zondag 18 november 2018

Zou de Heer het niet zien?

Bijbeljournaling is voor mij een creatieve stille tijd. 
Dit keer mocht ik zelf bijgeschoold worden, en 
heb ik met ecoline gewerkt. 
Ik was zeer verrast over het gedeelte 
uit het woord, dat ik kreeg. 

Ik ben in de stilte thuis verder gegaan in mijn bijbel
Ik heb geen woorden.....

Ik heb een stuk gelezen, dat mij zo diep raakt. 
Het gedeelte spreekt zo duidelijk. 
Als ik dit lees dan kan ik niet anders 
dan stil worden en mij tot Hem wenden.

Ik denk dan aan  mijn broers en zussen, 
die zo zwaar worden vervolgd. 
Zij brengen zo'n groot offer... 
Klaagliederen 3:21-42
Toch geef ik de hoop niet op, want hieraan houd ik vast: 

Genadig is de HEER: wij zijn nog in leven!  
Zijn ontferming kent geen grenzen. 
Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden. 
 Veelvuldig blijkt uw trouw! 

Ik besef: mijn enig bezit is de HEER
al mijn hoop is op hem gevestigd. 
Goed is de HEER voor wie hem zoekt en 
alles van hem verwacht. 
Goed is het geduldig te hopen op deHEER 
die redding brengt. 
Goed is het als een mens zijn juk draagt .....

Laat hij neerzitten, eenzaam en geduldig, 
als het hem wordt opgelegd. 
Laat hij zich neerwerpen en stof likken, 
misschien is er hoop. 
Laat hij zijn wang bieden aan wie hem slaat, 
laat hij verzadigd raken van hoon. 

Want de Heer verwerpt niet voor eeuwig. 

Als hij leed berokkent, ontfermt hij zich ook, 
zo groot is zijn genade; 
slechts met tegenzin brengt hij leed en rampspoed over de mensen. 

Dat men overal op aarde gevangenen vertrapt, 
dat men iemands rechten schendt 
onder de ogen van de Allerhoogste, 
dat men een mens een eerlijk vonnis onthoudt 
zou de Heer het niet zien?

Wie is het die spreekt, en het is er? 
Zou de Heer het niet zijn die gebiedt? 
Komt uit de mond van de Allerhoogste 
niet goed zowel als kwaad?
Wat klaagt een mens zolang hij nog leeft? 
Laat hij klagen over zijn zonden!
Laten we ons leven onderzoeken en doorvorsen, 

Laten we terugkeren naar de HEER, 
laten we met onze handen ook ons hart opheffen 
tot God in de hemel.

Mijn journal is een extra bladzijde geworden, 
als een boekenlegger.

Op.21:4
Hij  zal alle tranen uit hun ogen wissen. 
Er zal geen dood meer zijn, 
geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, 
want wat er eerst was is voorbij.

In de duisternis is Hij het, die de kleur brengt
Als wij bidden, is Hij het die hoort...
Het gebed geeft hen kracht om vol te houden
Het is de kleur van hoop!

Ik ben benieuwd naar je reactie,
en wat jij nog meer hebt ter aanvulling....

vrijdag 16 november 2018

Open Atelier Zwijndrecht (2)

Deze kunstenaar:
Tom van der Ouderaa maakt tekeningen met houtskool. 
Hij heeft heel veel portretten van zijn moeder getekend. 
Zij is met 99 jaar  overleden. 
Zij heeft ze niet meer gezien, maar ze zijn zo sprekend. 
Zoveelzeggend! 
Zo respectvol.... 
Wat een passie!  
Hij heeft van elk jaar wel een tekening van haar. 
Ik wordt er stil van... 
Het zal je moeder maar zijn, 
wat een eer om haar zo te portretteren.

Meer lezen over deze kunstenaar kan op zijn site: https://tomvanderouderaa.nl/ 

Short Graphics is een creatieve studio 
met een passie voor print en design. 
Een grafisch werker die kleding en stof bedrukt. 
De prints rollen gewoon uit de printer.... 
Meer lezen kan: https://www.shorto.nl/

Mark Isarin was er ook met portretfotografie. Een passie voor mensen, prachtige foto's gezien. Zie: https://www.markisarin.nl/

Marjo den Engelsman was er ook, maar 
haar heb ik verder niet gesproken, 
alleen de kunst bewonderd.

donderdag 15 november 2018

Open Atelier Zwijndrecht (1)

Zondag 4 november heb ik een kijkje genomen 
in de ateliers in Het palet, Zwijndrecht. 
Bijzonder werk is hier te zien.
Barteljee is een mooi groot atelier. 
Hij geeft schildercursussen en schilderworkshops. 
Hij organiseert maandelijks 
epoxy masterclasses en masterclasses 
“Toveren met acrylverf en additieven/acrylic pouring”.
Bij Bart leer je als starter de basistechnieken van 
het schilderen met acrylverf en gevorderde schilders kunnen 
hun eigen schilderstijl ontdekken en ontwikkelen. 
  Het was leuk om weer een keer bij hem binnen te lopen, 
en al het werk te zien van de cursisten. 
Ik heb daar ook heel wat uurtjes mogen schilderen. 
Meer lezen kan hier: http://barteljee.nl/ 
Jan vermeer was in dit atelier aan het werk...


Wordt vervolgd!

zaterdag 3 november 2018

Waterfall Expression

This waterfall is very special, 
A splashing waterfall, 
A living waterfall, 
living water flows .....

A place of worship, 
A place of reflection, 
A worship place, 
worship to heaven.

This place is special, 
A place in the mountains, 
A place surrounded in the mountains, 
along serpentine roads.

If the living water keeps flowing like that, 
you 'll have to come into worship. 
That's why I thank God for all dreams, 
even if they have not come true yet ...

I pray for the dreams, 
that they may come out, 
Living water will flow through this country 
fruitfulness land will be their part.

Mijn schilderij is klaar!
Het was de tijd om te stoppen.
Daarna ingelijst in een lijst: 40 x 50.
Dit is de Ullim waterval, nabij Wonsan.
Het is een prachtige plek, middenin de natuur.
om daar te komen ga je door een prachtig gebied, 
langs allerlei kronkelwegen.
Adembenemend mooi!
Een pracht plek om stil te staan, en 
God te aanbidden...

dinsdag 23 oktober 2018

Workshop Herfst bladeren schilderen

Vandaag een leuke workshop gedaan: 
Herfst bladeren schilderen. 
Na een heleboel geklieder, 
vele klodders verf en hele vieze handen, is dit het eindresultaat.
Echt herfstig!
Benieuwd wat jij er van vindt.

donderdag 18 oktober 2018

Special waterfall

Een stukje van mijn werk,
Een spontane impressie en expressie in mijn atelier.
Gemaakt met paletmes en acrylverf.
Er wordt nog verder aan gewerkt....
Deze waterval is voor mij heel bijzonder!
Ik laat een gedeelte van de foto zien, en mijn resultaat.
Zoek de verschillen....
Wat zie jij?

Deze waterval is heel speciaal, 
Een spetterende waterval, 
Een levende waterval, 
levend water stroomt.....

Een plek van aanbidding, 
Een plek van bezinning, 
Een aanbiddingsplek, 
aanbidding naar de hemel.

Deze plek is speciaal, 
Een plek in de bergen, 
Een plek omringd in de bergen, 
langs kronkelwegen.

dinsdag 16 oktober 2018

Harvest Time

Zomaar even een creatieve uitspatting! 
Acryllic en mixed media, 30 x 4o.
Herfst! 

"It's Harvest Time!"

Het was een uitdaging,
vooral om eens te lezen wat de bijbel schrijft. 

Matthew 9:38 
Vraag dus de eigenaar van de oogst of 
Hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen.

In Bijbelse tijden was de oogst een zeer belangrijke gebeurtenis. 
Het verzamelen van geplante dingen, 
een natuurlijke tijd van het oogsten in vreugde 
wat is gezaaid en geproduceerd gedurende het jaar.

Matth. 13:30-39 en 36-39 
Laat beide samen opgroeien tot aan de oogst, dan zal ik, wanneer het oogsttijd is, tegen de maaiers zeggen: ‘Wied eerst het onkruid, bind het in bundels bij elkaar en verbrand het. Breng dan het graan bijeen in mijn schuur.

Daarop stuurde hij de mensen weg en ging naar huis. Zijn leerlingen kwamen bij hem en vroegen: ‘Wilt u ons de gelijkenis van het onkruid op de akker uitleggen?’ Hij antwoordde hun: ‘Hij die het goede zaad zaait is de Mensenzoon, de akker is de wereld, het goede zaad dat zijn de kinderen van het koninkrijk; het onkruid dat zijn de kinderen van het kwaad, de vijand die het zaait is de duivel, de oogst staat voor de voltooiing van deze wereld en de maaiers zijn de engelen.

Math.13:31,32 
Hij hield hun een andere gelijkenis voor: ‘Het koninkrijk van de hemel lijkt op een zaadje van de mosterdplant dat iemand meenam en in zijn akker zaaide. Het is weliswaar het kleinste van alle zaden, maar het groeit uit tot de grootste onder de planten. Het wordt een struik, en de vogels van de hemel komen nestelen in de takken.’  

2 Corinthians 9:10 
God, die zaad geeft om te zaaien en brood om te eten, zal ook u zaad geven en het laten ontkiemen, zodat uw vrijgevigheid een rijke oogst opbrengt.

Dit zijn gedeeltes uit het nieuwe testament.
Wat heb jij nog te vertellen over de oogst?