vrijdag 30 december 2016

Kijk om je heen...

Heerlijk journalen. 
Een begin op de CREA BEe gemaakt. 
Thuis gekomen en een nieuwe gemaakt en ingekleurd. 
Dit is het resultaat. 
Bij de bovenste kijk je eigenlijk tegen de achterkant aan.

Dit is de voorkant
Lukas 2:6 ,7
Terwijl ze daar waren, brak de dag van haar bevalling aan, en 
ze bracht een zoon ter wereld, haar eerstgeborene. 
Ze wikkelde hem in een doek en legde Hem in een voederbak, 
omdat er voor hen geen plaats was in het nachtverblijf van de stad.

#######

Jesaja 60:1-6
 Sta op en schitter, je licht is gekomen,
over jou schijnt de luister van de HEER.
Duisternis bedekt de aarde
en donkerte de naties,
maar over jou schijnt de HEER,
Zijn luister is boven jou zichtbaar.
Volken laten zich leiden door jouw licht,
koningen door de glans van je schijnsel.
Open je ogen, kijk om je heen:
ze stromen in drommen naar je toe;
je zonen komen van ver,
je dochters worden op de heup gedragen.
Je zult stralen van vreugde als je het ziet,
je hart zal van blijdschap overslaan.
De schatten van de zee zullen je toevallen,
de rijkdom van vreemde volken valt je in de schoot.
Een vloed van kamelen zal je land overspoelen,
jonge kamelen uit Midjan en Efa.
Uit Seba komen ze in groten getale,
beladen met wierook en goud.

Kunst met kerst in de kerk


Dit jaar een prachtig podium in onze gemeente. 
Enkele kunstenaars hebben hun werk gedeeld.
Dit zijn ze...
Ik zal elk schilderij laten zien met de beschrijving.
Het wordt dan wel een lange blog, maar dan vanwege de foto's.
Ga er dus rustig voor zitten, en
Geniet!
 Dit zijn de werken van Emiel
Kunst van Jeanette
Werken van Marleen, Coby,  Annette en 
  Coby werd geïnspireerd door Jes.61:3 
....om aan Sions treurenden te schenken 
een kroon op hun hoofd in plaats van stof, 
vreugdeolie in plaats van een rouwgewaad,
feestkledij in plaats van verslagenheid.... 

Annette's werk

Schilderij gemaakt door Marleen

Nu wat kunst van Jeanette  Jeanette Werk van Yvonne
Mijn gedicht staat op: KLIK HIER!

zaterdag 24 december 2016

Ontmoeting

Geschilderd op het podium tijdens In Your presence

Jesaja 9:1
Het volk dat in duisternis ronddoolt ziet een schitterend licht. 
Zij die in het donker wonen worden door een helder licht beschenen.

Jeaja 60:1 -6 
Sta op en schitter, je licht is gekomen,
over jou schijnt de luister van de HEER. 
Duisternis bedekt de aarde en donkerte de naties, 
maar over jou schijnt de HEER, 
Zijn luister is boven jou zichtbaar.

Volken laten zich leiden door jouw licht, 
koningen door de glans van je schijnsel. 
Open je ogen, kijk om je heen: 
ze stromen in drommen naar je toe; 
je zonen komen van ver, je dochters worden op de heup gedragen. 

Je zult stralen van vreugde als je het ziet, 
je hart zal van blijdschap overslaan. 

De schatten van de zee zullen je toevallen, 
de rijkdom van vreemde volken valt je in de schoot. 
Een vloed van kamelen zal je land overspoelen, jonge kamelen uit Midjan en Efa. 
Uit Seba komen ze in groten getale, beladen met wierook en goud. 

Zij verkondigen de roemrijke daden van de HEER......

In Your presence voor kerst.

In Zijn aanwezigheid  
Aan Zijn voeten 
Bij de kribbe 
Bij het kruis 
en in mijn huis

Knielen... 
Aanbidden... 
Bij de kribbe 
Bij het kruis 
In mijn huis

2016 - Kerstmarkten 
Feest met kado's 
Aanslagen bij de kribbe 
Waar is Jezus?  
Leegte in een huis

De engelen zongen voor Hem 
De herders vonden Hem 
De wijzen erkenden Hem  
Simeon verwachtte Hem 
Anna profeteerde over Hem

De enige Heer 
geef ik alle eer 
Goud, wierook en mirre 
Meegebracht naar de kribbe 
Mijn geschenk voor het huis 

dinsdag 22 november 2016

Als een boom...Psalm 1

In Your presence
In uw aanwezigheid daar wil ik zijn
In Uw natuur vind ik rust,
Zie ik de grootheid van mijn Schepper.

Geschilderd tijdens de dienst en aanbidding,
tot zover ben ik gekomen. 
Psalm 1:1-3 
Gelukkig de mens
die niet meegaat met wie kwaad doen,
die de weg van zondaars niet betreedt,
bij spotters niet aan tafel zit,
 maar vreugde vindt in de wet van de HEER
en zich verdiept in zijn wet, 
dag en nacht.
 Hij zal zijn als een boom,
geplant aan stromend water.
Op tijd draagt hij vrucht,
zijn bladeren verdorren niet.
Alles wat hij doet komt tot bloei.
NBV
Heerlijk vertoeven in de natuur,
met uitzicht op de bergen. 
Ik richt mij op de Creator,
'k ga bij Hem zitten,
en kom tot rust.

Ik zoek het bij Hem alleen,
dicht bij de bron,
Aan het water,
de levensrivier.
en kom tot rust.

Ik lees het Woord
Ik luister naar Zijn stem
Zijn woorden  spreken tot mij
Zijn stem fluistert,
en ik kom tot rust.

Zijn woorden zijn leven,
De boom des levens,
De boom aan het water 
'k kom in bloei
en 'k kom tot rust.

Een boom groeit,
blijft fris en groen
geeft zijn vrucht
verspreidt een geur
in de rust...

Met deze woorden,
die spontaan komen tijdens het schrijven
verwoord ik wat ik deze avond heb ontvangen
om door te geven.

Wees gezegend! 

dinsdag 15 november 2016

CREA BEe bijbel journalen

Een avondje gezellig met elkaar,
Een avond rondom de Bijbel
Een avond connecten
 Een avond in het Woord...
Jer.23:23,24 
Ben ik alleen een God van dichtbij,
Ben ik niet ook een God van ver? 
Als iemand zich verbergt, zou ik hem dan niet zien? 
Ben ik niet overal, in de hemel en op aarde? 
...spreekt de HEER.
I Kron.18:38,39  
Elia en de profeten van Baäl... 
"Geef mij antwoord, HEER, geef antwoord. 
Dan zal dit volk beseffen dat u, HEER, 
God bent en dat u het bent die hen tot inkeer brengt."
 Het vuur van de HEER sloeg in en 
verteerde het brandoffer met brandhout, stenen, as en al; 
zelfs het water in de geul likte het op. 
Alle Israëlieten zagen het, en 
allen vielen op hun knieën en riepen: 
"De HEER is God, de HEER is God!"
Ez.16:6,7 
Op de dag dat je geboren werd, 
werd je ergens op een akker achtergelaten, 
zo weinig waarde werd er aan je leven gehecht.
Toen kwam Ik voorbij en zag hoe je in je bloed lag te spartelen. 
Ik zei tegen je, terwijl je onder het bloed zat: 
"Leef! Blijf in leven, bedekt met bloed als je bent."
  Ik liet je groeien als een bloem in het veld: 
je groeide, je werd groot en 
je werd hoe langer hoe mooier....
Math11:28 
Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en 
Ik zal u rust geven;
De tekst is bewerkt vanuit de Message vertaling
Volgende maand gaan we gewoon verder
op 12 december...
Ben je er bij?
Je bent van harte welkom!

vrijdag 14 oktober 2016

CREABEe Prediker-Alles heeft een tijd

 Op de CREA BEe gejournalt in Prediker. 
Wat komt het woord dichtbij als je het 
keer op keer leest en overdenkt. 
Het plaatje komt er bij en dan gaat het zo diep.....

Prediker 1:3,5,9  
Welk voordeel heeft de mens van al zijn zwoegen, 
waarmee hij zich aftobt onder de zon? 
De zon komt op en de zon gaat onder en 
hijgend ijlt zij naar de plaats waar zij opkomt.... 

Er is niets nieuws onder de zon.
Wordt vervolgd...

Wat spreekt jou altijd aan uit Prediker?

CREA BEe - Journalen in de bijbel

Heerlijk ontspannen met creativiteit in Zijn aanwezigheid.
Dit zijn de resultaten...

Zij maakte een nieuwe bladzijde in haar bijbel...
Math.6: 26-29,33  
Ziet naar de vogelen des hemels: 
zij zaaien niet en maaien niet en 
brengen niet bijeen in schuren, 
en toch voedt uw hemelse Vader die.... 
Let op de leliën des velds, hoe zij groeien: 
zij arbeiden niet en spinnen niet.... 
Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en 
dit alles zal u bovendien geschonken worden. 

Zij heeft geschilderd met acryl...
 Jesaja 61:1 
De Geest des Heren Heren is op mij, 
omdat de Here mij gezalfd heeft; .... 

Zij maakte iets voor haar journal...
Gal.5:25 
Indien wij door de Geest leven, 
laten wij ook door de Geest het spoor houden.

Zij maakt een nieuwe bladzijde...
Luk.18:27 
Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. 

Dit was genieten in CREA Hoek
Zoeken en ontmoeten
Drinken en bemoedigen
met elkaar...

woensdag 12 oktober 2016

Burendag - Dag buren!

  Deze dag staan de deuren wijd open 
op de Patersweg.
Het is burendag:24 september. 
Mijn 1e open dag in de CREA Hoek.
Elke bezoeker krijgt de kans 
een vis te schilderen om zo 
één groot aquarium te maken.
Het is heel leuk om al die diversiteit te zien van een ieder. 
Al die verschillende vissoorten. 
Het maakt het tot een prachtig geheel. 
Een kunstwerk.
Dit is het eindresultaat. 
Een lang uitgestrekt aquarium.

Er waren meer activiteiten in het pand,zoals 
Raki stoken
Houtbewerking
Indonesisch koken
Gezelligheid
Ontmoeten...

Welke vis zou jij hebben geschilderd?

vrijdag 30 september 2016

Ik en mijn huis

Ik lees op dit moment Jozua. Echt een eyeopener. 
Het lijkt wel of ik het voor 't eerst lees, want 
er zijn zoveel stukken die er opnieuw uitspringen. 
Geweldig gewoon! 
 Deze tekening heb ik al even liggen. 
De kleuren zijn niet helemaal goed door de foto.
Ik begin nu met het laatste hoofdstuk.
Wie weet komen de voorliggende ook nog voorbij....

Even "mijn samenvatting en vertaling"... 
Dit is nml wat er voor mij uitspringt.  

Jozua 24 
Dien alleen de HEER!  
Wanneer u daar niet toe bereid bent, 
kies dan nu wie u wel wilt dienen:
De goden van uw voorouders ..... 
De goden ...... 
In ieder geval zullen ik en mijn familie de HEER dienen.

Hij is het, de HEER, onze God. 
Hij is het die ons uit de slavernij heeft bevrijd. 
Hij is het die grote wonderen voor ons verricht.

Hij is het die ons op de hele tocht beschermd heeft...  
Hij is het die ze allemaal voor ons heeft verdreven.
Dit hebben we met eigen ogen gezien. 

Wat heb jij van Zijn grootheid in je leven gezien?

vrijdag 16 september 2016

Mime

Volgende week start de cursus Mime van 3 avonden. 
Interesse? 
Durf de uitdaging aan! 
Aanmelden kan nog!
Lees meer in de agenda van Nehemia:


MIME
Dat zijn toch die mensen met een witte masker op, en witte handschoenen………………

Op een gegeven moment in de middeleeuwen kwam er een verbod door de kerk/autoriteit, op zoals zij het noemde spottende theater. Daar had men wat op gevonden, want dit mocht wel……. 
Het naspelen van Bijbelverhalen zonder woorden.

Deze uitdaging gaan wij aan tijdens de mime workshop, door middel van emoties, improvisatie, uitbeelden van de omgeving, lichaamshouding, schetsen/beelden wij een verhaal uit, zonder woorden.  We behandelen een aantal basistechnieken, wat ons leert om te spreken/te vertellen met ons lichaam. Hierin stappen we ook uit, om aantal voorwerpen ook daadwerkelijk uit te beelden, hoe beeld je nu uit hoe je op een stoel gaat zitten, en hoe ga je een trap op, en nog groter is dan de vraag, hoe kom je dan weer naar beneden.

Met deze basistechnieken, en een korte ervaring hoe je iets uitbeeld gaan we met de groep een kort verhaal uitbeelden. De mime sessie zal ik afsluiten met korte optreden, om te laten zien wat je met een mime stuk kan doen.

Verheerlijkt God met je lichaam……

Net als met dans en vlaggen willen we met mime uiting geven wie God is. Wil je misschien wel een nieuw talent ontdekken, of heb je al eens wat met toneel of drama gedaan en ben je benieuwd wat specifiek mime inhoud geef je dan op voor deze workshop.
Waarin we al verschillende keren de workshop aangeboden hebben aan de kinderen, is deze workshop bedoeld voor volwassenen. En ik daag hier ook de mannen bij uit om hier in uit te stappen.
Iwan 

Een cursus van 3 avonden waarin wordt uitgelegd wat mime is, en we met elkaar aan de slag gaan. Deze 3 avonden horen bij elkaar en je wordt op alle 3 de avonden verwacht.

Aanmelden is verplicht!
Data:  20/9, 11/10, 1/11

donderdag 15 september 2016

CREA BEe: ART vanuit 't Hart

Een 1e CREA BEe in de CREA Hoek!

Het was een leuke inspirerende avond. 
Het ging niet om de art maar om het hart. 
Ondertussen maakten we toch mooie art.
Om deze 3 dingen gaat het 
KLIK HIER om het filmpje te zien:


Dit zijn de resultaten van de avond:
Psalm 84  
Hoe lieflijk is uw woning, 
HEER van de hemelse machten.... 
Zelfs de mus vindt een huis en 
de zwaluw een nest waarin ze haar jongen neerlegt,...
Spreuken 3: 5,6 
Vertrouw op de Here met uw ganse hart en 
steun op uw eigen inzicht niet.
Ken Hem in al uw wegen, 
dan zal Hij uw paden recht maken.
Psalm 139  
Want er is geen woord op mijn tong, of, 
zie, Here, Gij kent het volkomen;  
Gij omgeeft mij van achteren en van voren en 
Gij legt uw hand op mij.