woensdag 15 november 2017

SO ZO Silence

Onlangs heb ik naar Sozo Art gevolgd. 
Ik had een speciale tijd nodig met de Heer. 
Ik heb in mijn atelier een schildering gemaakt.  
Ik wilde de waarheid horen over iets. 
Dit is wat Hij gaf!
Helaas kun je het goud niet goed zien....
Ik  begon met deze achtergrond, 
Hij gaf mij al schilderend deze woorden. 
In etappes van het schilderen. 
Ik zet ze  gewoon tussen de tekst. 

Bedroefd & Verdriet 
Storm en...  
Hij veranderde mijn verdriet in een vreugdedans  
Zijn ogen zijn op mij 
Hij draagt mij door de storm 
Als Hij komt  is er licht 
Als Hij komt ...  
Als Hij komt verschijnen er kleuren 
Het zijn Zijn beloften 
Het zijn Zijn kleuren 
Het zijn Zijn beloften in de regenboog

Hij zal mij niet teleurstellen. 
Hij zal me niet laten vallen. 
Hij is er de hele tijd. 
Er is kracht in het bloed

Als Hij verschijnt, komt Hij met vuur. 
Het is als een fontein. 
Een fontein van liefde. 
De Liefde drijft alle angst weg. 
Het is kostbaar als goud. 
Het bedekt alles. 
Het is als regen. 
Ik moet er in staan. 
om het te voelen. 
Het is als een fontein 
Ik zal het  meemaken 
Waar ik sta is er een explosie van...
Psalm 30:11-14 
U hebt mijn klacht veranderd in een dans, 
mijn rouwkleed weggenomen, mij in vreugde gehuld. 
Mijn ziel zal voor u zingen en niet zwijgen. 
HEER, mijn God, u wil ik eeuwig loven.

Jes. 61:3 
om aan Sions treurenden te schenken 
een kroon op hun hoofd in plaats van stof, 
vreugdeolie in plaats van een rouwgewaad, 
feestkledij in plaats van verslagenheid. 
Meer weten over OVERWINNING IN LOFPRIJS
Derek Prince schrijft er over.
KLIK HIER  om naar de studie te gaan.
KLIK HIER en luister naar dit nummer

zondag 12 november 2017

LIEF Gemeente

III Joh 
Niets verheugt mij meer dan te horen dat 
mijn kinderen de weg van de waarheid volgen. 
Geliefde broeder, 
uw trouw blijkt uit alles wat u voor de broeders doet, 
zelfs al kent u hen niet. 
Ten overstaan van de gemeente hebben zij 
van uw liefde getuigd. 
Wie goeddoet komt uit God voort; 
Vrede zij met u. 
De vrienden hier groeten u. 
Groet elk van de vrienden bij u persoonlijk.

De laatste tijd raakt het mij dat er 
zoveel onrust en scheiding in de gemeentes zijn. 
Aldoende kwam deze tekst n.a.v. deze brief. 

LIEF Gemeente

Terwijl ik zo bezig ben, 
in de stilte, wordt ik er bij bepaald 
de letters op deze manier neer te zetten. 
En als ik dat zo doe, en 
ik kijk, 
zie ik ineens iets. 

Zie jij het ook?

LIEF Gemeente

LIEF God 
God op de 1e plaats 
Het is God en me 
God en me=in samenwerking met Hem
één 
eenheid
eenheid onder elkaar
ł = Jezus
ł e  
 
ð=omgekeerde e
Dit betekent omkeren naar 't kruis=bekeren
Ik kniel neer
Ik met Christus

Gal 2:20 
Met Christus ben ik gekruisigd, en 
toch leef ik, (dat is), 
niet meer mijn ik, 
maar Christus leeft in mij.
  
II Kor.5:17 
Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; 
het oude is voorbijgegaan, 
zie, 
het nieuwe is gekomen.

donderdag 9 november 2017

Op naar de volgende...

Noach 's quilt is in de maak.
 't Ligt al wat jaartjes te wachten, maar 
nu is deze aan de beurt voor de chalet. 
De stof heb ik in de USA gekocht. 
Ik was daar voor mijn jeugdherrinneringen. 
't Opspannen is een hele klus...
Laag voor laag,
zo strak mogelijk!
Op de knieën...
Daar komt de 3e laag,
De sandwich
Knieënwerk
En dit is die dan
Doorgeregen
Klaar om te quilten.

Kom je helpen?

dinsdag 7 november 2017

Lief elkaar

Ik kwam op deze mooie woordspeling
Zo kostbaar
Zo waardevol

LIEF ELKAAR!

II Joh. 1
Ik houd u in deze brief geen nieuw gebod voor: 
laten we elkaar liefhebben. 
Liefhebben houdt in dat we leven volgens Gods geboden. 
Wie bij die leer blijft, heeft zowel de Vader als de Zoon.

zondag 5 november 2017

Vier t leven

I Joh. 5  Het getuigenis dat God over zijn Zoon gegeven heeft. God heeft ons eeuwig leven geschonken en dat leven is in zijn Zoon. 
God heeft ons eeuwig leven geschonken 
en dat leven is in zijn Zoon.  
Wie de Zoon heeft, heeft het leven. 

Wij kunnen ons vol vertrouwen tot God wenden, 
in de zekerheid dat Hij naar ons luistert 
als we Hem iets vragen dat in overeenstemming is met Zijn wil. 
En omdat we weten dat Hij naar ons luistert, 
wat we Hem ook vragen, 
weten we ook dat we alles al hebben gekregen 
wat we Hem gevraagd hebben.

De Zoon, die uit God geboren werd, beschermt hem. 
We weten ook dat de Zoon van God gekomen is en 
ons inzicht heeft gegeven om de Waarachtige te kennen. 

En wij zijn in de Waarachtige, omdat 
we in zijn Zoon Jezus Christus zijn. 
Hij is de ware God, 
Hij is het eeuwige leven.

zaterdag 4 november 2017

Stiekem...

Hier heb ik mij op verheugd!

Eindelijk, na 3 jaar is het zover. 
Ik heb de huwelijksquilt klaar en ga deze "stiekem" afleveren. 
Ze weten dat ik er mee bezig ben, 
dat ik er de laatste tijd druk mee ben geweest. 
Wat ze niet weten is dat ik 
in Frankrijk de laatste steken er aan heb gegeven. 

Het wachten was op een moment dat ze niet thuis zijn en 
s'avonds (misschien) tot de ontdekking komen dat 
er iets anders op hun bed ligt.

Ik heb de quilt "stiekem" op hun bed gedrapeerd....
Het begon met: Wij gaan trouwen

Het begon met: Ik geef jullie een huwelijksquilt!
Het begon met het uitzoeken van een patroon.
"Brussels"
Het begon met de kleuren en de stofjes. 
Daarna het snijden van de biezen en blokken. 
Het aan elkaar naaien van de blokken. 
Dan de sandwich maken, op de grond, op de knieën,
de 3 lagen aan elkaar naaien... 
 Het quilten kan beginnen. 

De weddingrings met initialen ( J & R) doorgepit.
De tussenranden met een patroon 
handmatig doorgequilt met verschillende patronen. 
Alle randen zijn met de hand doorgepit. 

Een hele klus en zeer tijdrovend. 
Helaas lukte dat niet meer. 
Lang leve de quilt naaimachines. 
De quilt is verder met prachtige siersteken door gewerkt. 
De kleine blauwe blokjes zijn vrij doorgequilt. 
Free motion methode...

Na heel veel klosjes garen, vele meters stof, 
1000den steekjes en 
heel veel tijd en geduld, is 
de quilt eindelijk AF!
En afgeleverd!

Je ziet wel wie er in het complot zitten...

Nu afwachten op de reacties...

vrijdag 3 november 2017

God = LIEFDE

Ik heb hier niets aan toe te voegen.

I Joh 4 God is liefde.
En hierin is Gods liefde ons geopenbaard: 
God heeft Zijn enige Zoon in de wereld gezonden, 
opdat we door Hem zouden leven. 
Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, 
maar dat Hij ons heeft liefgehad en 
Zijn Zoon heeft gezonden om 
verzoening te brengen voor onze zonden.

Geliefde broeders en zusters, 
als God ons zo heeft liefgehad, moeten 
ook wij elkaar liefhebben. 

Niemand heeft God ooit gezien. 

Als iemand belijdt dat Jezus de Zoon van God is, 
blijft God in hem en blijft hij in God.

God is liefde. 
Wie in de liefde blijft, 
blijft in God, en 
God blijft in hem.

Zo is de liefde bij ons werkelijkheid geworden....
 zijn we als Jezus.


I Joh 5 
Ieder die gelooft dat Jezus de christus is, 
is uit God geboren, en 
ieder die de Vader liefheeft, 
heeft ook lief wie uit hem geboren zijn. 

God liefhebben houdt in dat we ons aan zijn geboden houden.

Wie anders kan de wereld overwinnen dan 
hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is?

donderdag 2 november 2017

Mijn Geliefde...

Mijn Geliefde
Het antwoord van de VADER  aan Jezus  
Het antwoord van de VADER  aan mij 
Het antwoord van de VADER  aan jou!

I Joh.3 
De Zoon van God is dan ook verschenen om 
de daden van de duivel teniet te doen.

I Joh. 4 
De Geest van God herkent u hieraan: 
iedere geest die belijdt dat Jezus Christus als mens gekomen is, 
komt van God.  
U, kinderen, komt uit God voort en 

 Hij die in u is, is machtiger dan hij die in de wereld heerst.  
Wij komen uit God voort.

woensdag 1 november 2017

LIEFDE - Vader

 Vandaag deze kernwoorden & tekst

Liefde van een Vader
Liefde Jezus
Eeuwig...leven

I Joh.2 
 U echter bent gezalfd door de Heilige, u allen weet dat. 
Wie de Zoon erkent, heeft ook de Vader. 
Als in u blijft wat u vanaf het begin hebt gehoord (2 x), 
zult u in de Zoon en in de Vader blijven. 
Dit is wat Hij ons heeft beloofd: 
het eeuwige leven.

I Joh.3 
Bedenk toch hoe groot de liefde is 
die de Vader ons heeft geschonken! 
Wij worden kinderen van God genoemd, 
en dat zijn we ook.dinsdag 31 oktober 2017

Met Liefde ...VREUGDE!

Dit zijn mijn aantekeningen, 
mijn bijbeljournal.
Deze week de brieven van Johannes gelezen.
Ik wordt hier helemaal blij van!

LEVEN...
LICHT!

VERZOENING
VERGEVING
VRIJHEID!

I Joh. 1  
Het Woord dat leven is. 
We verkondigen u het eeuwige leven dat 
bij de Vader was en aan ons verschenen is.  
We schrijven u deze brief om onze vreugde volkomen te maken. 

God is licht, er is in hem geen spoor van duisternis. 
Gaan we onze weg in het licht, zoals hijzelf in het licht is, 
dan zijn we met elkaar verbonden en 
reinigt het bloed van Jezus, zijn Zoon, 
ons van alle zonde. hij, die trouw en rechtvaardig is, 
ons onze zonden vergeven en ons reinigen van alle kwaad.

I Joh.2  
Jezus Christus, de rechtvaardige. 
Hij is het die verzoening brengt voor onze zonden, en 
niet alleen voor die van ons, maar 
voor de zonden van de hele wereld. 
In wie zich aan Gods woord houdt, 
is zijn liefde ten volle werkelijkheid geworden; hierdoor 
weten we dat we in hem zijn. 
Wie zegt in hem te blijven, behoort in de voetsporen van Jezus te treden. 
Het ware licht schijnt... 

 Dit is werkelijkheid in Jezus’ leven en in uw leven.
Wie de ander liefheeft, blijft in het licht en komt niet ten val.

woensdag 25 oktober 2017

REN SAMEN FINISH ed

PAKAAN! 
Initiatief: Ren Samen.....
Zwijndrecht

Nadat alle hardlopers gefinisht waren, 
vond binnenin het Spektakel 
de prijsuitreiking plaats. 

Het tweede gedeelte van de middag 
stond volop in het teken van elkaar ontmoeten, 
contacten leggen en verbinding zoeken met elkaar. 
Er waren leuke optredens. 

Ik schilderde tijdensdit middagdeel 
een mooi kunstwerk, 
wat uitinggaf aan deze dag. 

Het schilderij is inmiddels klaar! 

Waar zal het komen te hangen?

zondag 1 oktober 2017

Samen rennen naar het einddoel

30 september is door vluchtelingen uit Syrië, 
die heel dankbaar zijn dat ze naar Nederland zijn gekomen, 
een (sport)evenement "Ren samen" georganiseerd met 
na afloop een gezellige "Meet & Eat." 

Samen sporten is een manier om elkaar beter te leren kennen. 
Samen lekker eten ook! 
Dit is hun motto.

Ik heb daar dit doek beschilderd. 
Het is nog maar voor de helft klaar, maar 
wat ik heb willen verwoorden in dit schilderij is wel zichtbaar: 
verbondenheid. 

Allemaal geschakelde blokken, die elkaar overlappen. 
Samen rennen naar het einddoel = Het thema van mijn doek. 
Over de blokken komen de rennners. 
De eerste is een vrouw, zij loopt wat achterop. 
De andere renners komen er nog op! 
Ze komen eraan....

Meer lezen?  KLIK HIER!

vrijdag 22 september 2017

Als de hemel de aarde raakt

Een tijdje terug, zat ik op de fiets en 
trok een bijzondere wolk mijn aandacht. 
Ik ben gek op wolken kijken. 
De wolk was enorm groot en leek op een duif. 
Deze duif , met wijd uitgespreide vleugels was niet een duif zoals wij kennen. 

Deze duif vloog niet zoals een normale duif zou vliegen. 
Ik ben afgestapt en bleef kijken, en 
de wolk veranderde niet. 
De duif keek met de kop naar beneden en 
't leek alsof hij naar de aarde vloog.  

Dat was wel heel apart. 
Terwijl ik keek begon de Heilige Geest te spreken.  
Hij zei dat Hij  als deze duif met Zijn Geest over de aarde wil komen. 
Hij verlangt naar ons. 
Hij wil dat we Hem zoeken en aanbidden met een zuiver hart. 
Hij wil dat we op Hem alleen onze focus op Hem richten.
Als de hemel de aarde raakt...
Ik ben door dit beeld geïnspireerd.  
Dit is het resultaat. 

Alleen gericht op Jezus 
Allen gericht op Hem 
Mijn focus op Jezus 
Onze blik op Hem.

De tekst (en) die ik kreeg:
Math.3:16,17 
Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoogkwam, 
opende de hemel zich voor hem en zag hij 
hoe de Geest van God als een duif op Hem neerdaalde. 
En uit de hemel klonk een stem: "Dit is Mijn geliefde Zoon, in Hem vind IK vreugde."(NBV) 

Deze is Mijn Zoon, de Geliefde, in wie IK Mijn welbehagen heb. (NBG) 

Joh.14:15 / 15:12 
Als je Mij liefhebt, houd je dan aan Mijn geboden. 
Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals IK jullie heb liefgehad. 
"IK zal jullie de Geest geven"

Joh.17:21 
Laat hen allen één zijn, Vader. 
Zoals U in Mij bent en IK in U, 
laat hen zo ook in ONS zijn, 
opdat de wereld gelooft dat U Mij hebt gezonden.
Wat was 't een bijzondere avond met Presence, 
echt in Zijn aanwezigheid! 
Alles was in eenheid, de muziek, 
het woord van Jeanette en het schilderij. 
Wat is God groot!