dinsdag 29 januari 2013

Psalm 23

Even heerlijk vrij zitten tekenen met Psalm 23 in gedachten. 
Dit is het resultaat.


Een psalm van David.

De HEER is mijn Herder,
het ontbreekt mij aan niets.

Hij laat mij rusten in groene weiden
en voert mij naar vredig water,
Hij geeft mij nieuwe kracht
en leidt mij langs veilige paden
tot eer van Zijn naam.

Al gaat mijn weg
door een donker dal,
ik vrees geen gevaar,
want U bent bij mij,
Uw stok en Uw staf,
zij geven mij moed.

U nodigt mij aan tafel
voor het oog van de vijand,
U zalft mijn hoofd met olie,
mijn beker vloeit over.

Geluk en genade volgen mij
alle dagen van mijn leven,
ik keer terug in het huis van de HEER
tot in lengte van dagen.

zaterdag 26 januari 2013

God maakt vrij!

 
Vandaag school van"Heilige geest"te Ijselstein, 
waar ik mag schilderen. 
Dit keer naast het podium, maar wel vooraan. 
Het 1e lied dat we zongen:  
God maakt vrij ..... 
en U draagt ons hoog op Uw vleugels mee. 
Heel de wereld ziet het....

De hele week komt de tekst: I Kor.12: 31:"  
En ik wijs u een weg, die nog veel verder omhoog voert,
 en heb ik het plaatje voor me van een adelaar die hoog in de bergen vliegt.

God spreekt door de pracht van de natuur.

De 1e spreker begint aan het  begin van de studie met  
Jes.40:28 en 31:
  "Een eeuwige God is de HEER, 
Schepper van de einden der aarde.....
 Wie de HERE verwachten, 
putten nieuwe kracht; 
zij varen op met vleugelen als arenden; 
zij lopen, maar worden niet moede; 
zij wandelen, maar worden niet mat."

En dan sta je daar.....in het vizier vooraan, en zeg ik:  
"Heer, ga Uw gang." 
 Is het eng? Ja, maar  
Hij zegt dat Hij het gaat doen. 
Terwijl ik opsta om dat te schilderen wat God heeft gegeven en heeft bevestigd, laat Hij mij weten welke kleuren ik mag gebruiken. 
Ik begin met gelige kleuren, en ga verder in wat Hij laat zien.   
Halverwege het doek spreekt Hij dat ik verder mag in 
blauwe teinten in de ondergrond.  
Ik schilder verder en doe gewoon
schilder er op los.  
Normaal schilder ik niet zo met een vrije hand
maar wat ik voor ogen had, komt er uit. 
 Ik sta zelf helemaal verbaasd te kijken
Heb ik dat geschilderd? .....
Pas veel later, aan het eind zie ik wat Hij voor ogen had:  
Een prachtige brede rivier in een bergachtig landschap. 
De adelaar vliegt over de bergen. 
Daardoor is zijn uitzicht breed, en kijkt hij anders naar situaties.  
God tilt ons hoog boven alles uit, 
wil dat we in andere hoogtes komen, 
vliegen, en zweven op de wind van de Heilige Geest. 
Wat een ervaring!


Aan het eind komt iemand met Ps.103:5:" 
 Hij overlaadt u met schoonheid en geluk, 
uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar."

Nog een paar teksten over de adelaar:
Ex.19:4b:" dat Ik u op arendsvleugelen gedragen en tot Mij gebracht heb."


Deut.19:11:" Als een arend, die zijn broedsel opwekt, 
over zijn jongen zweeft, 
zijn vleugels uitspreidt, 
er een opneemt 
en draagt op zijn vlerken..."