woensdag 25 september 2013

In Your presence-Water wordt wijn

Bewegingen van God - Het 1e wonder van Jezus:  
"Water wordt wijn."

Ge├»nspireerd door onderstaand woord: 
Het is feest.  
Er is een bruiloft.  
De wijn is op.  
Genoeg water,  
't overstroomt.....

Doe wat Hij zegt ...
 Haal alle vaten en vul ze...
6 grote worden met kleine vaten gevuld 
Water wordt wijn 
Wijn brengt vreugde
Dit zegt iets van een veranderings proces. 
Wil je daarvoor gaan?
Wij zijn de vaten...
Er is genoeg diversiteit en vele soorten vaten
De kleine vullen de grote vaten
Jezus is het levende water!
Veranderen op Zijn tijd en zoals Hij het wil.
Nieuwe wijn = 
nieuwe dingen = 
een nieuw seizoen=
de Heilige Geest de ruimte geven.


XX XXXXXX XX XXXXXXJoh.2:1:"Bruiloft Kana-"Toen de wijn bijna op was, zei Zijn moeder tegen hem: ‘Ze hebben geen wijn meer." 
"‘Is dat uw zaak of mijn zaak?" antwoordde Hij haar. 
"Mijn tijd is nog niet gekomen."-
Zijn moeder zei tegen de bedienden: "Doe maar wat Hij je zegt."-
Nu stonden daar zes stenen watervaten met het oog op het joodse reinigingsritueel, elk met een inhoud van tachtig tot honderdtwintig liter. 

"Vul die vaten met water," beval Jezus de bedienden.  
Zij vulden ze tot de rand. Toen zei Hij: "Schep er wat uit en breng dat naar de ceremoniemeester." Dat deden ze, en hij proefde van het water dat wijn was geworden. De bedienden die het water uit de vaten geschept hadden, wisten waar die wijn vandaan kwam, maar de ceremoniemeester wist dat niet. Hij liet de bruidegom roepenen zei tegen hem: "Iedereen schenkt eerst de beste wijn, en wanneer de gasten dronken zijn, de minder goede. 
Maar u hebt de beste wijn voor het laatst bewaard!" 

Dit was het begin van de wondertekenen."


Joh.7: 37-39: "Op de laatste, de belangrijkste dag van het feest stond Jezus in de tempel en riep: "Wie dorst heeft, laat hij bij Mij komen om te drinken." De Schrift zegt over wie in Mij gelooft:  

Zijn hart zal een bron zijn 
waaruit stromen levend water vloeien.   

Daarmee bedoelde hij de Geest: wie in Hem geloofden, zouden de Geest ontvangen. Toen was de Geest er namelijk nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was.
 
Zo passend bij "t beeld  dat Richard deelde. 
Een watertank, overvol, zodat het water eruit stroomt....