vrijdag 26 oktober 2012

De Here is God, Hij is goed!


"Juicht de HERE, gij ganse aarde,
 dient de HERE met vreugde,
komt voor zijn aangezicht met gejubel.
Erkent, dat de HERE God is."

Met expressie avond in onze gemeente iets nieuws ondernomen. 
In plaats van schilderen hebben we met kleurpotloden gewerkt. 
Ik kreeg "lofprijs en lofoffer "in gedachten. Daarna Psalm 100, de 1e verzen. 
Hier ben ik mee aan de slag gegaan, en dit is het eindresultaat.
Terwijl ik dit op de blog zet, zie ik boven Psalm 100 het volgende staan:

"Een psalm bij het lofoffer."

Bijzonder, zo bevestigend.


6 opmerkingen: