hij heeft Jezus over het water zien lopen
Ongelooflijk, maar waar!
Hij is diep onder de indruk
Helemaal beduusd zit hij bij te komen

maandag 9 mei 2022

Creatief bij de ouderen

Dit is een impressie van de ouderenmiddag 
in de VEG onder leiding van Mariëtte Huizinga
Het thema: De lamme helpt de blinde

Bij binnenkomst werden we verrast met wat lekkers
bij de koffie, voor mij bij de thee
Ik ben heel dankbaar dat ik er weer kan zijn
De lezing van Mariëtte Huizinga was boeiend
en daarna...
Tijd voor creativiteit
Er staat een tafel vol kleine dienbladen
en knutsel attributen
Het leven is niet maakbaar
Het kent mooie momenten & vele moeiten
Gebrokenheid
Grote en kleine periodes
Diverse dimensies
Voor een ieder is het uniek
De diversiteit uitgebeeld in Mozaïek
De scherpe kantjes gaan er af 
als we het verleden achter ons laten en
de blik op heden en wat komen gaat
Zo ziet het er uit als het is ingevoegd
Dit is mijn werk
Links een donker gedeelte, de duisternis
Een periode van de gevolgen van 't occulte
Jezus komt in mijn leven
Hij is Het Licht
Mijn leven krijgt kleur
Dit is het 1e creatieve werkstuk van Gerard
Trots op hem...

zaterdag 7 mei 2022

Vrouwen avond 5 mei

Om 19.30 stapt de ene na de andere 
vrouw nieuwsgierig binnen
in het Gebedshuis
God ontmoeten!
Heb je je Bijbel meegenomen?
Wat gaan we doen?
Bijbel journalen

Ik vertel dat God Creator creativiteit 
gebruikt en dat het met je doet
samen met het Woord bestuderen
Mijn passie is creativiteit 
terugbrengen onder volwassenen

Het is:
*'n Creatieve manier van stille tijd
*Tekenen en kleuren in de Bijbel
*Een reis & ontdekkingstocht door de Bijbel 
*Meer dan alleen het Woord lezen

Na de PowerPoint gaan we aan de slag
Het thema: De Goede herder
Psalm 23 en Johannes 10

Hieronder een impressie
Tekenen en kleuren in de Bijbel
Voor degenen die geen Bijbel hadden
Het Bijbelgedeelte op A4
Evt. met hulp van een kleurplaat
Eigen toevoeging van creativiteit
En nog meer creatieve verwerking

Ben je erbij geweest?
Laat een reactie achter
B.v. van de tekening
Van hoe je het hebt ervaren
Ik hoor graag
De foto's kun je uploaden