dinsdag 22 november 2016

Als een boom...Psalm 1

In Your presence
In uw aanwezigheid daar wil ik zijn
In Uw natuur vind ik rust,
Zie ik de grootheid van mijn Schepper.

Geschilderd tijdens de dienst en aanbidding,
tot zover ben ik gekomen. 
Psalm 1:1-3 
Gelukkig de mens
die niet meegaat met wie kwaad doen,
die de weg van zondaars niet betreedt,
bij spotters niet aan tafel zit,
 maar vreugde vindt in de wet van de HEER
en zich verdiept in zijn wet, 
dag en nacht.
 Hij zal zijn als een boom,
geplant aan stromend water.
Op tijd draagt hij vrucht,
zijn bladeren verdorren niet.
Alles wat hij doet komt tot bloei.
NBV
Heerlijk vertoeven in de natuur,
met uitzicht op de bergen. 
Ik richt mij op de Creator,
'k ga bij Hem zitten,
en kom tot rust.

Ik zoek het bij Hem alleen,
dicht bij de bron,
Aan het water,
de levensrivier.
en kom tot rust.

Ik lees het Woord
Ik luister naar Zijn stem
Zijn woorden  spreken tot mij
Zijn stem fluistert,
en ik kom tot rust.

Zijn woorden zijn leven,
De boom des levens,
De boom aan het water 
'k kom in bloei
en 'k kom tot rust.

Een boom groeit,
blijft fris en groen
geeft zijn vrucht
verspreidt een geur
in de rust...

Met deze woorden,
die spontaan komen tijdens het schrijven
verwoord ik wat ik deze avond heb ontvangen
om door te geven.

Wees gezegend! 

dinsdag 15 november 2016

CREA BEe bijbel journalen

Een avondje gezellig met elkaar,
Een avond rondom de Bijbel
Een avond connecten
 Een avond in het Woord...
Jer.23:23,24 
Ben ik alleen een God van dichtbij,
Ben ik niet ook een God van ver? 
Als iemand zich verbergt, zou ik hem dan niet zien? 
Ben ik niet overal, in de hemel en op aarde? 
...spreekt de HEER.
I Kron.18:38,39  
Elia en de profeten van Baäl... 
"Geef mij antwoord, HEER, geef antwoord. 
Dan zal dit volk beseffen dat u, HEER, 
God bent en dat u het bent die hen tot inkeer brengt."
 Het vuur van de HEER sloeg in en 
verteerde het brandoffer met brandhout, stenen, as en al; 
zelfs het water in de geul likte het op. 
Alle Israëlieten zagen het, en 
allen vielen op hun knieën en riepen: 
"De HEER is God, de HEER is God!"
Ez.16:6,7 
Op de dag dat je geboren werd, 
werd je ergens op een akker achtergelaten, 
zo weinig waarde werd er aan je leven gehecht.
Toen kwam Ik voorbij en zag hoe je in je bloed lag te spartelen. 
Ik zei tegen je, terwijl je onder het bloed zat: 
"Leef! Blijf in leven, bedekt met bloed als je bent."
  Ik liet je groeien als een bloem in het veld: 
je groeide, je werd groot en 
je werd hoe langer hoe mooier....
Math11:28 
Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en 
Ik zal u rust geven;
De tekst is bewerkt vanuit de Message vertaling
Volgende maand gaan we gewoon verder
op 12 december...
Ben je er bij?
Je bent van harte welkom!