zondag 27 december 2015

Forever... loved!

Ik kan weer wat bloggen.... 
Een creatieve uitspatting!!!

I am loved...
 He says: "Love you!!"
My answer: "I love You!"

donderdag 19 november 2015

Felicitatie aan...

Speciaal voor mijn man...
Portret met veel liefde gemaakt
 voor een speciale dag 
een speciaal iemand.
Be-LOVE-d 
Geboren en opgegroeid in Oudewater

vrijdag 13 november 2015

Zing een nieuw lied...


Ps.98:1  
Een psalm. Zingt den HEERE een nieuw lied; want Hij heeft wonderen gedaan; Zijn rechterhand, en de arm Zijner heiligheid, heeft Hem heil gegeven.

Jes. 42:10  
Zingt den HEERE een nieuw lied, Zijn lof van het einde der aarde; gij, die ter zee vaart, en al wat daarin is, gij eilanden en hun inwoners.

Ps.33:3 
Zingt Hem een nieuw lied; speelt wel met vrolijk geschal.


Ps.40:4 
En Hij heeft een nieuw lied in mijn mond gegeven, een lofzang onzen Gode; velen zullen het zien, en vrezen, en op den HEERE vertrouwen.

vrijdag 6 november 2015

Impressie expressie (2)

Ik ben de dochter van de Allerhoogste 

Dit zijn de woorden die ik kreeg uit Psalm 45 & 46 
Uw koninklijke scepter is een rechtvaardige scepter. 
Louter pracht is de koningsdochter daarbinnen 
van goudbrokaat is haar kleed.
Met deze woorden uit Psalm 45 & 46 
is deze tekening ontstaan.

Mijn hart trilt van blijde woorden, 
Ik draag mijn gedicht een koning voor, 
Uw troon, o God, staat voor altoos en eeuwig. 
God is ons een toevlucht en sterkte, 
ten zeerste een hulp bevonden in benauwdheden. 
Daarom zullen wij niet vrezen, 
al verplaatste zich de aarde 
wankelden de bergen en het hart van de zee. 
Laat bruisen, laat schuimen haar wateren. 
Laat de bergen beven door haar onstuimigheid. sela 

Laat af en weet dat IK God ben = Staak de strijd 
De Here der Heerscharen is met ons.

Impressie Expressie (1)

De Expressie avond tekenen geïnspireerd vanuit de bijbel
 was een rustige avond. 
Een avond tot rust komen. 
Een kleine impressie...
Tekening links = Gen 9:12,13 

En God zei: Dit is het teken van het nieuwe verbond, dat Ik geef tussen Mij en u en alle levende wezens, die bij u zijn, voor alle geslachten. Mijn boog stel Ik in de wolken, opdat die tot een teken zij van hetverbond tussen Mij en de aarde.

Tekening rechts: 
"Ik zie het niet meer zitten..." 
...maar kind van Mij, 
je hoeft niet bang,boos of verdrietig te zijn. 
IK BEN bij je!
Geïnspireerd door Lucas 11:33-36
Geïnspireerd uit Hooglied 2

Zie,de winter is voorbij...
De bloemen vertonen zich op het veld, 
de zangtijd is aangebroken...
De vijgeboom laat zijn vroege vruchten zwellen, 
de wijnstokken in bloei geven geur.
Sta op,kom mijn liefste, mijn schone, 
kom! Mijn duif in de rotskloof, 
in de schuilhoek van de bergwand, 
laat mij uw gedaante zien, 
laat mij uw stem horen... 

maandag 2 november 2015

Vaderhuis in Aalten

Deze avond met elkaar God aanbeden 
met muziek, zang en dans.
Een avond ons laten leiden door de heilige Geest... 
Een avond profetisch schilderen...en ontvangen.
De Vaderhuis avonden op zondag zijn vooral gericht 
op het creëren van mogelijkheden voor een ieder 
om in de intimiteit met Vader te komen.
"Terug naar de Vader die met uitgestrekte hand naar je toerent om je te omhelzen met Zijn onvoorwaardelijke liefde."
Dit kan op verschillende manieren: 
Aanbiddingsliederen en muziek 
Gebed 
Stil te zijn in Zijn tegenwoordigheid 
Luisteren naar wat Hij zegt door Zijn woord 
Creativiteit:schilderen / tekenen / boetseren 
Andere vormen van aanbidding
De uitleg van het schilderwerkstuk: 
De kleur groen spreekt van hoop en leven 
BLOVED Love BE 
Geliefd 
Liefde van de Vader
Zijn 
Een diepere intimiteit met de Vader door bij Hem te zijn. 
Zijn tranen en Zijn bloed 
Vanuit de troon stroomt de rivier, die bevloeit...
Wortels 
Diep geworteld 
Geworteld in de liefde... 
Geworteld in Hem 
Als een boom geplant aan waterstromen 
Op de Rots staan


zondag 1 november 2015

Joy in the Lord

Deze tekening spreekt voor zichzelf.....  
Wat zie je? 

The joy of the Lord is my strenght  
Rejoyce in the Lord 
The Lord loves me 
Jesus lives in my heart 
Christ in me 
Jesus with me...

zondag 25 oktober 2015

Gedicht over één grote schare


Dit gedicht kwam spontaan 
tijdens het schrijven van de vorige blog.
Een woordspeling...

Jezus zei tegen Zijn discipelen: 
GA naar de OVERKANT 
Ik zie jullie aan de overkant 
Ze gingen op weg naar de overkant 
Ze KWAMEN AAN bij de overkant

Hij ging voor die ene 
Hij ging...
Hij zag 
Hij zag die ene
en Hij ging

Jezus en de naaste 
Jezus naast 
Jezus naast die ene 
Ik en de naaste 
Ik zit naast die ene

In die ene 
zag Jezus nog één 
en nog één 
Jezus zag in die ene  
een schare 

Hij werd met ontferming bewogen 
Hij is bewogen 
bewogen voor die ene 
bewogen voor een ieder 
met diepe ontferming bewogen...

Ik ga met Hem 
Ik ga met Hem naar de overkant 
Ik zie die ene 
Ik zie die ene met Hem 
en met elkaar die ene

Hij zag een grote schare
Ik zie een grote schare
één en nog één  
met elkaar
 wordt 't één grote schare


zaterdag 24 oktober 2015

In His presence

Geschilderd op het podium met In Your presence.

Ik werd opnieuw bepaald uit een gedeelte van Marc.4-6. 
De storm op het meer en 
de genezing van de man met een legioen demonen, 
die eindigden in een kudde zwijnen...


Dit werkstuk hoort eigenlijk bij die andere. 
Ik had dit keer een "plaatje" van een landschap, een dorre streek. 
Van de rots zag ik de zwijnen verdwijnen. 

Tijdens het schilderen gebeurt er iets en 
ervaar ik dat de Heilige Geest het vervolg laat zien. 
Een veranderd gebied, waar leven is. 
Een prachtig landschap van vrede en rust. 
Zo is het ook geworden...en ik ben verbaasd!!!

Het werk is nog niet helemaal klaar...

Jezus zei tegen de discipelen:         
Ga naar de overkant 
Ik zie jullie aan de overkant
Ze gingen naar de overkant 
(=komen in beweging) 
Ze kwamen aan bij de overkant

Hij ging voor die ene
In die ene zag Jezus een schare...
Een stad die bereikt wordt door die ene

Jezus en de naaste
Ik en de naaste
Ik zit naast die ene

Jezus zag de schare en werd met ontferming bewogen...


We gaan naar de overkant en alles gaat mee....

Wordt vervolgd...

zondag 18 oktober 2015

Aan Jezus voeten....


Ik wil komen en knielen aan Uw voeten, heer Jezus... 

Beluister het lied van Sela door HIER te klikken!

Ik kreeg dit in gedachten om te maken. 
Het heeft mij diep geraakt op deze expressieavond met klei. 
Ik mag zitten aan de voeten van Jezus,
Ik mag schuilen bij de Vader...

Terwijl ik bezig was met de kleibewerking
plakte ik het knielende "poppetje" vast.
(zo noem ik dat altijd even)
 Zo voelde dat ook, samenkleven
Samen met Hem
Ik voelde Zijn tedere aanraking...
Zijn liefde


vrijdag 16 oktober 2015

Expressieve avond met klei

Wat is het heerlijk geweest om deze avond stil te zijn en 
lekker creatief aan de slag te gaan met klei. 
Heerlijk de klei door je handen laten glijden en 
de zachtheid ervaren. 
Kneden en bewerken....

 Een avond God zoeken en de Heilige Geest laten spreken....
Wat een rust en vrede, heerlijke ontspanning met Hem.

Een avond-Hij is de Pottenbakker 
ik ben de klei
Het lied van Elly en Rikkert is te beluisteren via deze link: 
KLIK HIER!

Dit zijn de eindresultaten.  
Het is komen in Zijn aanwezigheid. 
In de schuilplaats van de Allerhoogste... 
Als zitten aan de voeten van Jezus....
Het is komen in de stilte en in aanbidding....
Het is loslaten in Zijn handen...

De roos van Saron en een lief oud omatje

zaterdag 10 oktober 2015

Klei expressieavond


De 2e expressieavond is dinsdag 13 oktober 19.30
Nehemia Zwijndrecht
Klei workshop
Er is nog plaats!!!

Opgeven kan via deze link:

De 3e Expressieavond is 3 november
Tekenen geinspireerd uit de Bijbel

dinsdag 6 oktober 2015

Bijbelstudie en dan anders...

Een nieuw seizoen 
Een nieuw thema 
Een nieuwe start 
Een nieuw doel 
Een nieuwe stap 
Een nieuwe richting
Het jaarthema komt uit Marcus 4:35-5:20: 
Laten wij oversteken naar de overkant...  
Jezus lag te slapen( Hij was moe) 
En zij kwamen aan de overkant der zee in het land der Gerasenen...  
En toen hij Jezus uit de verte zag, liep hij toe, 
viel voor Hem neder,  en zeide, roepende met luider stem: 
Wat hebt Gij met mij te maken, Jezus,... 
Hij zeide tot hem:Onreine geest, ga uit van deze mens... 
zij kwamen bij Jezus en 
zagen de bezetene zitten, 
gekleed en goed bij zijn verstand,... 
Hij zei tot hem: 
Ga naar uw huis tot de uwen en 
bericht al wat de Here in Zijn ontferming u gedaan heeft.
Jezus zei: Ga naar de overkant, 
Ik zie jullie aan de overkant. 
Zij gingen naar de overkant en...
zij kwamen aan de overkant
JEZUS ging voor die ene 
Ik wil gaan voor die ene;
Wil je meegaan?...
###
Ik moet terug denken aan de preek van Bert de Haan op 
zondag 27 september; Handelingen next level.

zondag 27 september 2015

In Your presence


Heerlijk om bij Hem te zijn 
Hem grootmaken 
Hem aanbidden en heel dicht bij Hem te komen...
Dichtbij Hem 
Dichtbij Zijn hart... 
Het grote hart is het Vaderhart van God. 
We passen allemaal in Zijn hart.
Hij houdt van een ieder...
Het is Zijn verlangen dat we dicht bij Zijn hart zijn. 
Vergeving en genade zijn ons deel. 
Heel vaak zetten we onszelf of een ander in de gevangenis. 
Jezus heeft alles volbracht en zet ons volledig in de vrijheid. 
Het is zo belangroijk dat we Jezus in ons hart toelaten. 
Hem alle dank en eer geven

Bij de voorbereiding werd ik bij dit gedeelte en 
deze gelijkenis bepaald uit 
Math 18:21 en verder .....

Toen kwam Petrus bij Hem en zeide: Here, hoeveel maal zal mijn broeder tegen mij zondigen en moet ik hem vergeven? Tot zevenmaal toe? Jezuszeide tot hem: Ik zeg u, niet tot zevenmaal toe, maar tot zeventig maal zevenmaal.

Daarom is het Koninkrijk der hemelen te vergelijken met eenkoning, die afrekening wilde houden met zijnslaven.  Toen hij begon te rekenen, werd een voor hem geleid, die tienduizend talenten schuldig was.  Omdat hij niet bij machte was te betalen, beval zijn heerhem te verkopen, met zijn vrouw en kinderenen al wat hij bezat, opdat er betaald kon worden. De slaaf wierp zich neder als smekeling en zeide: Heb geduld met mij en ik zal u alles betalen.....