maandag 26 september 2022

Was de voeten

Mijn Bijbeljournal van Johannes 13
Jezus wast de voeten van de discipelen
 
Mijn journal is niet zoals het moet zijn
Hij heeft Zijn kleren uitgetrokken....
Hij heeft Zijn leven al afgelegd
Hij geeft hier het voorbeeld
Dit gaat diep!

Uit Johannes 13
En onder de maaltijd stond Jezus op 
Hij legde Zijn kleren af en nam 
een linnen doek en omgordde Zich daarmee. 
Daarna deed Hij water in het bekken en 
begon de voeten der discipelen te wassen, 
en af te drogen met de doek. 
 
Toen Hij dan hun voeten gewassen had en 
Zijn kleren aangedaan en weer plaats genomen had...

Hij zei:
Begrijpen jullie wat Ik gedaan heb?
 
Jullie noemen Mij Meester en Here, en 
dat zeggen jullie terecht, want Ik ben het. 
 
Indien nu Ik, jullie Here en Meester, 
jullie de voeten gewassen heb, 
behoren ook jullie elkander de voeten te wassen; 
 
Ik heb jullie een voorbeeld gegeven, 
opdat ook jullie doen, 
gelijk Ik jullie gedaan heb. 
💚
Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, 
een slaaf staat niet boven zijn heer, 
noch een gezant boven zijn zender. 
Indien gij dit weet, zalig zijt gij, als gij het doet.
💚
Petrus reactie
Here, wilt Gij mij de voeten wassen? 
U zult mijn voeten niet wassen in eeuwigheid!...
Here, niet alleen mijn voeten, maar 
ook de handen en het hoofd! 
💚
Jezus antwoord:
Wat Ik doe, weet je nu niet, maar 
je zult het later verstaan. 
Indien Ik jou niet was, 
hebt je geen deel aan Mij. 
Wie gebaad heeft, behoeft 
[alleen de voeten] te laten wassen, 
want hij is geheel rein...

Eén van u zal Mij verraden.

Joh 15:3
 U bent al rein om het woord 
dat Ik tot u heb gesproken. 
Blijft in Mij, en Ik in u. 
Petrus was al geheel rein, doordat 
Hij in de Heer Jezus geloofde. 

Wordt vervolgd.....

zondag 25 september 2022

Brandende kaarsen

Mijn gedicht over Johannes 12
Brandende kaarsen
Door Zijn leven
Door Zijn sterven
Aangevuurd om te branden 
Voor Hem
 
Jezus is het Licht van de wereld
Door Zijn leven
Door Zijn sterven
Hij is 
het Licht van de wereld
      
Door Jezus
Door Zijn leven
Door Zijn sterven
zijn wij 
Kinderen van het Licht
      
 De Mensenzoon
Door Zijn leven
Door Zijn sterven
Zijn leven afgelegd
En tot majesteit wordt verheven
      
De tijd is gekomen 
Door Zijn leven
Door Zijn sterven
De graankorrel sterft
om vrucht dragen
      
Hiervoor ben Ik juist gekomen
Door Zijn leven
Door Zijn sterven
Het leven loslaten en verliezen
voor het eeuwige leven
      
Ik heb Mijn grootheid getoond
Door Zijn leven
Door Zijn sterven
God spreekt
 Ik zal mijn grootheid weer tonen
      
't Oordeel over deze wereld geveld
Door Zijn leven
Door Zijn sterven
De heerser van de wereld uitgebannen
Wij gaan naar Hem toe!
Zie ook de andere blog:
Ga uw weg zolang het licht is

zaterdag 24 september 2022

Ga uw weg zolang het licht is

Mijn Bijbeljournal van Johannes 12
Jezus kruis als een kaars omgeven 
door brandende kaarsen
Wij zijn door Hem aangestoken 
om te branden voor Hem
en Het Licht door te geven. 
Jezus - Majesteit
💗
Uit Johannes 12: 35, 36, 24-32
  ♥    ♥  
Jezus: "Nog een korte tijd is het licht bij u,"  
Ga uw weg zolang het licht is en 
laat de duisternis u niet overvallen; 
wie in het donker loopt weet niet waar hij heen gaat. 
Geloof in het licht zolang u het licht bij u hebt, 
dan bent u kinderen van het licht."
   
 Jezus: "De tijd is gekomen dat de Mensenzoon 
tot majesteit wordt verheven. 
Als een graankorrel niet in de aarde valt en 
sterft, blijft het één graankorrel, maar 
wanneer hij sterft brengt hij veel vruchten voort. 
 
Wie zich aan zijn leven vastklampt, verliest het, maar 
wie in deze wereld zijn leven loslaat, 
behoudt het voor het eeuwige leven. 
Wie Mij dient moet Mij volgen: 
waar Ik ben zal ook mijn dienaar zijn, en 
wie Mij dient zal door de Vader geëerd worden.
 
Nu slaat de angst Mij om het hart. 
Wat moet Ik zeggen? 
Vader, laat dit ogenblik aan Mij voorbijgaan? Maar 
hiervoor ben Ik juist gekomen. 
Laat nu zien hoe groot Uw naam is, Vader."
 
Toen klonk er een stem uit de hemel: 
"Ik heb mijn grootheid getoond en 
Ik zal mijn grootheid weer tonen." 
De mensen die daar stonden en dit hoorden, zeiden: 
"Een donderslag!" 
Maar er waren er ook die zeiden dat 
het een engel was die tegen Hem gesproken had. 
 
Jezus: "Die stem heeft niet voor Mij gesproken, 
maar voor u. 
Nu wordt het oordeel over deze wereld geveld, 
nu zal de heerser van deze wereld uitgebannen worden. Wanneer Ik van de aarde omhoog geheven word, zal Ik iedereen naar mij toe halen."

Ik ben diep geraakt en verbaasd over de diepte in deze gedeeltes. Ik heb het diverse keren gelezen.

Streven of sterven
Het gaat hier om afsterven aan jezelf
Op te branden om een licht te zijn 
voor de wereld

Gebed
Jezus vraagt de Vader:
"Laat nu zien hoe groot Uw naam is, Vader."
God antwoord:
"Ik heb mijn grootheid getoond en 
Ik zal mijn grootheid weer tonen." 
Jezus zei: 
"Die stem heeft niet voor Mij gesproken, 
maar voor u."
   
Ik verlang ernaar Zijn grootheid te zien
Ik verlang ernaar Hem te volgen
Zijn Licht te verspreiden
💗
Afsterven aan jezelf 
Sterven met Hem
Opstaan met Hem
Lijden voor Hem
Zijn werken te doen
💗
Dat is een proces in je leven
Een dieper gaan
De Bijbel staat vol met voorgangers
Zij die ons voorgingen
Een voorbeeld hebben nagelaten
💗
Wandel je mee?

donderdag 22 september 2022

Gezalfde voeten

Mijn Bijbeljournal van Johannes 12
Maria aan de voeten bij Jezus
Ze heeft een kruikje mirre
Ze giet het uit over Jezus voeten
Ze droogt ze af met haar haren
 ♥ 
Wat een getuigenis
Ze weet wie Jezus is
Ze weet wat Hij gaat doen
Ze geurt met Jezus
 ♥ 
Een uitzonderlijke voetwassing
Een komende begrafenis
Een vrouw die profetisch uitstapt
Een voorbeeld en statement
 ♥ 
En Marta?
Zij diende

Uit Johannes 12
Zes dagen voor Pesach ging Jezus naar Betanië, waar Lazarus woonde, die Hij uit de dood had opgewekt. 
Daar hield men ter ere van Hem een maaltijd; Marta bediende, en Lazarus was een van de mensen die met Hem aanlagen. 
 ♥ 
Maria nam een kruikje vol kostbare, zuivere nardusolie, zalfde daarmee de voeten van Jezus en droogde ze af met haar haar. De geur van de olie trok door het hele huis. 
 ♥ 
Judas Iskariot, een van de leerlingen, degene die Hem zou uitleveren, vroeg: Waarom is die olie niet voor driehonderd denarie verkocht om het geld aan de armen te geven?’ 
Dat zei hij niet omdat hij zich om de armen bekommerde – hij was een dief: hij beheerde de kas en stal eruit. 
 ♥ 
Jezus zei: "Laat haar, ze doet dit voor de dag van mijn begrafenis; de armen zijn immers altijd bij jullie, maar Ik niet."
Nico de Mus is ook heel dichtbij Jezus 
Hij zit op Zijn hand en ziet alles 
De olie spettert iets op zijn vleugels
Hij ruikt de geur
Als hij verder vliegt neemt hij de geur mee
Iedereen ruikt dat hij bij Jezus was.