vrijdag 14 oktober 2016

CREABEe Prediker-Alles heeft een tijd

 Op de CREA BEe gejournalt in Prediker. 
Wat komt het woord dichtbij als je het 
keer op keer leest en overdenkt. 
Het plaatje komt er bij en dan gaat het zo diep.....

Prediker 1:3,5,9  
Welk voordeel heeft de mens van al zijn zwoegen, 
waarmee hij zich aftobt onder de zon? 
De zon komt op en de zon gaat onder en 
hijgend ijlt zij naar de plaats waar zij opkomt.... 

Er is niets nieuws onder de zon.
Wordt vervolgd...

Wat spreekt jou altijd aan uit Prediker?

CREA BEe - Journalen in de bijbel

Heerlijk ontspannen met creativiteit in Zijn aanwezigheid.
Dit zijn de resultaten...

Zij maakte een nieuwe bladzijde in haar bijbel...
Math.6: 26-29,33  
Ziet naar de vogelen des hemels: 
zij zaaien niet en maaien niet en 
brengen niet bijeen in schuren, 
en toch voedt uw hemelse Vader die.... 
Let op de leliën des velds, hoe zij groeien: 
zij arbeiden niet en spinnen niet.... 
Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid en 
dit alles zal u bovendien geschonken worden. 

Zij heeft geschilderd met acryl...
 Jesaja 61:1 
De Geest des Heren Heren is op mij, 
omdat de Here mij gezalfd heeft; .... 

Zij maakte iets voor haar journal...
Gal.5:25 
Indien wij door de Geest leven, 
laten wij ook door de Geest het spoor houden.

Zij maakt een nieuwe bladzijde...
Luk.18:27 
Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. 

Dit was genieten in CREA Hoek
Zoeken en ontmoeten
Drinken en bemoedigen
met elkaar...

woensdag 12 oktober 2016

Burendag - Dag buren!

  Deze dag staan de deuren wijd open 
op de Patersweg.
Het is burendag:24 september. 
Mijn 1e open dag in de CREA Hoek.
Elke bezoeker krijgt de kans 
een vis te schilderen om zo 
één groot aquarium te maken.
Het is heel leuk om al die diversiteit te zien van een ieder. 
Al die verschillende vissoorten. 
Het maakt het tot een prachtig geheel. 
Een kunstwerk.
Dit is het eindresultaat. 
Een lang uitgestrekt aquarium.

Er waren meer activiteiten in het pand,zoals 
Raki stoken
Houtbewerking
Indonesisch koken
Gezelligheid
Ontmoeten...

Welke vis zou jij hebben geschilderd?