zondag 26 mei 2013

Ik ben vastberaden.....

Geef niet op!  "Ik ben met je!"

Deze woorden uit Jozua 1 en Efeze 6  
 kwamen in mijn gedachten terwijl ik deze proclamatie tekende.

"Wees vastberaden en standvastig.  Houd je altijd aan Mijn woord en wijk er op geen enkele manier van af, opdat je in alles wat je doet zult slagen.  Leg Mijn  Woord geen moment terzijde en verdiep je er dag en nacht in, opdat je je aan alles houdt wat erin geschreven staat. Dan zal alles wat je onderneemt voorspoedig verlopen. Laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je ook gaat, de HEER, je God, staat je bij."

"Elke plaats die uw voetzool betreden zal, geef Ik je."

"Mij is gegeven alle macht in de hemel en op [de] aarde.
Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geest en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld."

"Jezus zegt: Volg Mij! kom achter Mij!"

vrijdag 24 mei 2013

Lekker creatief

Heerlijk om creatief te zijn op het werk. 
Dit is een tafel die gemozaiekt word door 2 personen. 

Zie je al iets tevoorschijn komen? 


Verder bezig met stiptechniek van de "aboriginals" met dit resultaat.


Prachtige vlinders om buiten in de tuin te hangen.

 

dinsdag 21 mei 2013

The Lord will carry me.....

He is my refuge in times of trouble, 
He is my refuge in my times of need. 
He is my refuge when I can't face tomorrow, 
He is my refuge, 
He is all I need.

Luister naar het lied door HIER te klikken.