woensdag 30 maart 2016

Impressie van expressie schilderen (2)

Schilderij 9

Psalm 1 
Welzalig de man/vrouw...
die aan des Heren wet zijn welgevallen heeft,
en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht.

Want hij is als een boom, geplant aan waterstromen,
die zijn vrucht geeft op zijn tijd,
welks loof niet verwelkt;
– al wat hij onderneemt, gelukt.
Psalm 139
Here, Gij doorgrondt en kent mij;
 Want Gij hebt mijn nieren gevormd,
mij in de schoot van mijn moeder geweven.
 Ik loof U, omdat ik gans wonderbaar ben toebereid,
wonderbaar zijn uw werken;

Joh.4:14
 Wie gedronken heeft van het water, dat Ik hem zal geven, 
zal geen dorst krijgen in eeuwigheid, 
maar het water, dat Ik hem zal geven, 
zal in hem worden tot een fontein van water, 
dat springt ten eeuwigen leven.

^^^^^^^^^^^^^^^^

Schilderij 12
Joel 2 "Ik zal u vergoeden de jaren, toen de sprinkhaan alles opvrat, de verslinder, de kaalvreter en de knager...."

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

dinsdag 29 maart 2016

Leven!

Schilderwerk van een kennis en vriendin.
Een groot doek en een groot getuigenis

Met alles wat het leven met God te bieden heeft...
Leven delen met anderen! 
Al heb je geleefd met sexueel misbruik in je jeugd, 
Al kom je uit een gebroken gezin, 
Al had je een relatie met geweld en verkrachtingen, 
MAAR WEET...
God brengt je weer tot leven. 
Hij geneest en je mag bij Hem opnieuw beginnen. 
Daarom heet het schilderij leven.

Het leven met Hem!

zaterdag 26 maart 2016

De Timmerman

De Here Jezus was timmerman. 
Hij werd aan het kruis gespijkerd. 
3 spijkers en een hamer herrinneren dat 
Hij stierf aan het kruis.

woensdag 23 maart 2016

Impressie van expressie schilderen (1)

Een impressie van expressie avond profetisch schilderen te Zwijndrecht. Na een korte uitleg kon een ieder aan de slag. In de rust komen...en God zoeken.
De betekenis van schilderij 2.

In het midden een doornenkroon. 
Dit i.v.m. de lijdenstijd. 
Tijdens het schilderen dacht ze aan haar eigen naam. 
Er kwam van alles naar boven, vooral GENADE. 
Zijn doornenkroon voor mij. 
Een witte kroon met gouden rand. 
Witgewassen door Zijn bloed. 
Vanuit de doornenkroon tranen van bloed die 
uitkomen in een rivier, stromend van genade. 
Vuur en licht zijn aanwezig.
Schilderij 3
Verlaat je maar op Mij.
Met Christus samen...

^^^^^^^^^^^^^^^^

Schilderij 4
 De tak staat voor de lente en voor bloei. 
Na een moeilijke periode mag ze weer gaan bloeien. 
De hand is de hand van God. 
Het hartje erin is de liefde die Hij aan haar wil laten zien. 
"Hij heeft mij lief." 
Het hartje is ook een cadeautje, 
waarmee God zeggen wil: 
"Ik vind je lief." 
Het cadeautje geeft Hij haar en Hij zegt:"liefs Mij". 
Alleen een geliefde zegt zoiets en daarmee 
drukt God zijn liefde en intimiteit naar mij uit. 
Genadevol is God.

***********************************

Schilderij 8: 

Uw woord is een lamp voor mijn voet. 
Vanuit het licht, naar het licht. 
Daar waar het donker was, was Hij dichtbij. 
Leven! 
Volg Mij! De chai, het leven! 
Wees niet bang!

donderdag 17 maart 2016

De winter is voorbij...

Schilderen tijdens In Your presence
Heerlijk in Zijn aanwezigheid en van Hem verwachten!
 Samen schilderen met de Heilige Geest, 
brengt altijd een verrassing...
De woorden die ik kreeg:
De winter is voorbij uit Hoogleid 2.

Kijk! de winter is voorbij,
voorbij zijn de regens, weggegaan.
De bloemen verschijnen op het veld,
nu breekt de zangtijd aan, 
het koeren van de duif klinkt op het land.

Hoor mijn lief!
Kijk! hij komt,
springend over de bergen,
springend over de bergen,
dansend over de heuvels.
Een doorkijkje...
De winter is voorbij, de lente is aangebroken.
Een nieuw seizoen
Er komt een nieuwe tijd aan...
alles ontdooit en wat er van de winter over is
komy weer in het zicht.

Alles begint uit te spruiten
Er ontspruit iets nieuws,
Alles is nog pril en jong.
Er komt groei en bloei.
Alles is fris,
frisgroen.
Frisheid...

Om ze te plukken moet je laag zijn;
knielend knielen.
Dichtbij de bloemen
De lente ruiken, zien, horen
't Suizen van de wind voelen
Een frisse wind
Bloemen plukkend...

Het schilderij is nog niet af,
wordt vervolgd....