donderdag 14 maart 2019

Heart Expression

Hartzaken….uitgeschilderd met expressie!
Gewoon een eenvoudig hart heeft 
een diepe uitdrukking van liefde en 
begrip van de liefde van het hart van de Vader. 
In Zijn woord laat Hij ons zien wat het beste voor ons is.

De Here is nabij de gebrokenen van hart, 
Hij verlost de verslagenen van geest.
Verlustig u in de Here; 
dan zal Hij u geven de wensen van uw hart.
Ik zal U loven, Here, met mijn ganse hart, 
ik wil al uw wonderen verhalen;
Schep mij een rein hart, o God, en 
vernieuw in mijn binnenste een vaste geest;


Vertrouw op de Here met uw ganse hart en 
steun op uw eigen inzicht niet.
Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, 
want daaruit zijn de oorsprongen des levens. 
Mijn zoon, geef mij uw hart, 
laten uw ogen behagen hebben in mijn wegen;

*********
Want, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn.
Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien.
Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u; 
niet gelijk de wereld die geeft, geef Ik hem u. 
Uw hart word niet ontroerd of versaagd.
En de vrede Gods, 
die alle verstand te boven gaat, 
zal uw harten en uw gedachten 
behoeden in Christus Jezus.


Psalm 34,  Psalm 37, Psalm 9, Psalm 51, Spreuken 3 & 4 & 23
Math.6, Math.5:8, Joh.14:27, Fil.4:7

Heb jij een tekst, die aanvult, laat het even weten via een bericht.
Ik ben benieuwd naar je reactie!

zaterdag 2 maart 2019

Leef!

Kom
Kom tot Mij
Kom en leef
Leef!

Kom 
Kom bij Mij
Kom tot leven
Leef!

Leef 
Leef met Mij 
Leef je leven 
met passie

Leef
Leef bij Mij
Dichtbij 't vuur
In vuur

In vuur
In vuur en vlam
voor Jezus
Gaan

Vol
Vol van vuur
Vol vuur in Jezus


Jezus
Vol van U
Vol voor de wereld


Ik heb geëxperimenteerd met olieverf. 
Ik vind het voor mij nog niet echt werken.
Dit is er uitgekomen.

vrijdag 22 februari 2019

Beroemd worden...

Wie kent dit verhaal niet uit de Bijbel?
Beroemd worden
Wie wil dat niet?

*********

Genesis 11:1-9
Ooit werd er op de hele aarde één enkele taal gesproken. 
 Ze zeiden tegen elkaar: 
‘Laten we van klei blokken vormen en die goed bakken in het vuur.’ 
De kleiblokken gebruikten ze als stenen, en aardpek als specie. 
Ze zeiden: ‘Laten we een stad bouwen met 
een toren die tot in de hemel reikt. 

Dat zal ons beroemd maken, en 
dan zullen we niet over de hele aarde verspreid raken.’ 

Maar toen daalde de HEER af om te kijken naar de stad en 
de toren die de mensen aan het bouwen waren. 
Dit is één volk en ze spreken allemaal een en dezelfde taal, 
dacht de HEER, en wat ze nu doen is nog maar het begin. 
Alles wat ze verder nog van plan zijn, ligt nu binnen hun bereik. 
Laten wij naar hen toe gaan en spraakverwarring onder hen teweegbrengen, z
odat ze elkaar niet meer verstaan. 
De HEER verspreidde hen van daar over de hele aarde, en 
de bouw van de stad werd gestaakt. 
Zo komt het dat die stad Babel heet, want 
daar bracht de HEER verwarring in de taal 
die op de hele aarde gesproken werd, en 
van daar verspreidde hij de mensen over de hele aarde. 
*Ze trekken hun eigen plan - eigen werken en initiatieven
*Alles voor hun eigen eer 
*Ze negeren God 's opdracht: Gaat heen...
*De Heer grijpt in: verwarring

Dit heb ik vorig jaar uitgewerkt in mijn bijschrijfbijbel.

Ik ga het nu met iemand verder uitwerken op doek.

maandag 11 februari 2019

Deeper (2)

  Dit is het eerste wat ik zag;
Het kruis in het midden
De 1e woorden: De kracht van het Kruis!
Ik zag een ander kruis
Deze heb ik paars ingekleurd, zodat je het goed kunt zien.
Met Christus ben ik gekruisigd en opgestaan.
Samen, aaneengesloten; Ik in Hem, Hij in mij. 

Liefelijk, zacht & tederheid zijn zichtbaar in de kleuren.
 Hij nodigt mij aan tafel, voor de ogen van mijn vijand.
De Maaltijd staat klaar: Brood & wijn.
Het lijkt wel of er allemaal oude boeken zweven,
Een boekrol.
Er is een nieuw verbond, het oude is voorbij;
De kracht van het kruis.
De rechter bovenhoek:
Ik zie tralies, en een vrouw daarachter.
Een Maria, een biddende vrouw, een wenende vrouw.
Een dienende vrouw.
Zij bid voor de vervolgde kerk, en meer...
Zij weet wie ze is.
Knielen bij het kruis, bekeren, omkeren,
Je hart uitstorten
Ik mag bijkomen bij het kruis, leunen, en met Jezus in gesprek gaan.
Relatie met Hem opbouwen, relaxen.
*********
Er was iemand die in het doek een stad met een poort zag.
*********
Ik heb heel veel reacties gehad, en dat heeft mij enorm bemoedigd.
Ik zal ze ook met jullie delen in de volgende blog.

vrijdag 8 februari 2019

Deeper...

Creatieve explosie van mijn creatieve stille tijd. 
Vandaag heerlijk een moment genomen om mij te expressen.
 Ik ben altijd verbaasd als er iets moois 
uitkomt, terwijl je niets plant. 
Je hoofd niet gebruikt en je gedachten stil zet.
Dit was mijn kleuren palet.
Ik heb geen kwast aangeraakt.
Lekker bezig geweest.

Zie jij wat ik zie?
Ik ben benieuwd naar jouw reactie.
Ik zal later meer vertellen.
Misschien dit werkstuk nog verder uitwerken.... 

donderdag 7 februari 2019

De verspreiding gaat verder....

Hand.8:1 
Nog diezelfde dag brak er een hevige vervolging los 
tegen de gemeente in Jeruzalem, 
zodat allen verspreid werden over Judea en Samaria, 
met uitzondering van de apostelen. 

Hier zie je opnieuw een verspreiding van mensen.
Ik denk aan de Grote opdracht - 

Math. 28: 18-20 
Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en 
doopt hen in de naam van de Vader,de Zoon en de Heilige Geest en 
leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. 
En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld."

Ik heb dit met de paardenbloem uitgebeeld:
De paardenbloem kent verschillende fasen. 
De bloemknop, 
de bloem en de 
het hoofdje met rijpe vruchten. 
De vruchtpluis wordt verspreidt door de wind.

Zo is het ook voor een ieder om te verspreiden,
opdat de wereld weet wie Hij is,
wat Hij gedaan heeft,
dat God de wereld zo liefhad...

BLOEI!

Deze bijbeljournaal heb ik na de torenbouw van Babel uitgewerkt.
Lees daarover op: 'n Toren bouwen.
KLIK HIER om het te lezen

woensdag 23 januari 2019

Het gedicht bij de zonnebloem

In mijn vorige blog liet ik mijn geschilderde zonnebloemen zien.
Ik kreeg een hele mooie reactie 
met een verwijzing naar dit gedicht, 
wat ik je niet wil laten ontgaan.

Het gedicht is van Anne Stekhoven. 
KLIK HIER om op haar blog te komen en het te lezen.