donderdag 21 mei 2015

Go! God opens doors!!!

Go! 
Go with God! 
God...
 My prayer: 
God open doors! 
Thank You God! 
God opens doors   
God open doors of my family 
that they will know You 
and the Lord Jesus Christ, 
Saviour of the world...
Do you see the door? 
My family name has to do with doors

Painted during service Mission Possible
Prophetic Art
Proclamation 
Habakuk 2 :14 "But the earth will be as full of 
the knowledge of the Lord's glory 
as the seas are full of water.

Ga! 
Ga met God! 
God...
Ik bid...
God open deuren 
Dank U, God
God opent de deuren

Habakuk 2:14:
" Want de aarde zal vol worden van de 
kennis van des Heren heerlijkheid, 
gelijk de wateren die de bodem der zee bedekken.
 
Geschilderd met Mission Possible
Prophetic Art
Proclamatie

4 opmerkingen: