zaterdag 31 december 2011

Happy New Year!

Ik kon het niet laten! Een foto gemaakt van een stukje uit mijn milennium quilt. Jaja, daar zit een stukje vuurwerk in verwerkt.

Ik kan het niet laten! Voor een ieder die dit leest: Gezegend 2012!
I just had to do it! I made a picture from a small piece of my "Milennium"quilt. And yes...It's firework!
I just want to wish everyone who reads my blog: God bless you in 2012!

vrijdag 23 december 2011

Kerst (5)
Ere zij God
Ere zij God
In de hoge, in de hoge, in de hoge
Vrede op aarde, vrede op aarde
In de mensen een welbehagen.
Ere zij God in de hoge
Ere zij God in de hoge
Vrede op aarde, vrede op aarde
Vrede op aarde, vrede op aarde
In de mensen, in de mensen een welbehagen
In de mensen een welbehagen, een welbehagen
Ere zij God
Ere zij God
In de hoge, in de hoge, in de hoge
Vrede op aarde
Vrede op aarde
In de mensen een welbehagen.
Amen, amen.

woensdag 21 december 2011

Kerst (4)

Een van mijn 1e schilderwerken.

Komt laten wij aanbidden,
Komt laten wij aanbidden,
Komt laten wij aanbidden,
die Koning.

Want U alleen bent waardig,
Want U alleen bent waardig,
Want U alleen bent waardig,
o Koning.

Wij prijzen U voor eeuwig,
Wij prijzen U voor eeuwig,
Wij prijzen U voor eeuwig, o Koning.