woensdag 28 mei 2014

Volg Mij!

Op het podium geschilderd in Nehemia
Bij deze de uitleg.....
Links staat het kruis, zoals het van boven af wordt gezien. 
Hoe zal het voor God de Vader zijn geweest, toen Jezus, 
Gods Zoon daar hing. 
Zijn bloed gaf Hij om mij (jou) te verlossen. 
Rechts onder heb ik het open graf geschilderd. 
Het is volbracht! 
Jezus leeft! 
Hij heeft de dood overwonnen! 
Zijn opstandingskracht leeft in mij. 
De zweetdoek lag opgevouwen in het graf; 
d.w.z." Het is volbracht!" 
De linnen weefsels lagen er gewoon, de rest;
wat betekent dat het werk van het lichaam, 
het werk van het vlees, is niet klaar.
Johannes zag niet hetzelfde als 
Petrus toen hij in het graf keek. 
Hoe ver wil ik (jij) gaan? 
Hoe diep?

Op het graf heb ik een mensfiguur geschilderd, 
dat laat zien dat we op het graf, 
in de OPSTANDINGSKRACHT staan.
Jezus zegt; Volg MIJ! 
Dat betekent dat ik (jij)  dezelfde werken mag doen, 
die Hij deed, en nog meer...... 
Ik hoef niet voor Hem te werken....
Ik (jij) mag samenwerken met Jezus en in beweging komen. 
Ik heb een kruis geschilderd tussen Jezus en de mens. 
 Dat kan alleen door het kruis.
In samen werking met Jezus, met Zijn opstandingskracht.
Hij wil het werk in mij voltooien.
Hij wil Zijn bruid klaar maken. 
Jezus komt.....voor Zijn bruid! 
Het groen betekent leven.
Ik heb bloemen geschilderd.
Als ik (jij) weet wie ik (je) ben(t) in Jezus,
zal mijn (jouw) tuin tot bloei komen en 
zal ik (jij) vrucht dragen, tot eer van Zijn naam!  

maandag 26 mei 2014

Gods masterpiece

Gods meesterwerk -  
Zoals klei in de hand van de pottenbakker....
Als we God in ons leven 
toelaten aan het werk te gaan, 
kan het pijnlijk zijn als 
Hij daadwerkelijk met de "beitel"aan de slag gaat om allerlei oneffenheden weg te halen.


Tommy en Eddie laten dit op een 
heel creatieve manier in dit filmpje: 


Als gelovige gaan we allemaal door een proces. 
Het is aan ons in hoeverre we dit toelaten. 
In Ef. 2:10 staat:"Want zijn maaksel zijn wij, 
in Christus Jezus geschapen 
om goede werken te doen, 
die God tevoren bereid heeft, 
opdat wij daarin zouden wandelen..