donderdag 19 november 2015

Felicitatie aan...

Speciaal voor mijn man...
Portret met veel liefde gemaakt
 voor een speciale dag 
een speciaal iemand.
Be-LOVE-d 
Geboren en opgegroeid in Oudewater

vrijdag 13 november 2015

Zing een nieuw lied...


Ps.98:1  
Een psalm. Zingt den HEERE een nieuw lied; want Hij heeft wonderen gedaan; Zijn rechterhand, en de arm Zijner heiligheid, heeft Hem heil gegeven.

Jes. 42:10  
Zingt den HEERE een nieuw lied, Zijn lof van het einde der aarde; gij, die ter zee vaart, en al wat daarin is, gij eilanden en hun inwoners.

Ps.33:3 
Zingt Hem een nieuw lied; speelt wel met vrolijk geschal.


Ps.40:4 
En Hij heeft een nieuw lied in mijn mond gegeven, een lofzang onzen Gode; velen zullen het zien, en vrezen, en op den HEERE vertrouwen.

vrijdag 6 november 2015

Impressie expressie (2)

Ik ben de dochter van de Allerhoogste 

Dit zijn de woorden die ik kreeg uit Psalm 45 & 46 
Uw koninklijke scepter is een rechtvaardige scepter. 
Louter pracht is de koningsdochter daarbinnen 
van goudbrokaat is haar kleed.
Met deze woorden uit Psalm 45 & 46 
is deze tekening ontstaan.

Mijn hart trilt van blijde woorden, 
Ik draag mijn gedicht een koning voor, 
Uw troon, o God, staat voor altoos en eeuwig. 
God is ons een toevlucht en sterkte, 
ten zeerste een hulp bevonden in benauwdheden. 
Daarom zullen wij niet vrezen, 
al verplaatste zich de aarde 
wankelden de bergen en het hart van de zee. 
Laat bruisen, laat schuimen haar wateren. 
Laat de bergen beven door haar onstuimigheid. sela 

Laat af en weet dat IK God ben = Staak de strijd 
De Here der Heerscharen is met ons.

Impressie Expressie (1)

De Expressie avond tekenen geïnspireerd vanuit de bijbel
 was een rustige avond. 
Een avond tot rust komen. 
Een kleine impressie...
Tekening links = Gen 9:12,13 

En God zei: Dit is het teken van het nieuwe verbond, dat Ik geef tussen Mij en u en alle levende wezens, die bij u zijn, voor alle geslachten. Mijn boog stel Ik in de wolken, opdat die tot een teken zij van hetverbond tussen Mij en de aarde.

Tekening rechts: 
"Ik zie het niet meer zitten..." 
...maar kind van Mij, 
je hoeft niet bang,boos of verdrietig te zijn. 
IK BEN bij je!
Geïnspireerd door Lucas 11:33-36
Geïnspireerd uit Hooglied 2

Zie,de winter is voorbij...
De bloemen vertonen zich op het veld, 
de zangtijd is aangebroken...
De vijgeboom laat zijn vroege vruchten zwellen, 
de wijnstokken in bloei geven geur.
Sta op,kom mijn liefste, mijn schone, 
kom! Mijn duif in de rotskloof, 
in de schuilhoek van de bergwand, 
laat mij uw gedaante zien, 
laat mij uw stem horen... 

maandag 2 november 2015

Vaderhuis in Aalten

Deze avond met elkaar God aanbeden 
met muziek, zang en dans.
Een avond ons laten leiden door de heilige Geest... 
Een avond profetisch schilderen...en ontvangen.
De Vaderhuis avonden op zondag zijn vooral gericht 
op het creëren van mogelijkheden voor een ieder 
om in de intimiteit met Vader te komen.
"Terug naar de Vader die met uitgestrekte hand naar je toerent om je te omhelzen met Zijn onvoorwaardelijke liefde."
Dit kan op verschillende manieren: 
Aanbiddingsliederen en muziek 
Gebed 
Stil te zijn in Zijn tegenwoordigheid 
Luisteren naar wat Hij zegt door Zijn woord 
Creativiteit:schilderen / tekenen / boetseren 
Andere vormen van aanbidding
De uitleg van het schilderwerkstuk: 
De kleur groen spreekt van hoop en leven 
BLOVED Love BE 
Geliefd 
Liefde van de Vader
Zijn 
Een diepere intimiteit met de Vader door bij Hem te zijn. 
Zijn tranen en Zijn bloed 
Vanuit de troon stroomt de rivier, die bevloeit...
Wortels 
Diep geworteld 
Geworteld in de liefde... 
Geworteld in Hem 
Als een boom geplant aan waterstromen 
Op de Rots staan


zondag 1 november 2015

Joy in the Lord

Deze tekening spreekt voor zichzelf.....  
Wat zie je? 

The joy of the Lord is my strenght  
Rejoyce in the Lord 
The Lord loves me 
Jesus lives in my heart 
Christ in me 
Jesus with me...