donderdag 9 juli 2015

Be Waar je hart IS

Nieuw werk van creatieve uitspatting!

Bewaar je hart...

Bewaak je hart!

Waar je hart is...

Waar is je hart?


Waar het hart vol van is loopt de mond van over


"Van alles waarover je waakt, 
waak vooral over je hart, het is de bron van je leven."

Math.6:21 
Waar je schat is,daar zal ook je hart zijn”. 


Marh.15:11,18-19 
"Maar wat de mond uitgaat, komt uit het hart
en dat maakt de mens onrein."

2 opmerkingen: