dinsdag 31 december 2019

Woord van gebed

Woord & Gebed
"zo zegt de HERE, uw Schepper, ...
uw Formeerder,
Vrees niet, want Ik heb u verlost,
Ik heb u bij uw naam geroepen,
gij zijt Mijn."
 
Wanneer gij door het water trekt, 
ben Ik met u;
gaat gij door rivieren,
zij zullen u niet wegspoelen;
als gij door het vuur gaat,
zult gij niet verteren en
zal de vlam u niet verbranden.
Want Ik, de HERE, ben uw God,
de Heilige Israëls, uw Verlosser;
Ik geef ..... als losgeld in uw plaats. 
Omdat gij kostbaar zijt
in mijn ogen en hooggeschat en
Ik u liefheb,
geef Ik mensen voor u in de plaats 
natiën in ruil voor uw leven.
Vrees niet, want Ik ben met u;
Ik doe uw nakroost...
van het oosten komen en vergader u van het westen.
Ik zeg tot het noorden: Geef, en tot het zuiden:
Houd niet terug, 
breng mijn zonen van verre en 
mijn dochters van het einde der aarde, 
ieder die naar mijn naam genoemd is, en 
die
Ik geschapen heb tot mijn eer, die
Ik geformeerd heb, die
Ik ook gemaakt heb.
Gij zijt,...mijn getuigen,
en mijn knecht,
die Ik verkoren heb,
opdat gij het weet en
in Mij gelooft en inziet,
dat Ik dezelfde ben;
vóór Mij is er geen God geformeerd en
na Mij zal er geen zijn.
Ik, Ik ben de HERE, en
buiten Mij is er geen Verlosser.


Denkt niet aan hetgeen vroeger gebeurde 
let niet op wat oudtijds is geschied; 

zie, Ik maak iets nieuws, 
nu zal het uitspruiten; 
zult gij er geen acht op slaan? 
Ja, Ik zal een weg in de woestijn maken, 
rivieren in de wildernis.  

Bid het over....
Jesaja 43

GEBED 2020

woensdag 25 december 2019

Kerst ster

Op de regiodagen van quilten heb ik dit patroon gekregen. 
s ’Morgens was er de show & tell. 
s ’Middags het moment om zelf iets te maken. 
Daar heb ik het 1e blok gemaakt. 

Dit verdween in de “To do’s.” 
Met een reserve van de stof...
Deze ben ik aan het afwerken. 
Het restant van de 1e ster voor de 2e gebruikt. 
Van iemand zilverstof gekregen, daar een 3e. 
Zo kwam er een 4e en een 5e.
En een mooie kerstloper als eindresultaat.

maandag 23 december 2019

Bee The light of the World in NL

 Ik kreeg een kerstlapje bij de quiltbee
om iets voor kerst te kunnen maken.
Een klein cadeautje!
Alsof ik niets te doen heb, haha...

En dan...
Gaat creativiteit stromen
Gods woord spreken
Zie ik dingen
Aaaah! 
Bee komt van quiltbee 
BEE = I AM (IK BEN) 
Bee is zijn in Hem, door Hem, van Hem.
Jezus zei:
IK BEN het Licht van de wereld.

Hij is het Licht van de wereld
Zoon van God
Geboren als een baby
Vluchteling op jonge leeftijd
Opgegroeid tot Timmerman
Weldoener
Mensenvriend
Veroordeeld als onschuldige
Stierf aan het kruis
Stond op uit de dood
Leeft!
Komt terug!
Zo gebeurt het
Van het een komt het ander

Bee the light - Ben het licht 
of the World - Van de wereld
See a light - Zie het licht
Darkness - In de duisternis
Engelen
die 't Licht verkondigen 

IK BEN het licht van de wereld
Betekend
Ik het licht van de wereld
want
Hij is het licht van de wereld 
Joh.8:12 
Ik ben het licht der wereld; 
wie Mij volgt, 
zal nimmer in de duisternis wandelen, maar 
hij zal het licht des levens hebben. 

Jes.9:1 
Het volk dat in donkerheid wandelt, 
ziet een groot licht; 
over hen die wonen in een land 
van diepe duisternis, 
straalt een licht.

Een (mijn) huisje en de kerk
De gemeente
Samenkomen
in Zijn naam

Uitgaan in de wereld 
De grote opdracht 

Math 28 
Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. 
Gaat dan heen, 
maakt al de volken tot mijn discipelen en 
doopt hen in de naam de Vader, 
de Zoon en de Heilige Geest en 
leert hen onderhouden al 
wat Ik u bevolen heb. 
En zie, 
Ik ben met u al de dagen 
tot aan de voleinding der wereld.

Gezegende kerst! 

Jesus said:
I AM The Light of the World
Bee the light of the World
Me the light of the World
See a light
when
Darkness
All around
HE is the Light!
Son of God
Jesus Christ
Born as a baby,
Refugee at  young age
Grew up to Carpenter
Benefactor 
Human friend
Sentenced as innocent
Died on a cross
Rose from the dead
Lives!
Returns
The King of Kings
Lord of Lords

woensdag 11 december 2019

Hoe lang nog?

Hoe lang nog?
Hoe lang nog...
Deze woorden kreeg ik, en dit beeld. 
Het raakte mij heel diep. 
Het was een heel bijzonder moment met de Heer. 
Ik heb dit eerst in mijn Art journaal verwerkt.
Uitgewerkt op een vel van 50 x 70
Het licht straalt vanaf de troon...
Reikhalzend uitzien naar Hem!
Wachten...
Ik denk aan mijn vervolgde broers en zussen in de Heer…
Ik bid dat ze zullen volharden 
Ik bid dat wij zullen volharden 
Ik bid dat we de wedloop ten einde brengen... 
Openbaring 6:9-11
En toen Hij het vijfde zegel opende, 
zag ik onder het altaar de zielen van hen, 
die geslacht waren om het woord van God en 
om het getuigenis, dat zij hadden. 

En zij riepen met luider stem en zeiden: 
Tot hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, 
oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet aan hen, 
die op de aarde wonen? 
En aan elk hunner werd een wit gewaad gegeven, en 
hun werd gezegd, 
dat zij nog een korte tijd moesten rusten, 
totdat ook het getal vol zou zijn 
van hun mede dienstknechten en hun broeders, 
die gedood zouden worden evenals zij. 
NBG

Het is tot zover...
Heb jij nog een aanvulling?
Laat het mij weten,
door een bericht achter te laten.

Wordt vervolgd... 

zondag 8 december 2019

Rijm en

Surprise maken voor de ander
Gezelligheid
Gedicht rijmen &
 Bemoedigen met woorden
Een uitdaging!

"Wat  kan ik jou geven?
Je bent met Hem verweven
Hij is zo belangrijk
Voor jou…
Hij alleen maakt jou rijk
Je bent Hem trouw!

Ik en mijn huis
Ik zal Hem dienen
Hij, die stierf aan het kruis
Geen andere doctrine

Dagelijks in het Woord
Niets kan jou weerhouden
Moedig ga je voort
Jouw motto: Standhouden!

Jij bent niet alleen
Gaat dan heen
Verkondig Hem 
Luister naar Zijn stem!

Samen met elkaar
Als broers en zussen
Voor sommigen is het zwaar
De vervolging er tussen

Waar bewaar jij het Woord?
Als je niet mag lezen
Gooi je het overboord
Als je wordt afgewezen?

Bewaar het Woord in je hart
Volhard
Tot het eind
Hij zal geven
 De Kroon van leven
Als Hij verschijnt!"

Surprise gemaakt voor iemand , die 
heel erg van het Woord houdt.

Wat heb jij gedaan?

dinsdag 26 november 2019

Open raam

Tijdens de aanbidding kreeg ik dit beeld. 

Ik zag een dicht raam. 
Het raam werd geopend, door een knop om te draaien. 
De rechterkant werd naar binnen geopend, en 
met de linker hand het andere open gezet. 
Het raam ging helemaal open, 
het kon niet verder en zat tot aan de binnenmuur . 

Zodra het raam werd geopend, 
kwam er een groot licht naar binnen. 
Het was enorm fel. 
Je kon er niet door heen kijken.
Het vervulde de hele plaats. 

Je kon niets zien dan het licht. 

Later zie ik dat er een witte duif ,
die door het licht naar binnen vliegt 
met een witte envelop in de bek met een rood hart erop.

Ik heb dit beeld uitgeschilderd.
Ik heb daar rest verf voor gebruikt,
zodat ik geen invloed had op de effecten.

Het licht weerkaatst de kleuren van de regenboog,
in al de schitteringen 
Hier zie je in mini de stappen van het werkstuk.
Ik ben benieuwd 
wat spreekt jou aan?

dinsdag 19 november 2019

Ikkie!

 Ik heb mijzelf geschilderd! 
Zoek de verschillen, haha… 

Allereerst is het portret geschilderd in een hart. 
Ik ben kostbaar, geliefd en waardevol.
Dat is ook voor jou...

Jesaja 43:2, 4 en 5 
Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van Mij. 
Ik ben de HEERE, jouw God,
Omdat jij kostbaar bent in mijn ogen en hooggeschat en Ik jou liefheb, 
geef Ik mensen voor jou in de plaats en natiën in ruil voor jouw leven. 
Vrees niet, want Ik ben met je; Ik doe jouw nakroost … komen.

Ik ben niet gelovig opgevoed, maar iets in mij wist: 
Er is meer! 
Al op hele jonge leeftijd (Ik denk dat ik 4 was), 
heb ik met kerst een koor horen zingen
 over een kindje dat Koning zou worden.

Ik heb gezocht….
Ik heb gevonden. 
Jezus Christus is mijn Heer en Koning. 
God is mijn Vader; Hij houdt oneindig veel van mij.
En…
Deze boodschap is ook voor jou! 

Ik heb gekeken wat mijn naam betekent, en 
daar heb ik wel een klik mee.
Paars en geel, allebei mijn kleuren.

YVONNE 
Yvonne betekend taxusboom.
“Taxus baccata” is een inheemse naaldboom. 
Hij groeit erg langzaam, maar heeft een lang leven. ...

GERDA
Gerda is mijn tweede naam.
Gerda betekend: Sterk of dapper met de speer / Bescherming.
En ook: Strijdvaardig
In de zin van hoe moeilijk je het ook soms hebt, 
je er altijd voor vecht om het beste uit het leven te halen.

Gerda stamt af van Gerard. 
(Zoals de vrouw uit de rib van Adam, haha...)

Ik vind het altijd wel leuk om met woorden te spelen, 
dus staat er allerlei tekst en uitleg op mijn doek geschreven.

Mijn motto:
 “GEEF NOOIT OP!” 
Hoe moeilijk het soms is, vecht om het beste uit het leven te halen!
Ik ben een strijder, ik geef niet op!

Als je mij kent;
Zoek de verschillen...
Inmiddels gaat het leven verder...
In de loop van de jaren 
ontstaan er meer kreukels?

Ik ben benieuwd naar jouw reactie!
Zie jij nog meer?
Laat het mij weten met een bericht...
Dank je wel!

donderdag 31 oktober 2019

Dubbele foto's

Soms maak je een foto van iets, 
waar je ook nog eens iets anders inziet. 
Heb je dat ook wel eens? 
Dat heb ik met deze dus ook. 
Wat zie jij?

maandag 14 oktober 2019

Dankzegging


Psalm 118
Vanwaar de zon opgaat tot waar zij ondergaat,
zij de naam des HEREN geloofd

Verheven boven alle volken is de HERE,
boven de hemelen is zijn heerlijkheid.
Wie is als de HERE, onze God,
die zeer hoog woont,
die zeer laag neerziet,
in de hemel en op de aarde?

Opwekking 72 zingt deze tekst
KLIK HIER om het te beluisteren

Bovenaan is de achtergrond van een schilderij,
 op dit moment schilder ik aan dit grote doek.

dinsdag 10 september 2019

Psalm 18

Vandaag mijn ART Journaal uitgewerkt.
Creatieve stille tijd...

Psalm 18

Ik heb u lief, HEER, mijn sterkte, HEER, mijn rots, mijn vesting, mijn bevrijder, God, mijn steenrots, bij u kan ik schuilen, mijn schild, kracht die mij redt, mijn burcht.

Wie anders is God dan de HEER, 
wie anders een rots dan onze God?

De HEER leeft, geprezen zij mijn rots, 
hoogverheven is God, mijn redder.

maandag 10 juni 2019

Er is meer!

Er is meer! 
De beloftes die God gesproken heeft, zijn zo waar!
*********
Deze belofte staat! 

Psalm 92: 
In de "Passion" vertaling staat : 
Hij laat al Zijn geliefden groeien als een palmboom.

De rechtvaardige zal groeien als een palmboom, 
hij zal opgroeien als een ceder op de Libanon. 
Wie in het huis van de HEERE geplant zijn, 
die mogen groeien in de voorhoven van onze God. 

In de ouderdom zullen zij nog vruchten dragen, 
zij zullen fris en groen zijn, 
om te verkondigen dat de HEERE GOD GOED is.
*********
Ik heb al eerder over de palmboom geschreven.
Dat kun je lezen door HIER te klikken.