zondag 27 september 2015

In Your presence


Heerlijk om bij Hem te zijn 
Hem grootmaken 
Hem aanbidden en heel dicht bij Hem te komen...
Dichtbij Hem 
Dichtbij Zijn hart... 
Het grote hart is het Vaderhart van God. 
We passen allemaal in Zijn hart.
Hij houdt van een ieder...
Het is Zijn verlangen dat we dicht bij Zijn hart zijn. 
Vergeving en genade zijn ons deel. 
Heel vaak zetten we onszelf of een ander in de gevangenis. 
Jezus heeft alles volbracht en zet ons volledig in de vrijheid. 
Het is zo belangroijk dat we Jezus in ons hart toelaten. 
Hem alle dank en eer geven

Bij de voorbereiding werd ik bij dit gedeelte en 
deze gelijkenis bepaald uit 
Math 18:21 en verder .....

Toen kwam Petrus bij Hem en zeide: Here, hoeveel maal zal mijn broeder tegen mij zondigen en moet ik hem vergeven? Tot zevenmaal toe? Jezuszeide tot hem: Ik zeg u, niet tot zevenmaal toe, maar tot zeventig maal zevenmaal.

Daarom is het Koninkrijk der hemelen te vergelijken met eenkoning, die afrekening wilde houden met zijnslaven.  Toen hij begon te rekenen, werd een voor hem geleid, die tienduizend talenten schuldig was.  Omdat hij niet bij machte was te betalen, beval zijn heerhem te verkopen, met zijn vrouw en kinderenen al wat hij bezat, opdat er betaald kon worden. De slaaf wierp zich neder als smekeling en zeide: Heb geduld met mij en ik zal u alles betalen.....

maandag 21 september 2015

Expressie met vlaggenEr komen 3 expressieavonden. 
De 1e is volgende week dinsdagavond 19.30. 
Nehemia, H.A. Lorentzstraat 5, 3331 EE Zwijndrecht. 

Geef je nu nog op! 

29 sept vlagavond o.l.v. Marleen Klop, 
13 okt Klei workshop, 
3 nov Tekenen geinspireerd vanuit de Bijbel. 

Opgave kan via een  bericht met prive mailadres.

Voor de creatieve workshops wordt 
een kleine bijdrage van 1,50 gevraagd voor materiaal.

zondag 20 september 2015

Heaven's dance

Een herinnering aan Noorwegen 
Een verlangen om te zien 
Noorderlicht 
De dans van de hemel 
Geschilderd met acryl en paletmes. 
In de etalage bij Barteljee:

dinsdag 15 september 2015

I am perfect in His love


Een van mijn laatste tekeningen...

Volmaakt in de Volmaakte 
Volmaakt in de volmaakte liefde 
Jezus 
Ik ben in Jezus volmaakt 
Vader ziet mij in de volmaakte liefde 
Jezus 
De volmaakte liefde. 
Ik in Hem 
Hij in mij

 I am in Jesus