dinsdag 23 oktober 2018

Workshop Herfst bladeren schilderen

Vandaag een leuke workshop gedaan: 
Herfst bladeren schilderen. 
Na een heleboel geklieder, 
vele klodders verf en hele vieze handen, is dit het eindresultaat.
Echt herfstig!
Benieuwd wat jij er van vindt.

donderdag 18 oktober 2018

Special waterfall

Een stukje van mijn werk,
Een spontane impressie en expressie in mijn atelier.
Gemaakt met paletmes en acrylverf.
Er wordt nog verder aan gewerkt....
Deze waterval is voor mij heel bijzonder!
Ik laat een gedeelte van de foto zien, en mijn resultaat.
Zoek de verschillen....
Wat zie jij?

Deze waterval is heel speciaal, 
Een spetterende waterval, 
Een levende waterval, 
levend water stroomt.....

Een plek van aanbidding, 
Een plek van bezinning, 
Een aanbiddingsplek, 
aanbidding naar de hemel.

Deze plek is speciaal, 
Een plek in de bergen, 
Een plek omringd in de bergen, 
langs kronkelwegen.

dinsdag 16 oktober 2018

Harvest Time

Zomaar even een creatieve uitspatting! 
Acryllic en mixed media, 30 x 4o.
Herfst! 

"It's Harvest Time!"

Het was een uitdaging,
vooral om eens te lezen wat de bijbel schrijft. 

Matthew 9:38 
Vraag dus de eigenaar van de oogst of 
Hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen.

In Bijbelse tijden was de oogst een zeer belangrijke gebeurtenis. 
Het verzamelen van geplante dingen, 
een natuurlijke tijd van het oogsten in vreugde 
wat is gezaaid en geproduceerd gedurende het jaar.

Matth. 13:30-39 en 36-39 
Laat beide samen opgroeien tot aan de oogst, dan zal ik, wanneer het oogsttijd is, tegen de maaiers zeggen: ‘Wied eerst het onkruid, bind het in bundels bij elkaar en verbrand het. Breng dan het graan bijeen in mijn schuur.

Daarop stuurde hij de mensen weg en ging naar huis. Zijn leerlingen kwamen bij hem en vroegen: ‘Wilt u ons de gelijkenis van het onkruid op de akker uitleggen?’ Hij antwoordde hun: ‘Hij die het goede zaad zaait is de Mensenzoon, de akker is de wereld, het goede zaad dat zijn de kinderen van het koninkrijk; het onkruid dat zijn de kinderen van het kwaad, de vijand die het zaait is de duivel, de oogst staat voor de voltooiing van deze wereld en de maaiers zijn de engelen.

Math.13:31,32 
Hij hield hun een andere gelijkenis voor: ‘Het koninkrijk van de hemel lijkt op een zaadje van de mosterdplant dat iemand meenam en in zijn akker zaaide. Het is weliswaar het kleinste van alle zaden, maar het groeit uit tot de grootste onder de planten. Het wordt een struik, en de vogels van de hemel komen nestelen in de takken.’  

2 Corinthians 9:10 
God, die zaad geeft om te zaaien en brood om te eten, zal ook u zaad geven en het laten ontkiemen, zodat uw vrijgevigheid een rijke oogst opbrengt.

Dit zijn gedeeltes uit het nieuwe testament.
Wat heb jij nog te vertellen over de oogst?

dinsdag 9 oktober 2018

It 's all about love

Het heeft mij verbaasd sinds mijn bekering en wedergeboorte, 
dat gelovigen zo "stil" zijn. 
Daar bedoel ik iets specifieks mee, dus lees even verder.

Ik ben altijd geraakt door het enthousiasme van het publiek 
na een wedstrijd in een stadion. 
Sinds die ontdekking roep ik al jaren, en ik bid, 
dat de stadions gevuld zullen zijn met mensen, die juichen voor Jezus!

In 2006 kreeg ik een beeld en het werd deze quilt:  
“It’s all about love...”
Ik zag een enorm licht, zo helder, waar niets tegen in te brengen was. 
Het was als blinkend goud van Gods troon 
Het voelde zo warm en zo liefdevol. 
Ik zag het kruis
Ik zag de woorden "liefde" in alle talen
Ik zag mensen rondom het kruis samenkomen in eenheid
Ik zag en hoorde: God heeft een plan voor Europa 
en nog meer.....
Dit is mijn verhaal, verwerking en uitwerking:

God’s liefde-Het schitterde, zo mooi!  
God is licht en liefde, Zijn liefde straalt; Zijn troon schittert. 
Hij heeft ons lief, wij zijn Zijn schepping. 

Joh. 3:16
Want alzo lief heeft God de wereld gehad, 
dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, 
die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebbe.  

Hij verlangt ernaar, dat we bij Hem zijn. 
We kunnen tot God komen door onze zonden te belijden, 
te knielen bij het kruis.
God wil dat we tot ons doel komen door: 
Verzoening met God, met onszelf en met elkaar.
De muren , die we hebben opgebouwd, wil Hij afbreken.
Hij wil als een muur rondom ons zijn en ons in Zijn liefde omarmen.
( Zach.2:5 / Ps. 139:5)
Hij wil, dat we bij Hem zijn, één zijn in Hem.
Hij wil, dat we Hem zoeken en Hem aanbidden
We  vinden elkaar rondom het kruis.
Deze boodschap is voor de hele wereld
Ik zag in alle talen: 
liefde, amour, kjærlighet, love, iubire, kärlek, liebe, amor,enz.

Ik zag de vlaggen:  De vlaggen van Europa.
God heeft een plan met Europa.
Het is Zijn oneindige liefde, voor elke stam, volk en natie.

Opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel en op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden:”Jezus Christus is Heer”, tot eer van God, de Vader. (Fil.2:10)

We willen Hem aanbidden en dat mogen we met elkaar doen.
          De 2 gouden vlaggen staan voor aanbidding.

De duif, het symbool van de Heilige Geest, 
Hij zal ons leiden, Hij is onze Trooster.

Het is alleen maar; Liefde, oneindige liefde, onbegrijpelijke liefde, eeuwige liefde.

Amen, de lof en de heerlijkheid, en de wijsheid en de dankzegging, en de eer en de macht en de sterkte zij onze God tot in alle eeuwigheden! Amen.  ( Op.7:12)
Dit staat ( op de achterkant)
Dit beeld kreeg ik in 2006. De quilt is in 2007, in 4 maanden tijd, gemaakt.