vrijdag 28 december 2012

Getuigenis......

Dit getuigenis is zo bemoedigend en wil ik samen met haar 
aan de lezers van mijn blog meegeven. 
Tijdens een van de workshops 
bij de "school van de Heilige Geest" vertelt ze: 
Het is geen gewone workshop.  
 Biddend, mediterend en   
wachten op wat je gaat schilderen, 
wat de Heilige Geest ingeeft......

"Ik vond dat ook best lastig. 
Toen ik het vel papier zag wist ik dat er een op hek moest komen."

Het was heel moeilijk voor mij geweest om te gaan naar de Weg, 
naar de tijd die ik nu meemaak, 
met de Heilige Geest.   
Golven dreigden steeds die weg te overspoelen. 
ik ben door Gods genade over het hek geklommen en 
loop nu op de weg van de Heilige Geest in Jezus liefde.     
De muzieknoten laten zien dat ik langzaam Gods stem leer verstaan: Toekomstmuziek! 
Muziek noten en harten 
dansen over het pad naar de horizon..
De zon.. Jezus!

zondag 16 december 2012

KERSTVan de week op dagbehandeling  kerststukjes gemaakt. 
Deze heb ik gemaakt voor thuis.


Kerst
Kerst is:
kerststukjes maken
Een genaken
Een gebaar.....
"wees welkom!
Wees welkom Heer!"

De Kerstgedachte
lang verwacht....
Nooit gedacht,
dat Hij zou komen
dat het zou gebeuren:
"Hij is geboren in Bethlehem."

Kerst  
't Is niet alleen ....
Samen, niet alleen,
Samen met anderen:
Zingen.... 
met de engelen zingen:
"Ere zij God!"

Allerlei kerstdrukte
allerlei afspraken
afspreken
bezoeken
vrienden bezoeken
vrienden en familie
allen die,....
zo dierbaar zijn.

Kerst    
kerstfeest
Het Feest

één van de Feesten. 
Het Feest van de feesten: 
Het Feest van Zijn komst, 
Zijn komst naar deze wereld.

Kerstfeest
Feest van vrede 
Feest van de Vredevorst
Vrede voor jou  
Vrede voor mij
Feest voor ons allebei.


#######"Een kind is ons geboren,
Een zoon is ons gegeven;
De heerschappij rust op zijn schouders.
Deze namen zal Hij dragen:
Wonderbare raadsman,
Goddelijke held,
Eeuwige vader,
Vredevorst
Groot is zijn heerschappij,
aan de vrede zal geen einde komen.
Davids troon en rijk zijn erop gebouwd,
Ze staan vast, in recht en gerechtigheid,
van nu tot in eeuwigheid.
Daarvoor zal Hij zich beijveren,
de HEER van de hemelse machten. "
Jes.9:5