zondag 9 februari 2014

REGEN!?

Vorige week 
met het Vaderhuis heb ik dit geschilderd. 
Even kort de gedachte erbij: 
De regen komt...

God wil zoveel nog geven en uitstorten over ons.
 Als we Hem oprecht zoeken met ons hele hart en 
Hem volkomen aanbidden in geest en waarheid. 
De tuin komt dan tot bloei en alles zal uitspruiten......

Vandaag gaat de preek hierover......
Heel bijzonder!

Hosea 6:3:
"Ja, wij willen de HERE kennen, 
ernaar jagen Hem te kennen. 
Zo zeker als de dageraad is zijn opgang. 
Dan komt Hij tot ons als de regen, 
als de late regen, die het land besproeit."

Jac.5:7,8:
"Hebt dus geduld, broeders, 
tot de komst des Heren! 
Zie, de landman wacht 
op de kostelijke vrucht des lands en 
heeft geduld, totdat de 
vroege en late regen erop gevallen is. 
Oefent ook gij geduld, 
sterkt uw harten, 
want de komst des Heren is nabij."

Deut.28:12:
"De HERE zal zijn rijke schatkamer, de hemel, 
voor u openen om op zijn tijd 
de regen voor uw land te geven en 
al het werk uwer handen te zegenen, 
zodat gij aan vele volken zult uitlenen 
zonder zelf te leen te ontvangen.   
De HERE zal u stellen tot 
een hoofd en niet tot een staart."

I Cor.3:9:"
Want Gods medearbeiders zijn wij; 
Gods akker, Gods bouwwerk zijt gij."
 
Jes.32:15:
"Totdat over ons uitgestort wordt 
de Geest uit den hoge.  
Dan zal de woestijn een boomgaard worden, 
een boomgaard die is als een woud."

Ps 22:4:  
U bent de Heilige, die 
op Israëls lofzangen troont."

Zach.10:1:
"Wanneer het voorjaar wordt, 
vraag dan de HEER om
 regen. 
Hij is het die onweerswolken maakt, 
Hij schenkt de mensen 
stortregens en gewas op het veld."

Luk.4:18 / Jes.61:1,2:
"De Geest des Heren is op Mij, daarom, 
dat Hij Mij gezalfd heeft, 
om aan armen het evangelie te brengen; en 
Hij heeft Mij gezonden om 
aan gevangenen loslating te verkondigen en 
aan blinden het gezicht, 
om verbrokenen heen te zenden in vrijheid, 
om te verkondigen het aangename jaar des Heren. 
En Hij begon tot hen te zeggen: 
Heden is dit schriftwoord voor uw oren vervuld."

Vandaag gaat dit in vervulling. 
Dit is het jaar om in actie te komen! 
Wij zullen grotere dingen doen dan Hij!

Joh.14:12: 
"Wie in Mij gelooft, zal doen wat Ik doe; 
ja, hij zal nog grotere dingen doen, 
want Ik ga naar de Vader."

Hij komt als de late regen is gevallen!!!
Hij komt!!!

14 opmerkingen:

 1. Geschilderd in het Vaderhuis, niet wetend dat de preek er zondag over zou gaan. Hier wordt ik stil van.....Wat een groot God!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Deze reactie is verwijderd door de auteur.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Wat prachtig en mooie kleuren,Reactie van Artje K via FB.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Prachtig! Reactie van Rachab H via FB.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. God is een sprekende God.Reactie van churchbook van Celia.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Ja heel byzonder. Niets gebeurd zomaar. Reactie van Annie D via FB.

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Dit is echt heel mooi. Reactie van Ad B op churchbook!

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Wonderful! Reactie van Rebecca W via FB.

  BeantwoordenVerwijderen
 9. Dit is echt heel mooi! Reactie op CB van Aad B.

  BeantwoordenVerwijderen
 10. Cool plaatje! Reactie van Manoah V op CB.

  BeantwoordenVerwijderen
 11. PRACHTIG!!! Reactie van MMB via het FB Vaderhuis

  BeantwoordenVerwijderen
 12. Wie kan dat bedenken..? De Heilige Geest natuurlijk, u go girl! Reactie van Claire, Vaderhuis FB.

  BeantwoordenVerwijderen