zaterdag 30 maart 2013

Bloemstukjes voor Pasen en de lente


Samen een stukje gemaakt. 


Dit zijn ze geworden....    


Van dichtbij.... 
   

En even snel nog een stukje gemaakt....... 


Genieten!!!!donderdag 28 maart 2013

Het wonder van het kruis

Dit schilderij heb ik vorig jaar gemaakt. 
De 7 wonderen van het kruis heb ik op een moderne manier overgebracht.
Zie de 7 wonderen: 7 x gaf Jezus Zijn bloed. 
Zie het open graf. 
Zie, en wat zie je nog meer?


maandag 25 maart 2013

Het is alleen maar liefde.......


"When I look at the blood";   
 
Als ik Uw bloed zie, ’t enige dat ik zie is liefde. 
Als ik bij het kruis stilsta, kan ik Uw liefde zien. 

Ik zie geen competitie.   
Ik zie geen macht structuur.  
Ik zie geen trots of vooroordeel. 
 Ik zie geen misbruik van gezag.

Ik zie geen lust voor macht, 
Ik zie geen manipulatie. 
Ik zie geen woede of boosheid 
of zelfzuchtige ambitie.

Als ik Uw bloed zie, ’t enige dat ik zie is liefde. 
Als ik bij het kruis stilsta, kan ik Uw liefde zien.

Ik zie geen onvergevinggezindheid,   
Ik zie geen haat of jaloezie. 
Ik zie geen zinloos geweld 
of bitterheid, of jaloezie.

Ik zie geen eigen koninkrijkjes, 
Ik zie geen eigen belang. 
Ik zie geen aanvallen in de rug  o
f ijdelheid of arrogantie.

Ik zie overgave, opoffering, verlossing, 
nederigheid, rechtvaardigheid, trouw, genade, vergeving.

Liefde, liefde, liefde, liefde, liefde, liefde, liefde…… When I look at the blood, all I see is love, love, love. 
When I stop at the cross, I can see the love of God. 
But I can’t see competition, 
I can’t see hierarchy, 
I can’t see pride or prejudice 
or the abuse of authority. 
I can’t see lust for power, 
I can’t see manipulation. 
I can’t see rage or anger 
or selfish ambition.  

When I look at the blood, all I see is love, love, love. 
When I stop at the cross, I can see the love of God.

But I can’t see onforgiveness, 
I can’t see hate or envy. 
I can’t see stupid fighting,   
or bitterness or jealousy.

I can’t see empire building, 
I can’t see self-importance. 
I can’t see back stabbing   
or vanity or arrogance.

When I look at the blood, all I see is love, love, love. When I stop at the cross, I can see the love of God.

And I see surrender, sacrifice, Salvation, humility, 
righteousness, faithfulness, Grace, forgiveness.

Love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love, love………….