vrijdag 11 april 2014

Boom met vrucht


In de maand februari 
dit op het podium geschilderd te Almelo. 
Aldaar heb ik dit geschilderd en ontvangen.
Het is een beetje afgekeken van de bomen van Mondriaan. 
Wat abstracter getekend en kleurrijker geschilderd.


Psalm 1  
 Welzalig de man die niet wandelt 
in de raad der goddelozen; ......
maar aan des HEREN wet zijn welgevallen heeft, 
en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht.   
Want hij is als een boom, 
geplant aan waterstromen,
die zijn vrucht geeft op zijn tijd,
welks loof niet verwelkt; 
al wat hij onderneemt, gelukt.


Het gaat om een boom, 
het gaat om Gods woord, 
het gaat om dicht bij de bron blijven, 
dichtbij Jezus, het levende water.


De lessen gaan over de gaven, 
bedieningen en vrucht van de Heilige Geest. 


Mijn gedachten gaan uit naar Psalm 1: 
de boom aan waterstromen
Mijn gedachten gaan nog verder uit 
naar de boom des levens
geplant in de hof van Eden. 
De plaats waar de mens valt, en 
het onbegrijpelijke  van de liefde van God. 
Want uit het hout van een boom werd het kruis gemaakt. 
De plaats waar Jezus de overwinning behaalde en ons 
in vrijheid heeft gezet.

Om vrucht te dragen vraagt God ons 
dichtbij Hem te blijven, 
dichtbij het Woord en Jezus. 
Jezus is het woord. 
De Heilige Geest is ons een Helper. 

Gal.5:22:  
Maar de vrucht van de Geest is liefde, 
blijdschap, vrede, lankmoedigheid, 
vriendelijkheid, goedheid, trouw, 
zachtmoedigheid, zelfbeheersing. 


Deze boom draagt vrucht, 
zoveel kleuren....de veelkleurige wijsheid van God.

Tijdens het spreken benoemd Bert, dat we, 
wat we krijgen, de gaven, 
niet moeten willen bewaren. 
We hebben ze gekregen om te gebruiken
niet om ze a.h.w. in een doos onder ons bed te bewaren, 
of "dat komt later wel." 
Ze zijn voor NU! 
Mijn gedachten gaan naar het volk dat 
dagelijks manna kreeg. 
Dat manna was alleen voor die dag. 
Niet voor later....
Vandaar deze aparte weg op het doek.

Verbonden zijn met Hem 
Verbonden aan 't kruis. 
Dit is Gods verlangen.
 

2 opmerkingen: