vrijdag 15 augustus 2014

Hij hield stand!


Heb.12:2 schrijft:
Laten we daarbij de blik gericht houden op Jezus, 
de grondlegger en voltooier van ons geloof: 
denkend aan de vreugde die voor Hem lag, 
liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. 
Hij hield stand 
en nam plaats aan de rechterzijde van de troon van God.
 


Hij hield stand
Het kostte Hem alles
Zijn leven
Zijn leven voor het mijne
Hij ging tot het einde
Ga ik door?
Door tot het einde!
De finish
Het einddoel
Wat mag het mij kosten?XXXXXXXXXXX
 
I Cor.9:24:
"Weet gij niet, dat zij, 
die in de renbaan lopen, allen wel lopen, 
doch dat slechts één de prijs kan ontvangen? 
Loopt dan zó, dat gij die behaalt!   
En al wie aan een wedstrijd deelneemt, 
beheerst zich in alles;..."


XXXXXXXXXXX
 

II Tim.4:7:
"Ik heb de goede strijd gestreden, 
ik heb mijn loop ten einde gebracht, 
ik heb het geloof behouden!"

1 opmerking: