dinsdag 26 april 2016

Reindeer in Norway

Mijn laatste werkstuk bij Barteljee. 
Een mooie herrinnering aan onze 
rondreis in Scandinavië  - Lapland. 
Mooie herrinneringen van de prachtige natuur en de 
rendieren -  Kautokeino.
Ik kan helaas niet alle foto's vinden.
Dit is er één..
En nog één..
En een hele groep...

Maar de bovenste vind ik het mooist!
Het is een acrylic mixed media.
60 x 60.
Wat vind jij?
Nu een mooi plekje op de Betteld in de ark van Noach

 Met dank aan Bart voor alles 
wat ik in de laatste jaren heb geleerd!
http://barteljee.nl

zondag 17 april 2016

Arise and shine

Arise  & shine... 
The glory of the Lord 
is shining on you. 
The brightness of His presence will be with you. 
Nations will be drawn to 
your light. 
Look around and see 
what's happening....
Drawing I made for womansday.
A woman standing,
holding a candle .
Shining the bright light of God.
Full of the glory of God...
######

zaterdag 16 april 2016

Vrouwen - Sta op en Schitter!

Een impressie van deze super vrouwendag te Waddinxveen. 
Het thema van de dag: 
STA op en Schitter! 
s'Middags was het tijd voor diverse workshops.
De workshop Bijbeljournaling is vandaag mijn afdeling...
Ik ben er klaar voor!
Deze boekenleggers zijn gemaakt.
Het woord van God op een nieuwe creatieve manier. 
Het gedeelte uit Jesaja 60 uitgewerkt...
Mooi om facetten uit de preek terug te zien.
 
Ik ben benieuwd wat jou het meest heeft aangesproken.

Mijn uitwerking van Jesaja 60 komt in een volgende blog.
Wordt dus vervolgd...
 

dinsdag 12 april 2016

De verwarring rond 't kruis

Abstract schilderwerk na pasen geschilderd. 
Alles even door elkaar gehutseld.

Weet jij hoe dat zit met pasen? 
Ik bedoel dan de geschiedenis van Pasen uit de Bijbel.
Wat zie jij? Hoe zie jij Pasen?

Als 1e zie je een trap op het doek geschilderd. 
Hier wil ik 2 dingen mee zeggen: 
* Er is maar Eén weg naar verzoening, dat is het kruis. 
*Er is niets dat je zelf kunt doen om jezelf te redden.


Op de achtergrond het kruis. Daar stierf Jezus. 
Hij kreeg de doornenkroon op Zijn hoofd, 
die zie je bij het kruis. 
Ik heb 2 bomen naast het kruis van Jezus geschilderd. 
De één anders als de andere. 
Zoals  er 2 schuldenaars naast Jezus gekruisigd werden. 

Mark.15:27  
En met Hem kruisigden zij twee rovers, 
één aan zijn rechterzijde en één aan zijn linkerzijde. 
[En het schriftwoord is vervuld geworden, dat zegt: En 
Hij is met de misdadigers gerekend.] 

Luk.23: 33 en 39-43 
Eén der gehangen misdadigers lasterde Hem: 
"Zijt Gij niet de Christus? Red Uzelf en ons!"
  Maar de andere antwoordde en zeide, hem bestraffende: 
"Vreest zelfs gij God niet, nu gij hetzelfde vonnis ontvangen hebt?  
En wij terecht, want wij ontvangen vergelding, naar wat wij gedaan hebben, 
maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan." 
 En hij zeide:"Jezus, gedenk mijner, wanneer Gij in uw Koninkrijk komt." 
Hij zeide tot hem: Voorwaar, Ik zeg u, 
heden zult gij met Mij in het paradijs zijn.
Jezus heeft 7 x  Zijn bloed gegeven. 
Lees meer daarover op een andere blog van mij: 

Een grote roze/lila steen staan voor Jezus opstanding. 
De steen is weggerold. 
Kracht van God komt neer die Jezus dood overwint. 
Hij stond op uit het graf en leeft!

Op de achtergrond rechts de duisternis. 
"Dood, waar is uw prikkel?" 
De dood is overwonnen!

De betekenis van Christus’ opstanding 
I Cor.15
12 Indien nu van Christus gepredikt wordt, dat Hij uit de doden is opgewekt, hoe komen sommigen onder u ertoe te zeggen, dat er geen opstanding der doden is? 13 Indien er geen opstanding der doden is, dan is ook Christus niet opgewekt. 14 En indienChristus niet is opgewekt, dan is immers onze prediking zonder inhoud, en zonder inhoud is ook uw geloof. 15 Dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn, want dan hebben wij tegen God in getuigd, dat Hij de Christus opgewekt heeft, die Hij toch niet heeft opgewekt, indien er geen doden opgewekt worden.16 Immers, indien er geen doden opgewekt worden, dan isChristus ook niet opgewekt; 17 en indien Christus niet isopgewekt, dan is uw geloof zonder vrucht, dan zijt gij nog in uwzonden. 18 Dan zijn ook zij, die in Christus ontslapen zijn, verloren. 19 Indien wij alleen voor dit leven onze hoop opChristus gebouwd hebben, zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen.20 Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen, die ontslapen zijn. 21 Want, dewijl de dood er is door een mens, is ook de opstanding der doden door een mens. 22 Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook inChristus allen levend gemaakt worden.

55 De dood is verzwolgen in de overwinning. Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel? 56 De prikkel des doods is de zonde en de kracht der zonde is de wet. 57 Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus.


woensdag 6 april 2016

Dagboek bijbel journaal maken

 Er is een nieuwe hype naast kleuren voor volwassenen. 
Er zijn veel nieuwe creatieve vormen in expressie.

Deze expressie avond heb ik laten zien wat er allemaal leeft rondom bijbels dagboek maken, tekenen & kleuren, handlettering en bijbel journaling, en alles wat nog meer.... 

Voor een ieder had ik een mini pakketje gemaakt van materialen om te oefenen, en een doos met materiaal meegenomen om het gebruik uit te leggen. Met deze materialen zijn we aan de slag gegaan.

Zie de resultaten op de foto.

Heel mooi is het om aan het eind te horen dat het bijbelgedeelte zo dichtbij komt en op een hele nieuwe manier binnenkomt, zoals nooit eerder ervaren.B.v.
Spreuken 31
De veelzijdige taken van de vrouw verwoord,
Zoveel creativiteit.
Zoveel passie...
 Je leest het gedeelte telkens opnieuw en daardoor komt het veel meer binnen.
Jesaja 60
Sta op en schitter!
Psalm 23
Al de dagen van mijn leven...
Doet U mij nederliggen in grazige weiden.
Uw stok en Uw staf leiden mij...
Het diepe besef dat Hij er altijd is,
Hij zegent!

Impressie van expressie schilderen (3)

Schilderij 14
Zij schildert altijd harten...
Dit keer kreeg ze iets nieuws om te schilderen,
en heeft ze engelen geschilderd. 

Schilderij 15
Gods oog is op mij...

Schilderij 16

=============

Deze mocht ik schilderen om weg te geven...

Een vlinder die mag vliegen en genieten.
Deze vlinder mag nog door haar ingekleurd worden.
Zo mooi om elkaar te bemoedigen.

==============