zondag 10 juni 2018

Passion in the night (1)

Woensdag 30 mei "Passion Night in Nehemia.  
Een klein groepje kwam schilderen. 
De foto hierboven vertolkt alle werkstukken.
Het thema: "Bloei: "Diep geworteld - brede invloed."
 Hoe sta je er in?  
Wat heeft je geraakt in de laatste preken? 
Hoe ga jij het inkleuren voor het komende seizoen? 
Echt wel even iets om over na te denken!

Dit is ieders werk met de uitleg:
Dit beeld stelt de groei van de gemeente voor (blauw). 
In het centrum is de plaats van God, Hij zorgt voor de groei (groen).
Het bloed (rood) verbind elk , waar die zich ook bevindt. 
Er is duisternis, maar de duisternis kan Het licht niet overwinnen, 
nog grijpen. (Johannes 1). 
Het vuur van de heilige Geest van God bevindt zich 
op het snijpunt waar het licht en de duisternis elkaar treffen. 
Feit is dat de groei niet gestopt kan worden. 
Het is een waaiervorm, die zich als een orkaan uit uitgebreidt.
Tijdens de vasten week met de gemeente kreeg ik 
een beeld van God voor de gemeente. 
Ik zag God op zijn troon in een helder wit gewaagd, 
waarover alleen maar olie stroomde. 
De olie stroomde naar zijn kinderen, de gemeente. 
Het woord van vanavond was Psalm 1:
De boom gepland aan waterstromen. 
Ik heb getracht deze 2 te combineren door een olijfboom te schilderen 
met daarbij de olie, uit de olijven, die stroomt. 
De olie | De zalving.
Dit is de 1e aflevering van werkstukken tijdens de Passion Night.
In de volgende blogs een vervolg.