zaterdag 31 maart 2018

Bewegingen...

Het is vandaag stille zaterdag,
Herrinnering dat Jezus op Goede vrijdag stierf.
Ik wil vandaag verder....
We weten dat het daar niet bij bleef.
Het bleef niet stil,
de beweging van God overwon de duisternis!

Dit werkstuk heb ik gemaakt op schilderles bij Barteljee. 
Dat is al een tijdje terug.
Ik schilder nu in de CREA Hoek.
Ik wilde met abstractie werken en daarin bewegingen maken, 
en dit is het eindresultaat. 
Dit zijn de tussenstappen... 
Ik ben benieuwd of je het wat vind....

vrijdag 30 maart 2018

Onthulling Pasen - sterven aan het kruis

Ik laat nog een stukje zien van het schilderij.
Het doek is 80 x 100.
Dit is een klein onderdeel op het doek,
even wat uitvergroot.
Lucas 23 
Aangekomen bij de plek die de Schedelplaats heet, 
werd Hij gekruisigd, samen met de twee misdadigers, 
de een rechts van Hem , de ander links.
Rond het middaguur werd het donker in het hele land doordat 
de zon verduisterde. 
De duisternis hield drie uur aan. 
Toen scheurde het voorhangsel van de tempel doormidden.

Joh. 19 
"Het is volbracht!" Hij boog zijn hoofd en gaf de geest.

Wordt vervolgd...

donderdag 29 maart 2018

Naar Pasen-'t Kruikje mirre

Het is eigenlijk zonde om zoveel geld uit te geven aan een parfum. 

Soms nemen we een bloemetje voor iemand mee. 
De reactie is vaak:
"Dat was niet nodig geweest."
Dat klopt! 
't Was een cadeau.

Soms verspillen we geld aan dingen die we niet nodig hebben. 
We noemen het "Beautiful waste." 
We noemen het "Verspilling."
Zo'n parfum is heerlijk! 
Zonder dit missen we de mooie dingen van het leven.

Zo begon de preek

Charisma = cadeautje om niets 
Parfum = anointing = zalving

Marcus 14 
Toen hij in Betanië in het huis van Simon – degene die aan huidvraat had geleden – aanwezig was bij een feestmaal, 
kwam er een vrouw binnen. Ze had een albasten flesje bij zich dat gevuld was met zeer kostbare, zuivere nardusolie. Ze brak het flesje en goot de olie uit over Zijn hoofd. 
Sommige aanwezigen zeiden geërgerd tegen elkaar: 
"Waar is deze verkwisting goed voor?" 
Die olie had immers voor meer dan driehonderd denarie verkocht kunnen worden, en dat geld hadden we aan de armen kunnen geven." Ze voeren tegen haar uit. Maar Jezus zei: ‘Laat haar met rust, waarom vallen jullie haar lastig? 
Ze heeft iets goeds voor Mij gedaan. 
Want de armen zijn altijd bij jullie, en jullie kunnen weldaden aan hen bewijzen wanneer je maar wilt, maar Ik zal niet altijd bij jullie zijn. Wat ze kon, heeft ze gedaan: 
ze heeft Mijn lichaam nu al met olie gebalsemd, met het oog op mijn begrafenis. 
Ik verzeker jullie: waar ook maar ter wereld het goede nieuws verkondigd wordt, zal ter herinnering aan haar verteld worden wat zij heeft gedaan.

Waar zijn de "Maria's?" 
Het was haar erfenis, die ze uitgoot. 
Ze gaf alles. 
Hij is het waard! 
Het was voor Zijn begrafenis. Zijn bloed vloeit, de nardusolie wordt geroken. 
De geur van de nardusolie ging door tot het kruis. 
Zo'n sterke geur.
 Hij hing aan 't kruis - de geur van nardusolie. 
Een heerlijke verspilling.

Ik was in 2016 op de conferentie "Mission Possible," 
daar sprak Johannes Hartl deze woorden, die mij heel diep hebben geraakt. 
Ik kan nog veel meer schrijven, maar dan wordt het wel een hele lange blog. 

Ik wist niet dat ik al een begin had van deze wijsheid. 
De Heilige Geest heeft mij geholpen het verder uit te werken. 
Dit was het begin. De foto bobenaan is het geworden.
Zie jij wat ik zie?

dinsdag 27 maart 2018

Naar pasen toe...

Nieuwe bladzijde in mijn bijbel gemaakt. 
Het is dit keer geleend van een kleurplaat van Pasen. 
Ik heb deze met acryl verf ingeschilderd en 
daarna het glas in lood met loodzilver bewerkt.
In mijn bijbel geplakt als extra bladzijde.
De haan heeft gekraaid! 
Het kruis is leeg. 
Het graf is leeg. 
Jezus is opgestaan. 
Nieuw leven! 
Er komt een nieuwe dag...

maandag 26 maart 2018

Roep Mij aan....

Kom jij er uit?

Weet je wat je moet doen?
Roep Hem aan,
Hij zal Zich laten vinden...
Hij zal antwoord geven.

Deze kaart lag al een poosje te wachten op publicatie.

Rond Pasen - Sela

Nog een laatste foto van mijn doek, nu is die 
helemaal klaar, en mag die hangen...
in Nehemia - thema: Rond Pasen.
Deze is in het donker op de foto gezet, waardoor de kleuren iets anders vallen.
Een close up, bewerkt met een programma.

Van Sela dit lied:
KLIK Hier om te luisteren. Hieronder vind je de tekst.

Juich, Hosanna,
Roep het uit van vreugde
Jeruzalem je Koning komt
Verheft dan je poorten
Laat zegevierend ingaan
Yesua, Messias
Prijst Davids grote Zoon
Nederig rijdend op een veulen
Gods vrederijk kondigd Hij aan
Niet door geweld, maar door Zijn lijden
Zijn rijk zal in eeuwigheid bestaan
Zijn rijk zal in eeuwigheid bestaan

Juich, Hosanna,
Roep het uit van vreugde
Jeruzalem je Koning komt
Verheft dan je poorten
Laat zegevierend ingaan
Yesua, Messias
Prijst Davids grote Zoon

Snijd palmtakken af en leg vol eerbied
Je jas als een loper op het pad
Blinden gaan zien, verlamden lopen,
de kinderen zingen het op straat 

Wij zullen Hem zien
Die ons heeft lief gehad
Als Hij verschijnt in licht en majesteit
Hij komt, Hosanna
Als rechter op de wolken
Jeruzalem je Koning komt
Wij zullen Hem zien
Die ons heeft lief gehad
Als Hij verschijnd in licht en majesteit
Hij komt, Hosanna
Als rechter op de wolken
Jeruzalem je Koning komt

Gezegend die komt in de naam van de Heer 

zondag 25 maart 2018

Plannen lukken!!!

Deze kaart  getekend met kleurpotlood.
Ik heb de tekst verdraaid, 
ik weet niet of je dat hebt opgemerkt.
Voor mij is het heel duidelijk en scherp neergezet.

Spr 15:22 
Plannen mislukken door gebrek aan overleg, maar 
door de veelheid van raadgevers komt iets tot stand.

Spreuken 16:3 
Vertrouw bij je werk op de HEER, en je plannen zullen slagen. 

Spreuken 3:1-2  
Mijn zoon (dochter), 
vergeet mijn lessen niet, houd in je hart mijn richtlijnen vast. 
Ze vermeerderen de dagen van je leven, geven je vele jaren van geluk.

Jozua 1:8
Leg dat wetboek geen moment terzijde en verdiep je er dag en nacht in, 
opdat je je aan alles houdt wat erin geschreven staat. 
Dan zal alles wat je onderneemt voorspoedig verlopen. 
Ik gebied je dus: wees vastberaden en standvastig, 
laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, 
want waar je ook gaat, 
de HEER, je God, staat je bij.

Rom 8:28
Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken 
ten goede voor hen, die God ​liefhebben

Onthulling - Rond Pasen

Eindelijk is mijn doek klaar, en heeft een plekje rond pasen in Nehemia. 
Vandaag onthul ik het eerste stukje: 
Hosanna, de Koning komt.

Johannes 12 
Zes dagen voor Pesach ging Jezus naar Betanië... 
Intussen hadden de Joden gehoord dat Jezus daar was en 
ze gingen in groten getale naar Hem toe, maar 
ook om Lazarus te zien, die hij uit de dood had opgewekt.

De volgende dag was er al een grote menigte in Jeruzalem voor het feest. 
Toen ze hoorden dat Jezus ook zou komen, 
haalden ze palmtakken en liepen ze de stad uit, Hem tegemoet, terwijl ze riepen: 

"Hosanna! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer, de koning van Israël." 
Jezus zag een ezel staan en ging erop zitten, zoals geschreven staat:
 "Vrees niet, Sion, je Koning is in aantocht, en hij zit op een ezelsveulen."

Marcus 11
Ze brachten het veulen naar Jezus en 
legden hun mantels op het dier en Hij ging erop zitten. 
Velen spreidden hun mantels uit op de weg
anderen spreidden takken met bladeren uit, die ze in het veld afhakten. 
Allen die voor hem uit liepen of achter hem aan kwamen, riepen luidkeels: 
"Hosanna! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer."


Ben jij klaar om de koning te ontmoeten?

zaterdag 24 maart 2018

Ingepakt!

Ik ben gek op mooie lapjes. 
Deze komt uit Frankrijk. 
Helemaal verliefd op de mooie patroontjes en 
kleurenvan de stof. 
Helemaal gek op mijn ipad. 
Deze 2 samen gevoegd: Een ipad hoes.
Ik ben zeer tevreden.
Wat vind je er van?

maandag 5 maart 2018

Time Out!

Wat is er mooier om een "time out" te nemen.
Om stil te zijn. 
Stil te worden. 
Stil te staan 
wat Hij heeft gedaan. 

Stil zijn.... 
Stil worden... 
Stil staan...
Opstaan!
 Met handlettering hebben we dat gedaan, 
tijdens een vrouwen conferentie in de Beukenhof. 
Creativiteit zet iets vrij, en doet iets diep van binnen bij je. 
Het is een diepere verwerking van wat God in je doet. 
Het is een creatieve uiting van wat God spreekt. 
 Het is een vastleggen van de woorden en 
beloftes die God spreekt. 
Het is stil worden...
Voor mij is het 
creatieve stille tijd 
één van de mooiste momenten met Hem. 
Dit is wat hier ervaren werd...
Stilte, rust, verwerking,
.....
Dit zijn enkele werkstukken
Ik heb genoten .... met hen
Dit was een impressie van de workshop:
Handlettering

Ik kom bij...

Kom 
Kom bij... 
Kom bij Mij 
Ik geef... 
Ik geef Rust 
Ik geef jou rust 
Ik kom bij jou!