maandag 30 mei 2016

Pinkstergloed

Als reactie op mijn schilderij 
kreeg ik een reactie van een andere blogger. 
Zij schreef een gedicht en maakte deze mooie kaart.
Liefdesvuur 
doorgloeit mij 
zielsverrukking vloeit 
ontroering brandt 
mijn ogen 

U bent 
U noemt 

Mijn Heer 
bloei in mij voort 
nu zo intens 
Uw Geest 
mijn hart beroert!

Het gedicht is van:
Coby Poelman-Duisterwinkel
haar blog is te vinden op:

donderdag 26 mei 2016

Blessing for Marie-Gurebo Gård

Speciaal voor onze vrienden dit gemaakt in het Noors.
Ik werd even wakker gemaakt...
Met dit beeld en deze kleuren.

Wat staat er?

I Tim 5:10  
Inzake goede werken moet 
van haar getuigd kunnen worden, 
dat zij kinderen grootgebracht heeft, 
gastvrijheid bewezen, 
de voeten der heiligen gewassen, 
verdrukten ondersteund en alle goed werk behartigd heeft.

Romeinen 12 
Weest blijde in de hoop, 
geduldig in de verdrukking, 
volhardend in het gebed,

Numeri 6:24-26 
De Here zegene u en behoede u; 
De Here doe zijn aangezicht over u lichten en 
zij u genadig;  
De Here verheffe zijn aangezicht over u en 
geve u vrede.
Wat betekent het?

Twee handen
Twee open handen
Handen die geven
Handen die bidden
Handen die werken
Handen die troosten
Twee armen
Twee armen uitgestrekt 
Twee armen uitgestrekt naar boven
Open armen:"Wees welkom!"
Armen van omhelzing
Armen van vriendschap
Armen naar boven
Armen omhoog gericht
Armen van lofprijs
Armen met verwachting
Armen met verwachting van boven
Dit is de achtergrond.
Het beeld ontvangen op 15 mei;
1e Pinkerdag!

Wat betekent het nog meer?

Gods hand op je leven
Gods hand in alles wat je doet
Gods hand over je familie
Gods hand, die zegent!
wees gezegend!

Ik ben benieuwd ...
wat zal ze er van vinden?

zaterdag 21 mei 2016

Pinksteren nu- Deze tijd

Ik zie een schare 
Ik zie blije mensen 
Ik zie dakbaarheid 
Ik zie beweging 
Ik zie dansen  
Ik zie muziek 
Ik zie een tamboerijn-als Miriam 
Ik zie lofprijs 
Ik zie aanbidding
Ik zie een frisse wind 
Ik zie een frisse regenbui 
Ik zie vuur aan de hemel 
Ik zie een duif 
Ik zie tarwe 
Ik zie een oogst 
Ik zie mensen 
Ik zie een schare-de wereld ingaan
Het is nog niet helmaal klaar, maar dit staat al!

Wat zie jij?

maandag 16 mei 2016

In Uw Heiligdom

Mijn 1e bladzijde van mijn bijbel... 
gejournald wat het openen van Gods woord 
voor mij betekent. 
Geschilderd met acryl verf van Amsterdam.
 De achterkant is goed gebleven, niet doorgedrukt.
Een extra pagina toegevoegd als een doorschijnend vel 
met print van mijn eerder werk.
Dit is het eindresultaat,
met het lied van Opwekking 192:

^^^^^^^^^

Ik kom in uw heiligdom binnen, 
't voorhangsel ga ik voorbij. 
Ik breng U mijn offer, een zoete geur, 
vrucht van wat U deed in mij. 
Mijn mond brengt een offer van lof, Heer. 
't Gaat nu alleen om uw eer. 
't Reukwerk van mijn lofgezang stijgt op in uw woning. 
Ik kniel voor de troon van mijn Koning. 
Samen met mijn stem hef ik ook mijn handen op tot U, 
Het loflied komt diep uit mijn hart. 
Lofprijs, aanbidding, glorie en kracht komen U toe, 
God van 't heelal voor eeuwig.

maandag 9 mei 2016

Psalm 23-24 De Koning der ere komt

Psalm 23 
Hij doet mij nederliggen in grazige weide.


Uitleg van de tekening:
David, de schrijver van deze psalm, spelend op de harp. 
Een Noors landschap, schapen op de berg. 
Een zuiver hart, gereinigd door het bloed van Jezus.
Genezende zalfolie stroomt. 
De gouden poort, de poort van belang bij Jezus terugkomst.

Psalm 24:3,4a 
Wie mag de berg des Heren beklimmen,
Wie mag staan in zijn heilige stede?  
Die rein is van handen en zuiver van hart...

Psalm 24:7,8 
Heft, poorten, uw hoofden omhoog, 
Verheft u, gij aloude ingangen, 
opdat de Koning der ere inga. 
Wie is toch de Koning der ere? 
De Here, sterk en geweldig, 
de Here, geweldig in de strijd.

Deze tekst staat 2 x in deze psalm. 
De gouden poort is een van de 12 poorten in Jerusalem. 
De Here zal Jeruzalem binnenkomen door de Gouden poort. 
De moslims hebben de ingang dichtgemetseld om dit te voorkomen.

Mijn verlangen naar Hem 
Mijn aanbidding voor Hem
Mijn woorden voor Hem

De Koning zal komen 
Hij komt in Majesteit 
Hij is Majesteit 
Jezus de Koning 
Koning der koningen 
Here der heren

^^^^^

Moederdag

Moederdag 
Bijzonder om moeder te mogen zijn 
Moederdag verwend... 
Onze zoon kwam met een prachtige bos bloemen 
in mijn lievelingskleuren 
Paarse teinten...
Super dankbaar!
Dankbaar voor ons gezin...

Psalm 22-23

Psalm 23
Mijn lievelingspsalm uitgewerkt. 
In deze psalm staat alles wat Hij geeft...
Wat ik nodig heb
Hem alleen!

Psalm 22 
Een psalm waar het lijden van Jezus wordt verwoord, 
Zijn kruisdood en verwerping. 
Zijn vortdurende blik op de Vader en mij. 
Hij deed dit voor mij, zodat ik de Vader mag kennen.

Deze woordspeling kreeg ik daarbij.

Zie Mij 
Volg Mij 
Wandel met Mij 
Kijk naar  Mij 
Blijf bij  Mij 
Blijf in  Mij 
Alles is  in  Mij 
De  Strijd  is  van  Mij 
Hij in mij
                                                               

zaterdag 7 mei 2016

Als God snoeit...

In een moeilijke tijd wist ik:
Als God snoeit,
is ZIJN HAND heel DICHTBIJ!
Dat was een hele steun en eer voor mij...

Deze teksten springen er helemaal uit!

Joh.15 De ware wijnstok 

vs 3  Blijf in Mij, gelijk Ik in u. 
vs 5 Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. 
Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht, 
want zonder Mij kunt gij niets doen. 

vs 8 Hierin is mijn Vader verheerlijkt, 
dat gij veel vrucht draagt en gij zult mijn discipelen zijn.

######

maandag 2 mei 2016

Creatief aquarium

Wat is het heerlijk om met kleuren te werken. 
Het geeft een kleurrijk geheel...
Een kleurrijk aquarium...
Genieten...