maandag 21 mei 2018

Onthulling - Jezus Majesteit

Ik wil mijn diepe respect uitbrengen
voor de Koning der Koningen
voor mijn Jezus!

Joh. 12 
Jezus zei: "De tijd is gekomen dat de Mensenzoon tot 
Majesteit wordt verheven. 
Waarachtig, Ik verzeker u: 
als een graankorrel niet in de aarde valt en sterft, 
blijft het één graankorrel, maar 
wanneer hij sterft draagt hij veel vrucht.
Marc 16 
Nadat Hij dit tegen hen had gezegd, werd de Heer Jezus
in de hemel opgenomen en nam Hij plaats 
aan de rechterhand van God.

Hand 7 
Maar vervuld van de heilige Geest sloeg Stefanus 
zijn blik op naar de hemel en zag de luister van God, en 
Jezus, die aan Gods rechterhand stond, en hij zei: 
"Ik zie de hemel geopend en de Mensenzoon, die aan Gods rechterhand staat."

donderdag 17 mei 2018

Onthulling - Hemelvaart

Een beetje na hemelvaart nog meer uitleg...
In het grote doek is de hemelvaart te zien.
Zie de oudere blogs hiervoor.
Luc 24 
Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Betanië. 
Daar hief hij zijn handen op en zegende hen. 
Terwijl Hij hen zegende, ging hij van hen heen en 
werd opgenomen in de hemel. 
Ze brachten Hem hulde en keerden in grote vreugde 
terug naar Jeruzalem, waar ze 
voortdurend in de tempel waren en God loofden.
Hand 1:9-11 
Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhooggeheven en 
opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. 
Terwijl Hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, 
stonden er opeens twee mannen in witte gewaden bij hen. 
Ze zeiden: "Galileeërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? 
Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, 
zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan."
Joh 14 
In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken? 3Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik terug. 
Jezus komt weer terug!

dinsdag 1 mei 2018

Onthulling - Gods majesteit

Nog meer uitleg over het doek: "De Koning komt"

De troon van God
De Vader op de troon.

Openbaring 4 
Er stond een troon in de hemel en daarop zat Iemand. 
Degene die daar zat had een uiterlijk als van jaspis en sarder, en 
rond de troon was een regenboog die eruitzag als smaragd. 
Ook lag er voor de troon iets als een zee van glas, van kristal.

Wie ben ik?
Wie ben ik dat ik mag naderen tot de troon,
Wie ben ik dat ik mag naderen tot de troon van God?

Wie ben ik?
Wie ben ik dat Hij Zijn Zoon gaf,
Wie ben ik dat Hij Zijn Zoon gaf zodat ik mag leven?

Wie ben ik? 
Wie ben ik om zo geliefd te zijn,
Wie ben ik om zo geliefd te zijn door een Vader?

Wie ben ik?
Wie is Hij?
Wie is Hij die zoveel om mij geeft?

Wie ben ik?
Wie is Hij?
Wie is Hij die Zijn Zoon gaf?

Wie ben ik?
Wie is Hij?
Wie is Hij dat ik mag naderen?

Hij is God
Hij is Vader
Hij is liefde

Mijn aanbidding is voor Hem,
Hij is de koning der Koningen,
De eeuwige, Almachtige.