maandag 20 januari 2020

I lay me down

 I lay me down  
Een prachtig diepgaand lied van Michael W. Smith 
KLIK HIER om het te beluisteren

Dit is wat het met mij doet,
wat het nummer mij zegt...

I lay me down 
I bow down at His feet, 
I bow down for Him. 

I lay me down, 
I lay my self down 
I lay all of me down.
 I have found here
Love and mercy
From an infinite supply
I have found here
Living water
From a well that won't run dry
At Your feet
I bow in wonder
At Your feet
I place my crowns
Let surrender be the only sound
At Your feet
I lay me down
Fear and failure
Pride and hatred
You see all I've tried to hide
But sweet mercy
Has embraced me
Wrath has turned to life divine 
At Your feet  I bow in wonder
............ 
Into my emptiness
You speak life and give me breath
I lay me down
Undone by holiness
Take my all and nothing less
I lay me down

Ik ben benieuwd naar jouw reactie

zondag 19 januari 2020

Ware aanbidding!

Tijdens de aanbidding gedurende een dienst 
kreeg ik dit beeld. 
Ik zag alleen maar licht en mensen in aanbidding. 
Ze hielden eenparig hun handen omhoog 
om de Koning der Koningen alle eer en hulde te geven. 
Zoals ze eenparig om de troon stonden, 
vormden hun opgeheven handen een kroon. 
Ik heb het  in mijn ART Book uitgewerkt.

 We are His throne
We form the crown
Yet You are Holy
enthroned on the praises

United as ONE
in the Only ONE
Who deserves all the Glory
For He is Holy!!!

Voor eeuwig is Uw heerschappij
Uw troon staat onwankelbaar
Een prachtig lied bezingt dit
KLIK HIER om te luisteren

Ik hef mijn ogen, op naar de bergen
Waar komt mijn hulp vandaan?
Ik hef mijn ogen op naar Uw troon
Daar komt mijn hulp vandaan!

Psalm 22:3 / Psalm 93:2

woensdag 15 januari 2020

Wat vond je van de preek zondag?

 Ik ben weer eens creatief geweest!
Dit keer gaat het om de preek.
Het woord spreekt
Het woord spreekt aan...

Stel je jezelf die vraag wel eens? 
Praat je wel eens met iemand over de preek?
Wat doe je er mee? 
Hoe spreek je er over? 
Ik heb het op mijn manier in mijn ART Journal uitgewerkt.

Deze zondag werden er even een paar vragen gesteld. 
Best wel eens goed om te overdenken en te spiegelen, 
waar je staat, 
waar je zit en 
waar je wandelt.

Wie heeft impact op je leven?
Wat heeft impact op je leven?
Hoe kan ik over invloed praten,en er (niet) naar leven?

Psalm 1
Welzalig de man die niet wandelt
in de raad der goddelozen,
die niet staat op de weg der zondaars,
noch zit in de kring der spotters;
maar aan des Heren wet zijn welgevallen heeft,
en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht.

Uit de Passion vertaald :
Hun plezier en passie blijven trouw aan het Woord van 
"Ik Ben"
dag en nacht mediteren in zijn ware openbaring van licht. 

Jezus had impact in de levens om hem heen. 
Hij is mijn voorbeeld, 
altijd geweest en Hem alleen wil ik volgen. 
Daarnaast hebben getuigen invloed. 
Ik denk b.v. aan Billy Graham, Reinhard Bonnke.

Ik ben benieuwd naar jouw reactie!

dinsdag 31 december 2019

Woord van gebed

Woord & Gebed
"zo zegt de HERE, uw Schepper, ...
uw Formeerder,
Vrees niet, want Ik heb u verlost,
Ik heb u bij uw naam geroepen,
gij zijt Mijn."
 
Wanneer gij door het water trekt, 
ben Ik met u;
gaat gij door rivieren,
zij zullen u niet wegspoelen;
als gij door het vuur gaat,
zult gij niet verteren en
zal de vlam u niet verbranden.
Want Ik, de HERE, ben uw God,
de Heilige Israëls, uw Verlosser;
Ik geef ..... als losgeld in uw plaats. 
Omdat gij kostbaar zijt
in mijn ogen en hooggeschat en
Ik u liefheb,
geef Ik mensen voor u in de plaats 
natiën in ruil voor uw leven.
Vrees niet, want Ik ben met u;
Ik doe uw nakroost...
van het oosten komen en vergader u van het westen.
Ik zeg tot het noorden: Geef, en tot het zuiden:
Houd niet terug, 
breng mijn zonen van verre en 
mijn dochters van het einde der aarde, 
ieder die naar mijn naam genoemd is, en 
die
Ik geschapen heb tot mijn eer, die
Ik geformeerd heb, die
Ik ook gemaakt heb.
Gij zijt,...mijn getuigen,
en mijn knecht,
die Ik verkoren heb,
opdat gij het weet en
in Mij gelooft en inziet,
dat Ik dezelfde ben;
vóór Mij is er geen God geformeerd en
na Mij zal er geen zijn.
Ik, Ik ben de HERE, en
buiten Mij is er geen Verlosser.


Denkt niet aan hetgeen vroeger gebeurde 
let niet op wat oudtijds is geschied; 

zie, Ik maak iets nieuws, 
nu zal het uitspruiten; 
zult gij er geen acht op slaan? 
Ja, Ik zal een weg in de woestijn maken, 
rivieren in de wildernis.  

Bid het over....
Jesaja 43

GEBED 2020

woensdag 25 december 2019

Kerst ster

Op de regiodagen van quilten heb ik dit patroon gekregen. 
s ’Morgens was er de show & tell. 
s ’Middags het moment om zelf iets te maken. 
Daar heb ik het 1e blok gemaakt. 

Dit verdween in de “To do’s.” 
Met een reserve van de stof...
Deze ben ik aan het afwerken. 
Het restant van de 1e ster voor de 2e gebruikt. 
Van iemand zilverstof gekregen, daar een 3e. 
Zo kwam er een 4e en een 5e.
En een mooie kerstloper als eindresultaat.

maandag 23 december 2019

Bee The light of the World in NL

 Ik kreeg een kerstlapje bij de quiltbee
om iets voor kerst te kunnen maken.
Een klein cadeautje!
Alsof ik niets te doen heb, haha...

En dan...
Gaat creativiteit stromen
Gods woord spreken
Zie ik dingen
Aaaah! 
Bee komt van quiltbee 
BEE = I AM (IK BEN) 
Bee is zijn in Hem, door Hem, van Hem.
Jezus zei:
IK BEN het Licht van de wereld.

Hij is het Licht van de wereld
Zoon van God
Geboren als een baby
Vluchteling op jonge leeftijd
Opgegroeid tot Timmerman
Weldoener
Mensenvriend
Veroordeeld als onschuldige
Stierf aan het kruis
Stond op uit de dood
Leeft!
Komt terug!
Zo gebeurt het
Van het een komt het ander

Bee the light - Ben het licht 
of the World - Van de wereld
See a light - Zie het licht
Darkness - In de duisternis
Engelen
die 't Licht verkondigen 

IK BEN het licht van de wereld
Betekend
Ik het licht van de wereld
want
Hij is het licht van de wereld 
Joh.8:12 
Ik ben het licht der wereld; 
wie Mij volgt, 
zal nimmer in de duisternis wandelen, maar 
hij zal het licht des levens hebben. 

Jes.9:1 
Het volk dat in donkerheid wandelt, 
ziet een groot licht; 
over hen die wonen in een land 
van diepe duisternis, 
straalt een licht.

Een (mijn) huisje en de kerk
De gemeente
Samenkomen
in Zijn naam

Uitgaan in de wereld 
De grote opdracht 

Math 28 
Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. 
Gaat dan heen, 
maakt al de volken tot mijn discipelen en 
doopt hen in de naam de Vader, 
de Zoon en de Heilige Geest en 
leert hen onderhouden al 
wat Ik u bevolen heb. 
En zie, 
Ik ben met u al de dagen 
tot aan de voleinding der wereld.

Gezegende kerst! 

Jesus said:
I AM The Light of the World
Bee the light of the World
Me the light of the World
See a light
when
Darkness
All around
HE is the Light!
Son of God
Jesus Christ
Born as a baby,
Refugee at  young age
Grew up to Carpenter
Benefactor 
Human friend
Sentenced as innocent
Died on a cross
Rose from the dead
Lives!
Returns
The King of Kings
Lord of Lords