vrijdag 6 januari 2017

God HELP!

Een vorige blog sloot ik af met deze zin: 
God spreekt en laat Zijn hart zien ...  
Ken jij Zijn hart? 
Ik ben zeer geraakt door een lied. 
Ik heb het vertaald.
Het raakt mijn hart.....

Een verschoppeling spreekt
Ik weet niet of U mij kunt horen
Of U daar bent 
Ik weet niet of U zou luisteren
Naar het gebed van een verschoppeling

Ja, ik weet ik ben gewoon ...
Ik moet met U praten
Ik zie Uw gezicht en vraag mij af
Was u ook een verschoppeling ?
God help de verdrevenen
De hongerigen vanaf de geboorte
Laat hen de genade
vinden op aarde
God help mijn volk
We kijken nog steeds naar U
God help de ongewensten
Want niemand zal ... 

Ik vraag voor niets
Ik kan 't krijgen 
Maar ik ken zoveel
met minder geluk 
Gelieve het volk te helpen 
De arme en vertrapte 
Ik dacht dat we allemaal
Kinderen van God waren
God help de verdreven
kinderen van God

Een omstander zegt:
Ik vraag om rijkdom
Ik vraag naar roem
Ik vraag om glorie en te schitteren op mijn naam
Ik vraag om liefde die ik kan bezitten 
Ik vraag God en Zijn engelen mij te zegenen 

Is dit niet het hart van God?

Jakobus 1:27: 
Zuivere en onbevlekte godsdienst voor God, de Vader, is: 
omzien naar wezen en weduwen in hun druk en 
zichzelf onbesmet van de wereld bewaren.

Derek Prince schrijft er ook over in een onderwijsbrief. 
KLIK HIER om deze te lezen. 

 Komt deze tekst je niet bekend voor?
Het is mij niet eerder opgevallen,maar bijzonder. 
Dit nummer kwam binnen.
Ik keek naar "The hunchback of Notre Dame"
Beluister door HIER te KLIKKEN!
I don't know if You can hear me
Or if You're even there
I don't know if You would listen
To a gypsy's prayer
Yes, I know I'm just an outcast
I shouldn't speak to you
Still I see Your face and wonder
Were You once an outcast too?
God help the outcasts
Hungry from birth
Show them the mercy
They don't find on earth
God help my people
We look to You still
God help the outcasts
Or nobody will
Parishioners
I ask for wealth
I ask for fame
I ask for glory to shine on my name
I ask for love I can posess
I ask for God and His angels to bless me
Esmeralda
I ask for nothing
I can get by
But I know so many
Less lucky than I
Please help my people
The poor and downtrod
I thought we all were
The children of God
God help the outcasts
Children of God
Ik ben benieuwd naar je reactie....

donderdag 5 januari 2017

Vaderhart

Vaderhart in Aalten, een bijzondere avond. 
Heerlijk om hier weer eens te zijn, 
in Zijn aanwezigheid.
Een kleine impressie van de avond...

Ik kreeg deze woorden

Joh.7: 38,39 
"Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart 
van wie in Mij gelooft,...
 Hiermee doelde Hij op de Geest die zij 
die in Hem geloofden zouden ontvangen..."
Deze mini olieverf gemaakt tijdens het Vaderhart in Aaten.
Geïnspireerd door genoemde teksten.
Het is nog niet klaar. 
Ik zie allemaal mensen tot leven komen in de rivier.....

Jes.58:11,12 
"Je zult zijn als een goed bevloeide tuin, 
als een bron waarvan het water nooit opdroogt."

Jes.59 
De arm van de HEER is niet te kort om te redden, 
.........
 Hij zal komen met de kracht 
van een rivier in een smalle bedding, 
voortgestuwd door de adem van de HEER.
Jes.61:1
De geest van de HEER, rust op mij, 
De HEER heeft (M)mij gezalfd.
Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft Hij (M)mij gezonden, 
Om aan verslagen harten hoop te bieden, 
Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en 
Aan geketenden hun bevrijding,

dinsdag 3 januari 2017

Licht wandelen

Geïnspireerd door Joh. 12, waar Jezus spreekt over Zijn dood,
de graankorrel en het licht.

Wandelen in het licht
Het Licht van Jezus 
Hem volgen...
Hem laten zien

Hij is hoog verheven
Zijn dood bracht leven
Zijn dood: het licht
voor deze wereld

Ik geef Hem de eer
Hij alleen is Heer
Ik en jij zijn het licht 
van deze wereld...

Joh.12: 23,24 
Jezus zei: ‘De tijd is gekomen 
dat de Mensenzoon tot majesteit wordt verheven. 

Als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, 
blijft het één graankorrel, 
maar wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht.

Joh.12 :35,36 
Nog een korte tijd is het licht bij u," antwoordde Jezus. 
"Ga uw weg zolang het licht is en laat de duisternis u niet overvallen; 
wie in het donker loopt weet niet waar hij heen gaat.  
Geloof in het licht zolang u het licht bij u hebt, 
dan bent u kinderen van het licht.

maandag 2 januari 2017

Verheug u

Een gedicht van Coby Poelman - Duisterwinkel bij Filippenzen 4 vers 4- 9
in combinatie van een kunstwerk uit mijn collectie.

Verheug u

Ja, ik verheug mij
in de Heer
Hij is nabij,
ik voel het
in alle vezels
van mijn vlees,
Hij stroomt
in levensadem
door mijn geest,
Hij kent mij en
al wat mij bezighoudt,
Hij weet het.
Hij legt Zijn vrede
in mijn hart
als antwoord op
mijn bidden
en mijn danken,
Hij kleedt mij
met zijn vriendelijkheid
en neemt mijn zorgen af.
Zijn vreugde voel ik
waar de waarheid heerst,
rechtvaardigheid de zege viert,
waar deugd en edelheid
zijn lof verdient,
gebeurt wat Hij ons leerde,
Hij vult mijn hoogst begeren.


Coby Poelman-Duisterwinkel

Uit: Verrassend uitzicht (2013) 

zondag 1 januari 2017

Waar staan in 2017

Oudejaarsavond journaling 

Psalm 81
Jubel voor God, onze sterkte,
Juich voor de God van Jakob,
 Zing een lied en sla de tamboerijn,
Speel op de harp en de lieflijke lier,
Blaas op de ramshoorn bij nieuwemaan
en bij vollemaan voor onze feestdag...
IK ben de HEER, je God,
die je wegleidde uit Egypte -
Open wijd je mond, IK zal hem vullen. 

Maar mijn volk luisterde niet...

#########

Waar staan
"Waar staan" is de titel van deze blog. 
Wat zijn je gedachten bij deze woorden?

Bij mij staan ze voor: 
Wat is waar
In waarheid staan = Gods woord
Waar sta ik
Waar luister ik naar
Waar sta ik voor in in 2017
Uitgewerkt met deze tekening
Ezechiel 22:30 
Ik heb gezocht naar iemand ... 
die voor het land in de bres wilde springen 
opdat het niet zou worden vernietigd – 
maar zo iemand heb IK niet gevonden.
Meer lezen over "Op de bres staan"
KLIK HIER:

Wat is waar voor 2017  
Waar sta jij in 2017  
Waar sta je voor in in 2017?  
Waar sta je voor?   
Heb je plannen gemaakt? 
Spreuken 15:22
Plannen mislukken bij gebrek aan overleg

#########

God spreekt en laat Zijn hart zien in Psalm 81.
Ken jij Zijn hart?
Luister je naar Zijn hart?

Oud of nieuw

Ik heb oud en nieuw in de stilte gevierd,
Muziekje op de achtergrond,
Bijbel op tafe omringd met potloden,
Man lezend in boek van Jezus
Katten om mij heen...
Knallen

Hoe was jouw wisseling?

Een nieuw jaar ligt voor je... 
De beste wensen voor 2017! 
Gelukkig Nieuw jaar! 

Wat is geluk? 
God heeft je geluk voor ogen 
God alleen!

Jeremia 29:11-14 
Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. 
IK heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: 
IK zal je een hoopvolle toekomst geven. 
Jullie zullen mij aanroepen en tot mij bidden, 
en IK zal naar jullie luisteren.  
Jullie zullen mij zoeken en ook vinden, 
als jullie mij tenminste met hart en ziel zoeken. 
Ik zal me door jullie laten vinden – spreekt de HEER – 
en ik zal in je lot een keer brengen.

Ik wens je Gods zegen!
Een diepere intimiteit met de Here der Heren
Zijn stem meer horen
Een wandel met Hem alleen
Aanbidding die uitreikt naar de hemel