donderdag 23 februari 2012

Mijn 1e boekje: Creative worship

Een stukje van mijn droom is uitgekomen. Ik heb een 1e boekje gemaakt met foto's en beschrijving van bijzondere verhalen en ontmoetingen met God.

zaterdag 18 februari 2012

1 Bloem......Deze spreuk zegt al genoeg. In de schilderles bij Barteljee is het : Nieuwe technieken uitproberen en oefenen....... Dit is één van de voorbeelden. Erg leuk om te doen.

dinsdag 14 februari 2012

Love You!Dit is mijn liefdesuiting die ik de avond van het Vaderhuis heb gemaakt. Mijn liefdesbrief, liefdesvertaling naar Hem." Ik hou van U, U, die mij zo op het oog heeft en mij eerst liefhad.Dank U !"
This is my love letter, for Him. I've made it the evening I was in the Fathers house meeting on Sunday. I love You, because You loved me first an I know Your eye is on me, always. Thank You!

zaterdag 11 februari 2012

Schilderen in de dienstSTAP in de RIVIER !!!

Vandaag een nieuwe dag met een nieuwe uitdaging. Uitstappen in geloof, in verwachting wat de Heilige Geest gaat geven om te schilderen. Dit is het geworden. Wat zie je?Het is een stroom, een stortregen van levend water. Er ontstaat een rivier. Er is beweging in de rivier. Dorst......
De vaten in de rivier gaan mee met de stroom, vol, vervuld met het levende water.
Aan de kant staan verschillende vaten. De vraag is wat ze doen aan de kant. Ze staan vanaf de kant en zien wat er gebeurd. De één lijkt trots, is omgedraaid. Een ander ziet wat er gebeurd en kijkt toe, durft niet verder uit te stappen. weer een ander verstopt zich in het zand,of is weggezakt..... Er ligt een gebroken vat...... Ja, maar....
Er staat een boom met 7 takken, fris, groen, vol met vrucht. Dit is een boom van leven. Deze boom staat aan het water. Het levende water.

Stap in de rivier, kom in de flow, wacht op Zijn kracht.

GET in the RIVER !!!
Today a new day and a new challenge. A step in belief, in expectation what the Holy spirit will give to paint. This is what He gave. What do you see?
It is a stream of living water, ending in the river. There is movement in the river. Thirst..... The barrels in the river go with the stream, full, fulfilled with the living water. At the shore there are different barrels. What are they doing there? They are looking at the stream an what's happening. One of them is turned away from the happening, maybe because of pride. another one is only looking and maybe doesn't dare to go further. Another one is laying in the sand, maybe afraid or forgotten....... There's also a broken one...... Yes, but.....
There 's a tree with 7 branches, fresh, green, full of fruit. This is a tree of life. This tree stands at the water. The living water.
Step in the river, get in the flow, wait for His power.