woensdag 2 januari 2013

Gezegend nieuwjaar!

Aan het begin van een nieuw jaar 
wensen we elkaar het allerbeste toe. 
Met deze tekening geef ik al 
mijn dank aan de Here der Heren.

Weet dat Hij alles in de hand heeft. 
Weet dat Hij het beste met ons voor heeft. 
Weet dat Hij verlossing geeft. 
Weet....... 


In Psalm 103 en 104 staan de 
teksten van mijn tekening.

Loof de HERE, mijn ziel, en 
al wat in mij is, zijn heilige naam;
Loof de HERE, mijn ziel, en 
vergeet niet een van zijn weldaden;

Hij vergeeft mij alle schuld, 
Hij geneest al de kwalen, Hij redt mijn leven..., 
Hij kroont mij met trouw en liefde, 
Hij overlaadt mij met schoonheid en geluk, 
mijn jeugd vernieuwt zich als een adelaar.

Liefdevol en genadig is de HEER, 
Hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.

Loof de HERE, mijn ziel. 
HERE, mijn God, U bent zeer groot,
U hebt U met majesteit en luister bekleed.

Een gezegend jaar!
een gezegende wandel met Hem!

1 opmerking: