vrijdag 30 september 2016

Ik en mijn huis

Ik lees op dit moment Jozua. Echt een eyeopener. 
Het lijkt wel of ik het voor 't eerst lees, want 
er zijn zoveel stukken die er opnieuw uitspringen. 
Geweldig gewoon! 
 Deze tekening heb ik al even liggen. 
De kleuren zijn niet helemaal goed door de foto.
Ik begin nu met het laatste hoofdstuk.
Wie weet komen de voorliggende ook nog voorbij....

Even "mijn samenvatting en vertaling"... 
Dit is nml wat er voor mij uitspringt.  

Jozua 24 
Dien alleen de HEER!  
Wanneer u daar niet toe bereid bent, 
kies dan nu wie u wel wilt dienen:
De goden van uw voorouders ..... 
De goden ...... 
In ieder geval zullen ik en mijn familie de HEER dienen.

Hij is het, de HEER, onze God. 
Hij is het die ons uit de slavernij heeft bevrijd. 
Hij is het die grote wonderen voor ons verricht.

Hij is het die ons op de hele tocht beschermd heeft...  
Hij is het die ze allemaal voor ons heeft verdreven.
Dit hebben we met eigen ogen gezien. 

Wat heb jij van Zijn grootheid in je leven gezien?

vrijdag 16 september 2016

Mime

Volgende week start de cursus Mime van 3 avonden. 
Interesse? 
Durf de uitdaging aan! 
Aanmelden kan nog!
Lees meer in de agenda van Nehemia:


MIME
Dat zijn toch die mensen met een witte masker op, en witte handschoenen………………

Op een gegeven moment in de middeleeuwen kwam er een verbod door de kerk/autoriteit, op zoals zij het noemde spottende theater. Daar had men wat op gevonden, want dit mocht wel……. 
Het naspelen van Bijbelverhalen zonder woorden.

Deze uitdaging gaan wij aan tijdens de mime workshop, door middel van emoties, improvisatie, uitbeelden van de omgeving, lichaamshouding, schetsen/beelden wij een verhaal uit, zonder woorden.  We behandelen een aantal basistechnieken, wat ons leert om te spreken/te vertellen met ons lichaam. Hierin stappen we ook uit, om aantal voorwerpen ook daadwerkelijk uit te beelden, hoe beeld je nu uit hoe je op een stoel gaat zitten, en hoe ga je een trap op, en nog groter is dan de vraag, hoe kom je dan weer naar beneden.

Met deze basistechnieken, en een korte ervaring hoe je iets uitbeeld gaan we met de groep een kort verhaal uitbeelden. De mime sessie zal ik afsluiten met korte optreden, om te laten zien wat je met een mime stuk kan doen.

Verheerlijkt God met je lichaam……

Net als met dans en vlaggen willen we met mime uiting geven wie God is. Wil je misschien wel een nieuw talent ontdekken, of heb je al eens wat met toneel of drama gedaan en ben je benieuwd wat specifiek mime inhoud geef je dan op voor deze workshop.
Waarin we al verschillende keren de workshop aangeboden hebben aan de kinderen, is deze workshop bedoeld voor volwassenen. En ik daag hier ook de mannen bij uit om hier in uit te stappen.
Iwan 

Een cursus van 3 avonden waarin wordt uitgelegd wat mime is, en we met elkaar aan de slag gaan. Deze 3 avonden horen bij elkaar en je wordt op alle 3 de avonden verwacht.

Aanmelden is verplicht!
Data:  20/9, 11/10, 1/11

donderdag 15 september 2016

CREA BEe: ART vanuit 't Hart

Een 1e CREA BEe in de CREA Hoek!

Het was een leuke inspirerende avond. 
Het ging niet om de art maar om het hart. 
Ondertussen maakten we toch mooie art.
Om deze 3 dingen gaat het 
KLIK HIER om het filmpje te zien:


Dit zijn de resultaten van de avond:
Psalm 84  
Hoe lieflijk is uw woning, 
HEER van de hemelse machten.... 
Zelfs de mus vindt een huis en 
de zwaluw een nest waarin ze haar jongen neerlegt,...
Spreuken 3: 5,6 
Vertrouw op de Here met uw ganse hart en 
steun op uw eigen inzicht niet.
Ken Hem in al uw wegen, 
dan zal Hij uw paden recht maken.
Psalm 139  
Want er is geen woord op mijn tong, of, 
zie, Here, Gij kent het volkomen;  
Gij omgeeft mij van achteren en van voren en 
Gij legt uw hand op mij.

woensdag 14 september 2016

Bijbeljournal Psalm 51

Op de CREA BEe een begin gemaakt aan deze journal. 
Een psalm van David, 
toen de profeet Natan hem had bezocht, 
nadat hij met Batseba geslapen had. 
Ik heb de psalm een paar keer gelezen in 
diverse vertalingen, en het raakt mij 
hoe David zijn schuld erkent, en 
van zijn zonde bewust is, en 
daarover in gesprek gaat met God.

Psalm 51  
Ik heb gedaan wat slecht is in Uw ogen.
Laat Uw uitspraak rechtvaardig zijn
en Uw oordeel zuiver.
 Ik was al schuldig toen ik werd geboren,....

 maar U wilt dat waarheid mij vervult,
U leert mij wijsheid, diep in mijn hart. 
Neem met majoraan mijn zonden weg en ik word rein,
was mij en ik word witter dan sneeuw.
Ik heb de psalm gelezen voordat ik ga journalen. 
Wat ik heb ingekleurd in de tekst hierboven en 
beneden knalde bij mij er al uit. 
Het hart van David ging uit naar God. 
Zijn hart klopt voor Hem. 
Hij weet wie God is... 
Hij weet wat genade betekent...
Hij kent de vreugde die God geeft, en verlangt er naar. 
Door zijn zonde is er een schim over die vreugde. 
Dit heb ik uitgebeeld door het donkere, 
maar het bloed van Jezus wast witter dan sneeuw. 
Het schaapje is wit!

Deze uitwerking op een extra transparant vel
uitgewerkt en ingeplakt.
Daardoor komt de psalm extra duidelijk over.

Psalm 51 vervolg
Laat mij vreugde en blijdschap horen:
U hebt mij gebroken, laat mij ook juichen.

Zie je de smile?

 Schep, o God, een zuiver hart in mij,
vernieuw mijn geest, maak mij standvastig, 
verban mij niet uit Uw nabijheid,
neem Uw heilige geest niet van mij weg.
Red mij, geef mij de vreugde van vroeger,
de kracht van een sterke geest.
Dan wil ik verdwaalden uw wegen leren,
en zullen zondaars terugkeren tot u....
Ontsluit mijn lippen, Heer,
en mijn mond zal uw lof verkondigen.

U bent de God die mij redt,....
 U wilt van mij geen offerdieren,
in brandoffers schept U geen behagen.
Het offer voor God is een gebroken geest;
een gebroken en verbrijzeld hart...

zondag 4 september 2016

Regen en sneeuw dalen neer

Jes.55:10,11
Even deze tekst neergezet op de voorbewerkte 
bladzijden vam mijn Art Journal.

vrijdag 2 september 2016

CREA Hoek

Super dankbaar met deze mooie plek. 

Een plek om te kunnen schilderen. 
Een plek om te ontmoeten. 
Een plek van niets moeten... 
Een plek van rust! 

Een plek om te leren. 
Een plek om te creĆ«ren 
Een plek van beleven 
Een plek van zijn!

Ik hoop je hier te ontmoeten!