donderdag 28 februari 2013

De boom.....


Naast het podium geschilderd met de 
"school van de Heilige Geest." 
Dit is het tot zover geworden. 
Het is nog niet klaar. 
Wat ik wil verwoorden is wel zichtbaar.


Dit zijn de woorden die ik in de voorbereiding heb gekregen.

Psalm 1 schrijft: 
Welzalig de man die niet wandelt...... 
aan des HEREN wet zijn welgevallen heeft, 
diens wet overpeinst bij dag en bij nacht. 
Want hij is als een boom, geplant aan waterstromen, 
die zijn vrucht geeft op zijn tijd, 
welks loof niet verwelkt; 
 al wat hij onderneemt, gelukt.

NBV zegt: 
Hij zal zijn als een boom, 
geplant aan stromend water. 
Op tijd draagt hij vrucht, 
zijn bladeren verdorren niet. 
Alles wat hij doet komt tot bloei.

Spr.11:30 schrijft: 
De vrucht des rechtvaardigen is een boom des levens,......

Ef.3:17 zegt: Opdat Christus door het geloof in uw 
harten woning make. 
Geworteld en gegrond in de liefde....

Kol.2:6,7: 
Nu gij Christus Jezus, de Here, aanvaard hebt, 
wandelt in Hem,
geworteld en dan opgebouwd wordend in Hem, 
bevestigd wordend in het geloof,
 zoals u geleerd is, 
overvloeiende in dankzegging.

Op.22: 1,2: 
En hij toonde mij een rivier van water des levens
helder als kristal,  
ontspringende uit de troon van God en van het Lam.
Midden op haar straat en aan weerszijden van de rivier staat het 
geboomte des levens
dat twaalfmaal vrucht draagt, 
iedere maand zijn vrucht gevende; 
en de bladeren van het geboomte zijn tot genezing der volkeren.

Links heb ik de stroom water geschilderd, 
die vanuit de troon van God stroomt. 
Licht straalt op de boom, op het hart, 
dat liefde uitbeeld. 
Diepe wortels = diepgeworteld zijn in de liefde, 
aan de stroom van water. 
Een kleine stam. (het gaat niet om mij)
Het verwijst naar het kruis.
Het gaat om geplant zijn aan waterstromen 
en het vruchtdragen. 
Olie stroomt.
Het spreekt van de boom des levens......

woensdag 27 februari 2013

Expositie rechtbank Dordrecht


Vandaag een bezoek en kijkje genomen bij de 
expositie in de rechtbank te Dordrecht. 


40 Schilders van Barteljee exposeren tot 3 april.


Een kleine impressie......


Zoals te zien: 
Een mooie expositie met schilderijen in 
veel verschillende stijlen en technieken.


 Er zijn 8 schilderijen verkocht.


 Weet je wat dit is?


Mijn schilderij hangt er ook tussen.