maandag 21 juni 2021

Psalm 136 door met creativiteit

Mijn creatieve verwerking van Psalm 136
Zijn goedertierenheid duurt tot in eeuwigheid in het Hebreeuws en in ‘t goud. Kostbare woorden / letters

Psalm 136
De getuigenissen van God, die trouw is in al wat Hij doet.

Loof de HEER, want hij is goed
Loof de allerhoogste God
Loof de oppermachtige Heer
Hij die wonderen doet, Hij alleen
Hij die de hemel maakte, met wijsheid
Hij die de aarde uitspreidde, op het water
Hij die de grote lichten maakte
de zon, om te heersen over de dag
maan en sterren, om te heersen over de nacht.

Hij die Egypte trof, in hun eerstgeborenen
Hij die Israël wegleidde, uit hun midden
met krachtige hand en geheven arm
de Rietzee spleet, in tweeën en 
Israël overbracht, daar midden doorheen
De farao met zijn leger achterliet, in de Rietzee
Hij die zijn volk leidde, in de woestijn
Hij die geduchte koningen versloeg
machtige koningen doodde.

Sichon, koning der Amorieten
en Og, de koning van Basan
hun land weggaf, als bezit
als bezit aan Israël, zijn dienaar.
Hij die in onze rampspoed aan ons heeft gedacht
ons ontrukte aan onze belagers
Hij geeft brood aan alles wat leeft
Loof de God van de hemel
Eeuwig duurt Uw trouw!
Mijn bijbeljournal van Psalm 135 & 136
In Heb. 11 wordt gesproken van de geloofshelden
Degenen die volhardden in geloof

zondag 20 juni 2021

Psalm 135 door met creativiteit

Mijn creatieve verwerking van Psalm 135
Zijn hand reikt uit de hemel naar mij
Ik strek mijn hand uit en aanbid de Here der Heren
Zijn hart raakt mijn hart
Wederzijdse Liefde
♥    ♥  
Psalm 135
Halleluja!
Loof de naam van de HEER
Loof hem, dienaren van de HEER
U die staat in het huis van de HEER,
in de voorhoven van het huis van onze God.
Loof de HEER, want hij is goed,
bezing zijn naam, zo lieflijk van klank.
♥    ♥  
Uw naam, HEER, blijft in eeuwigheid,
van U, HEER, zal men spreken

zaterdag 19 juni 2021

Psalm 134 door met creativiteit

Mijn creatieve verwerking van Psalm 134
Gods hand giet zegen uit over de hand, die ontvangt

 Psalm 134
Zegen de HEER, u allen
die de dienst van de HEER verricht en
 in het huis van de HEER staat, 
nacht aan nacht.
Hef uw handen op naar het heiligdom
en zegen de HEER.
Moge uit Sion de HEER u zegenen,
die hemel en aarde gemaakt heeft.
 
Laten we tezamen
Hem de lof brengen 
vast aan één gesloten
Eenparig & in eenheid

Hef je handen tezamen
Eer de Heer met elkaar
Eer Hem in Zijn heiligdom
Zijn zegen is ons deel

vrijdag 18 juni 2021

Psalm 133 door met creativiteit

Mijn creatieve verwerking van Psalm 133 
Schouder aan schouder
Een vast aan één gesloten groep mensen

 

Hoe goed is het, hoe heerlijk
als broeders bijeen te wonen!
Daar geeft de HEER zijn zegen:
leven voor altijd.

 

Kijk naar de pinguïns
Een groep wetenschappers is erachter gekomen dat  keizerspinguïns de strenge 
Antarctische winters kunnen overleven.

Tijdens de strengste wintermaanden kan het 
op Antarctica behoorlijk vriezen en 
raast de wind enorm. 
De pinguïns hebben het zwaar.

In deze barre omstandigheden 
pakken de dieren zich samen in dichte clusters, 
om zich warm te houden, en 
om hun eieren uit te broeden.

De pinguïns hebben een ingenieus systeem ontwikkeld. 
Als ze te ver van elkaar staan dan bevriezen ze, maar 
als ze te dicht op elkaar staan, 
kan geen enkele pinguïn bewegen. 

Hoe doen zij het?

De groep pinguïns staat het merendeel van de tijd stil, 
om de halve minuut beweegt één pinguïn of 
een kleine groep, waardoor 
andere pinguïns zich ook even bewegen en er een golfbeweging door de groep lijkt te gaan.

 

Hoe doen wij het?

donderdag 17 juni 2021

Psalm 132 door met creativiteit

Mijn creatieve verwerking van Psalm 132

De Hogepriester heeft zorg voor het licht van 
de Menora in de tabernakel, opdat 
het licht blijft branden. 
De engel van de tabernakel. 
Welkom in het Heilige der Heiligen.

 

Hem eren & aanbidden
Neerbuigen in de stilte
De Koning ontmoeten

 

Mijn Psalm 132
Laten wij Zijn woning binnengaan,
ons neerbuigen aan Zijn voeten.
Trek op, HEER, naar Uw rustplaats,
U en Uw machtige ark.
Laten Uw priesters zich kleden in gerechtigheid,
uw getrouwen juichen van vreugde.
Hier ontsteek ik een lamp voor mijn Gezalfde.

 

woensdag 16 juni 2021

Psalm 131 door met creativiteit

Mijn creatieve verwerking van Psalm 131

Ik heb een moeder getekend 
Een baby die wordt gekoesterd door de moeder.

  ♥     

Mijn Psalm 131
Ik ben stil geworden,
Ik heb mijn ziel tot rust gebracht.
Als een kind op de arm van zijn moeder
Als een kind is mijn ziel in mij.

dinsdag 15 juni 2021

Psalm 130 door met creativiteit

Mijn verwerking van psalm 130
Een roep vanuit de diepte 
Een uitzicht vanuit die diepte naar de hemel.

********

Mijn Psalm 130
Uit de diepte roep ik tot U, HEER,
Heer, hoor mijn stem..... 
Ik zie uit naar U HEER,
mijn ziel ziet uit naar U
Ik verlang naar Uw woord,
Mijn ziel verlangt naar U Heer,
meer dan wachters naar de morgen,
meer dan wachters uitzien naar de morgen.

********
Hier is een lied van: Opwekking 780
KLIK HIER om te luisteren naar 
Sela in de Sint Janskerk in Gouda
Zij zingen dit lied
Hier Dit is de gehele bladzijde 
Psalm 129-130 Bijbeljournal