woensdag 30 maart 2016

Impressie van expressie schilderen (2)

Schilderij 9

Psalm 1 
Welzalig de man/vrouw...
die aan des Heren wet zijn welgevallen heeft,
en diens wet overpeinst bij dag en bij nacht.

Want hij is als een boom, geplant aan waterstromen,
die zijn vrucht geeft op zijn tijd,
welks loof niet verwelkt;
– al wat hij onderneemt, gelukt.
Psalm 139
Here, Gij doorgrondt en kent mij;
 Want Gij hebt mijn nieren gevormd,
mij in de schoot van mijn moeder geweven.
 Ik loof U, omdat ik gans wonderbaar ben toebereid,
wonderbaar zijn uw werken;

Joh.4:14
 Wie gedronken heeft van het water, dat Ik hem zal geven, 
zal geen dorst krijgen in eeuwigheid, 
maar het water, dat Ik hem zal geven, 
zal in hem worden tot een fontein van water, 
dat springt ten eeuwigen leven.

^^^^^^^^^^^^^^^^

Schilderij 12
Joel 2 "Ik zal u vergoeden de jaren, toen de sprinkhaan alles opvrat, de verslinder, de kaalvreter en de knager...."

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

1 opmerking: