maandag 6 juni 2022

Proclamatie van Jezus woorden

Mijn Bijbeljournal van Johannes 16
Proclamatie van Jezus woorden

Uit Johannes
12Ik heb jullie nog veel meer te zeggen
13De Geest van de waarheid zal de weg wijzen 
naar de volle waarheid. 
22 Niemand zal jullie je vreugde afnemen. 
24 Dan zal je vreugde volkomen zijn.
27 De Vader zelf heeft jullie lief

zondag 5 juni 2022

De Trooster

Mijn Bijbeljournal van Johannes 16
De vreugde van de Trooster

Vandaag is het Pinksteren
De Here Jezus vertelt
Uit Johannes 15 / 16
Wanneer de Trooster komt, 
die Ik u zenden zal van de Vader, 
de Geest der Waarheid, 
die van de Vader uitgaat, 
zal deze van Mij getuigen; 

Julie moeten ook getuigen, want 
jullie zijn van het begin aan met Mij.

Als Ik niet heenga, 
kan de Trooster niet tot u komen, 
Als Ik heenga, 
zal Ik Hem tot u zenden. 
Als Hij komt, 
zal Hij de wereld overtuigen 
van zonde en 
van gerechtigheid en 
van oordeel

Wanneer Hij komt, 
de Geest der waarheid, zal 
Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; 
want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, 
maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en 
de toekomst zal Hij u verkondigen. 
Hij zal Mij verheerlijken, want 
Hij zal het uit het mijne nemen en 
het u verkondigen.

woensdag 25 mei 2022

't schaap hoort

Mijn Bijbeljournal van Johannes 10
Een lief gekleurd schaapje
Nico de Mus kijkt ernaar

Uit Johannes 10
Mijn schapen luisteren naar mijn stem, 
Ik ken ze en zij volgen Mij. 
Ik geef ze eeuwig leven: 
ze zullen nooit verloren gaan en 
niemand zal ze uit mijn hand roven. 

De Joden kwamen om Hem heen staan, 
ze vroegen Hem: 
"Hoe lang houdt U ons nog in het onzekere? 
Als U de Messias bent, zeg het ons dan ronduit."
Jezus antwoordde: 
"Dat heb Ik u al gezegd, maar u gelooft het niet."

Ken jij de stem van de Goede Herder?
Hoe herken jij Hem?
Ik ben benieuwd naar je reactie

dinsdag 24 mei 2022

IK BEN de deur

Mijn Bijbeljournal van Johannes 10
De Deur om binnen te komen
Allemaal schaapjes die bij de Goede Herder horen

Uit Johannes 10
Wie door de deur naar binnen gaat, 
is de herder van de schapen. 
Voor hem doet de bewaker open. 
De schapen luisteren naar zijn stem, 
hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en 
leidt ze naar buiten. 
Wanneer hij al zijn schapen 
naar buiten gebracht heeft, 
loopt hij voor ze uit en 
de schapen volgen hem 
omdat ze zijn stem kennen. 
๐Ÿ‘๐Ÿ๐Ÿ‘
Jezus vertelt verder:
Ik ben de deur voor de schapen. 
Wanneer iemand door Mij binnenkomt 
zal hij gered worden; 
hij zal in en uit lopen, en 
hij zal weidegrond vinden.
๐Ÿ‘๐Ÿ๐Ÿ‘
Ik ben gekomen om hun het 
leven te geven in al zijn volheid.
๐Ÿ‘๐Ÿ๐Ÿ‘
Ik ben de goede herder. 
Een goede herder is bereid 
zijn leven te geven voor de schapen. 
๐Ÿ‘๐Ÿ๐Ÿ‘
Ik ben de goede herder. 
Ik ken mijn schapen en mijn schapen kennen Mij, 
zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken. 
๐Ÿ‘๐Ÿ๐Ÿ‘
Ik heb ook nog andere schapen, 
die niet uit deze schaapskooi komen. 
Ook die moet Ik hoeden, 
ook zij zullen naar mijn stem luisteren: 
dan zal er รฉรฉn kudde zijn, met รฉรฉn herder. 
๐Ÿ‘๐Ÿ๐Ÿ‘
Hoe herken je Hem?
Hoe herken je de Goede Herder?


De vijand is herkenbaar!


๐Ÿ™‰๐Ÿ™ˆ๐Ÿ™Š
Jezus waarschuwt!!!
Wie de schaapskooi niet binnengaat 
door de deur maar ergens anders 
naar binnen klimt, is een dief of een rover. 
Zij die vรณรณr Mij kwamen waren allemaal 
dieven en rovers, maar 
naar hen hebben de schapen niet geluisterd. 
Een dief komt alleen om te roven, 
te slachten en te vernietigen
Een ingehuurde knecht, 
iemand die geen herder is en 
niet de eigenaar van de schapen, 
laat de schapen in de steek en 
slaat op de vlucht 
zodra hij een wolf ziet aankomen. 
De wolf valt de kudde aan en 
jaagt de schapen uiteen; 
De man is maar ingehuurd en 
de schapen kunnen hem niets schelen. 
Nico roept het uit: Hier! 
Hier moet je zijn. 
Er is maar รฉรฉn deur 
om in de schaapskooi te komen. 
Je moet bij de goede herder zijn, 
de echte Goede Herder. 
Hij die zegt de deur te zijn. 
Ben jij al een schaapje van Zijn kudde? 
Je bent zo welkom!

Kies voor Jezus, Hij alleen is de deur
Bij Hem ben je veilig
Hij komt voor je op!

zaterdag 21 mei 2022

Ziende blind

Mijn Bijbeljournal van Johannes 9
De blinde wordt ziend
Heerlijk om buiten te journalen
Dit verhaal komt diep binnen
Deze twee  
Ze staan oog in oog met elkaar
De blinde hoort Jezus
Hij ziet Hem niet
En dan 
ziet hij Hem als 1e 
Wat een bijzonder wonder
Nog meer bijzonderheden
Jezus maakt van speeksel modder 
Hij streek dit op de ogen van de blinde 
Hij zei: "Ga u wassen in het badhuis van Siloam"

In Genesis 2: 17 staat:
De HEER God maakte de mens. 
Hij vormde hem uit stof, uit aarde, en 
blies hem levensadem in de neus.

Modder = 'n vies mengsel van water en aarde
Siloam =  Een badhuis met levend bronwater. 
Het was bestemd als plaats voor rituele reiniging.
IK BEN het levende water, zei Jezus
In deze visuele beeltenis zit 
een enorme diepgang

Uit Johannes 9
Heeft hij zelf gezondigd of zijn ouders? 
Anders gezegd: Wiens schuld is het?
Jezus antwoord “Hij niet en zijn ouders ook niet” 

Na deze woorden spuwde Hij op de grond. 
Met het speeksel maakte Hij wat modder, 
Hij streek die op de ogen van de blinde 
Hij zei: "Ga u wassen in het badhuis van Siloam." 
Hij deed dit en toen hij terugkwam kon hij zien.

Het was sabbat
Er was een hele discussie ontstaan… 
er was verdeeldheid.
Ze drongen aan:
 "Wat heeft Hij met je gedaan? 
Hoe heeft Hij je ogen geopend?"
Van Mozes weten we dat 
God met hem gesproken heeft, maar 
van deze man weten we niet 
waar Hij vandaan komt
We weten dat God 
niet naar zondaars luistert, maar 
wel naar iemand die vroom is en zijn wil doet. 
Dat iemand de ogen opent van 
een man die blind geboren is – 
dat is nog nooit vertoond!

De blinde
ik was blind en nu kan ik zien.
ik heb 't u toch al verteld, u luistert niet! 
Wilt u soms leerling van Hem worden?’ 
Wat vreemd dat u niet begrijpt 
waar Hij vandaan komt, terwijl 
Hij mijn ogen geopend heeft.


Jezus hoorde dat en zocht hem op. 
Hij vroeg: "Gelooft u in de Mensenzoon?"
Als ik wist wie het was, Heer, zou ik in Hem geloven," 
"U kijkt naar Hem en 
u spreekt met Hem," zei Jezus. 
Toen zei de man: 
"Ik geloof, Heer," en 
hij wierp zich voor Jezus neer. 
Nico de Mus vertelt: 
Ik was veel te dicht bij Jezus
De modder raakte ook mij
Ik zit helemaal onder
Ik moet mij echt wassen

Deze gebeurtenis is zo "cool"
Je zou hier bij moeten zijn
En Jezus komt naar die blinde man 
Hij ziet Jezus en gelooft in Hem
Geloof jij het?
Geloof jij in Hem?
Ik ga verder om het grote nieuws 
verder door te fladderen

donderdag 19 mei 2022

Sweethearts

Mijn nieuwe rage
Sweethearts

Ik heb een hart voor jou!
Het zegt dat je geliefd bent,
bijzonder, kostbaar en uniek
Al een tijdje heb ik dit op mijn hart
Een hart voor jou!
Kleine Sweethearts met een boodschap
God houdt van jou!

Het is een 1e begin
Ik ben al druk aan het naaien om
allemaal verschillende harten te maken
Wordt vervolgd.....

woensdag 18 mei 2022

Het Licht

Mijn Bijbeljournal van Johannes 8
Het licht van de wereld
 ♥ 
In Johannes 8 en 9 
 Jezus vertelt over oordelen, 
het oordeel, 
de zonde en de dood
Tussendoor zegt Hij even:
"Zolang Ik in de wereld ben, 
ben Ik het Licht voor de wereld."
Ik heb het gelezen
Jezus is het Licht van de wereld!
Ik ben onder de indruk van Hem
Alle eer aan de Heer
Dit is wat ik wil
Hem volgen en wandelen in het Licht
 ♥ 
Nico de Mus zit er ook bij
Wow! Wat groots!
Hij fluit het mooiste lied
De Schepper eert hij
Hij geniet in het Licht en
gaat daarna verder......
Iedereen moet het weten!