maandag 10 juni 2019

Er is meer!

Er is meer! 
De beloftes die God gesproken heeft, zijn zo waar!
*********
Deze belofte staat! 

Psalm 92: 
In de "Passion" vertaling staat : 
Hij laat al Zijn geliefden groeien als een palmboom.

De rechtvaardige zal groeien als een palmboom, 
hij zal opgroeien als een ceder op de Libanon. 
Wie in het huis van de HEERE geplant zijn, 
die mogen groeien in de voorhoven van onze God. 

In de ouderdom zullen zij nog vruchten dragen, 
zij zullen fris en groen zijn, 
om te verkondigen dat de HEERE GOD GOED is.
*********
Ik heb al eerder over de palmboom geschreven.
Dat kun je lezen door HIER te klikken.

zondag 9 juni 2019

Pinksteren 2019

Pinksteren 
De uitstorting van de Heilige Geest.

De Heilige Geest wordt vaak als een duif  gesymboliseerd. 
Dat heb ik in dit schilderij gebruikt. 
Zo wil ik ook het Lichaam, de kerk, als eenheid uitdrukken in dit werk. 
Samen onder invloed van de Geest van God, als eerste Hem eren.

Ik heb dit in 2017 geschilderd, en er eerder over geschreven. Zie: 

Hand.2 
En toen de Pinksterdag aanbrak, waren allen tezamen bijeen. 
En eensklaps kwam er uit de hemel een geluid 
als van een geweldige windvlaag en vulde het gehele huis, 
waar zij gezeten waren.

Toen dit geluid gekomen was, 
liep de menigte te hoop en verbaasde zich, want 
een ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken.

Hoe horen wij hen dan een ieder in onze eigen taal, 
waarin wij geboren zijn?
Zij waren allen buiten zichzelf en 
geheel met de zaak verlegen, en 
zij zeiden de een tot de ander: 
Wat wil dit toch zeggen?

Er zit een kracht in eenheid...


Elly & Rikkert zingen er over,
KLIK HIER om het nummer te luisteren

Vader Ik bid voor hen
Die in Mij geloven
Opdat zij één zijn zoals Wij
Zoals U in Mij bent
En Ik in U
Dat ook zij in Ons zijn

Opdat zij één zijn
Zoals Wij één zijn
Ik in hen en U in Mij

Op dat de wereld
Geloven zal
Dat U Mij gezonden hebt
En dat U hen liefhad
Met dezelfde liefde
Waarmee U Mij heeft liefgehad

donderdag 30 mei 2019

Opzien naar de hemel

Ik ben gek op wolken, lucht en de hemel. 
Ik kijk graag naar de sterren en planeten. 
Het heeft mij altijd gefascineerd, en dat doet het nog. 
Het is zelfs sterker geworden.

Ik ben gek op de speling van licht en donker. 
Het spel van de kleuren. 
De schepping. 
Onderweg kon ik het niet laten 
de lucht vast te zetten en mee te nemen naar huis.
Het verlangen naar Hem wordt aangewakkerd. 
Verwachting! 
Uitzien….
Vandaag is het hemelvaart
Lucas 24
Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Betanië. 
Daar hief hij zijn handen op en zegende hen. 
Terwijl hij hen zegende, ging hij van hen heen en 
werd opgenomen in de hemel. 
Marc 16
 Hij zei: Gaat heen in de gehele wereld, 
verkondigt het evangelie aan de ganse schepping.
In mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, 
in nieuwe tongen zullen zij spreken, 
slangen zullen zij opnemen, en 
zelfs indien zij iets dodelijks drinken, 
zal het hun geen schade doen; 
op zieken zullen zij de handen leggen en 
zij zullen genezen worden.
Hand 1 
De Here dan werd, nadat Hij tot hen gesproken had, 
opgenomen in de hemel en heeft Zich gezet 
aan de rechterhand Gods.
En nadat Hij dit gesproken had, werd Hij opgenomen, 
terwijl zij het zagen, 
en een wolk onttrok Hem aan hun ogen......
Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel, 
zal op dezelfde wijze wederkomen, 
als gij Hem ten hemel hebt zien varen. 
*********
Hoe beleef jij hemelvaart?
*********

dinsdag 28 mei 2019

Hij is trouw!

Toen ik de Here Jezus heb leren kennen in mijn tienertijd, 
heb ik een tekening gemaakt van de Goede Herder.
*********
Psalm 23: 
De HEER is mijn Herder, het ontbreekt mij aan niets. 
Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water
Hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden tot eer van zijn naam. 

Al gaat mijn weg door een donker dal, 
ik vrees geen gevaar, want 
U bent bij mij
Uw stok en Uw staf, zij geven mij moed. 
U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand, 
U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. 

Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven, 
ik keer terug in het huis van de HEER tot in lengte van dagen.
*********
Ik was onlangs in Jordanië, waar ik regelmatig 
een herder met kudde schapen heb gezien. 
Ik wordt daar zo blij van! 
Ik denk dan aan de Goede Herder. 
De schapen kennen Zijn stem. 
Hij kent mij….Dat is zo waardevol voor mij.

Zelfs als ik moeiten ervaar op mijn weg. 
Oorsuizen, duizeligheid, wazig dubbelbeeld, 
misselijk, vermoeidheid en een slecht werkend evenwicht.... 
Er is niets dat mij kan scheiden van de liefde van Jezus en de Vader. 
God doet alles mee werken ten goede. 
Ik begrijp het misschien even niet…. 
Toch blijven Zijn beloften staan.

Om het te verwoorden,
kreeg ik deze woordspeling in gedachten:
*********
De aarde draait 
Het duizelt mij 
Het is niet wat het is 
De wereld om mij draait

Het lijkt een storm 
Het gaat tekeer 
Het is heftig 
Als het stormt

Alles beweegt 
Ik ben stil 
Ik beweeg niet 
Om mij beweegt ‘t

Wanneer ‘t stopt  
Is onbekend 
Ik stop met alles 
Als het maar stopt...

Het is blijvend 
Het laat niet los 
Ik laat ’t los 
Het gebrek blijft.

De hoop 
Het verlangen 
Uitzien naar beter 
Stopt de wanhoop


Nu is het voorbij 
Voor even 
of zolang het duurt 
altijd zo dichtbij


maandag 22 april 2019

Ik verlang naar Jezus

Opwekking 774
KLIK HIER om het nummer te beluisteren.

In mijn vorige blog schrijf ik over dit verlangen,
Meer van Jezus.
*********
Dit is de tekst van het lied:

*********
Ik verlang naar Jezus;
kostbaar Lam, dat stierf voor mij.
Aan het kruis droeg Hij mijn schuld,
met zijn bloed kocht Hij mij vrij.

Ik verlang naar Jezus;
o mijn ziel. verhef Zijn naam.
Ooit droeg Hij de doornenkrans,
nu de overwinnaars kroon.

Hij verdient ontzag en eerbied;
alle glorie voor zijn naam!
Hij alleen verdient de hoogste eer;
Hij, die heerst in eeuwigheid.

Ik verlang naar Jezus;
alles zucht, tot aan die dag
dat de aarde vol zal zijn
van de glorie van Uw naam.
U verdient ontzag en eerbied;
alle glorie voor uw naam!
U alleen verdient de hoogste eer;
U, die heerst in eeuwigheid.
U bent eindeloos mooi.
U bent eindeloos mooi.
Mijn hart getuigt, mijn ziel zingt uit
Heer, U bent oneindig mooi.

Ik verlang naar Jezus;
kostbaar Lam, dat stierf voor mij.
Heel mijn leven geef ik U;
Heer, laat dat mijn offer zijn.
*********

Pasen 2019

Paasmorgen!
  Ik werd ik wakker en rook ik een heerlijke geur.  
Het was als een fresia, een roos, een lelietje van Dalen, of....?  
Ik weet het niet!  
Het is niet te beschrijven, zo heerlijk. 
Het was heel intens… 
Het was als de geur van de Hof 
Het was als bij het graf van Jezus 
Zijn geur 
Hij is opgestaan!  
Ik weet dat mijn Verlosser leeft! 
Onder alle omstandigheden:  Voor mij!!! 
Als het evenwicht nauwelijks functioneert 
Zelfs als de wereld draait en
Als alles dubbel lijkt
En dit je enorm uitput,
om een goede focus te houden.
Als herstel menselijk gezien niet mogelijk is 
Als revalidatie nodig is voor stabilisatie^^^

Eѐn ding weet ik: 
Niets kan mij scheiden van de Liefde van Christus!
De grootste Man in de geschiedenis 
Hij had geen dienaren, zij noemden Hem Meester. 
Hij had geen diploma, zij noemden hem leraar. 
Hij had geen medicijnen, maar hij genas iedereen. 
Hij won geen militaire veldslagen, hij veroverde de wereld. 
Hij pleegde geen misdaad, maar Hij werd gekruisigd. 
Hij werd begraven in een tombe en stond op uit de dood! 
Hij leeft vandaag! 
Zijn naam..... 
JEZUS!
Ik verlang naar Jezus 
Hij verlangt naar mij ...
 "Quality" tijd met Hem!!!

maandag 15 april 2019

Empowered

Vandaag een creatieve expressie in mijn Artjournal.
Dag 7, de laatste dag van deze uitdaging.

*********
 Bekrachtigd door de Heilige Geest
Jezus ging terug naar de Vader. 
Hij beloofde dat de Heilige Geest zou komen als onze gids, 
trooster en leraar. 

*********
Toen ik Jezus in mijn hart aannam, 
kwam de Heilige Geest in mij wonen. 
Hij is mijn leidsman, en leert mij de weg met God te wandelen. 
Hij geeft mij kracht en 
helpt mij dezelfde dingen te doen als Jezus 
en meer!

*********
I Cor. 3:16 
Weet u niet dat u Gods tempel bent en dat de Geest van God in u woont? 

Joh. 14:26 
Maar de Trooster, de Heilige Geest, Die de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u in alles onderwijzen en u in herinnering brengen alles wat Ik u gezegd heb.

Romans 8:26-27 
En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En Hij Die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de Geest is, omdat Hij naar de wil van God voor de heiligen pleit.

Wat zie jij?
Laat gerust een reactie achter, ik ben benieuwd!