vrijdag 31 januari 2014

School "Heilige Geest" (2)

De rank is geschilderd, gesnoeid. 
Het doet mij denken aan 
"Not My will, YOURS be done."  

De strijd, die Jezus streed in Getsemane. 
Niet Mijn wil, maar UW wil
Als ik Jezus volg, geldt dit net zo goed voor mij. 
Niet mijn wil, Uw wil.... 
Dus onder de grote M, een kleine m.
Dit ga ik nog verwerken op dit doek.

Het doet mij denken aan de bruiloft te Kana. 
De wijn is op, en Maria zegt dit tegen Jezus. 
Maria zegt tegen de bedienden: 
"Alles wat Hij u ook zegt doet dat!"

Het doet me denken aan het nieuwe verbond. 
Math.26:26-29 
"En terwijl zij aten, nam Jezus het brood, en, gezegend hebbende, brak Hij het, en gaf het de discipelen, en zei: 
Neemt, eet ! dit is Mijn lichaam. 
En Hij nam de drinkbeker, en, gedankt hebbende, 
gaf hun dien, zeggende: 
Drinkt allen daaruit.  
Want dit is Mijn bloed, het (bloed) van het nieuwe verbond
dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. 

Tot zover ben ik gekomen met schilderen.

Deze dag hebben we gehoord van nieuwe dingen, 
nieuwe wijn, die God heeft. 
Hij wil ons zoveel geven, zoveel meer als we kunnen bedenken.
 Alleen gaat dat nieuwe niet samen met het oude; 
het"wat ik denk, dat het moet zijn." 
Het oude zoals het was, dat wat bekend is. 
Het oude leven.

Math.9:16,17:
" En niemand zet een niet-gekrompen lap op een oud kledingstuk
want de ingezette lap scheurt iets af van het kledingstuk en 
de scheur wordt erger.  
Ook doet men jonge wijn niet in oude zakken
anders barsten de zakken en 
de wijn loopt weg en 
de zakken gaan verloren; 
maar men doet jonge wijn in nieuwe zakken en 
beide blijven samen behouden."

Het kruis komt er nog in - Jezus gaf Zijn bloed. 

De Heilige Geest is onze Helper om te doen wat Hij wil. 
Hij zal ons leiden....

Hij gaf Zijn bloed, 
Zijn leven om ons vrij te kopen, 
opdat we waarlijk vrij zijn.
VRIJ!!!

4 opmerkingen: