dinsdag 12 april 2016

De verwarring rond 't kruis

Abstract schilderwerk na pasen geschilderd. 
Alles even door elkaar gehutseld.

Weet jij hoe dat zit met pasen? 
Ik bedoel dan de geschiedenis van Pasen uit de Bijbel.
Wat zie jij? Hoe zie jij Pasen?

Als 1e zie je een trap op het doek geschilderd. 
Hier wil ik 2 dingen mee zeggen: 
* Er is maar Eén weg naar verzoening, dat is het kruis. 
*Er is niets dat je zelf kunt doen om jezelf te redden.


Op de achtergrond het kruis. Daar stierf Jezus. 
Hij kreeg de doornenkroon op Zijn hoofd, 
die zie je bij het kruis. 
Ik heb 2 bomen naast het kruis van Jezus geschilderd. 
De één anders als de andere. 
Zoals  er 2 schuldenaars naast Jezus gekruisigd werden. 

Mark.15:27  
En met Hem kruisigden zij twee rovers, 
één aan zijn rechterzijde en één aan zijn linkerzijde. 
[En het schriftwoord is vervuld geworden, dat zegt: En 
Hij is met de misdadigers gerekend.] 

Luk.23: 33 en 39-43 
Eén der gehangen misdadigers lasterde Hem: 
"Zijt Gij niet de Christus? Red Uzelf en ons!"
  Maar de andere antwoordde en zeide, hem bestraffende: 
"Vreest zelfs gij God niet, nu gij hetzelfde vonnis ontvangen hebt?  
En wij terecht, want wij ontvangen vergelding, naar wat wij gedaan hebben, 
maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan." 
 En hij zeide:"Jezus, gedenk mijner, wanneer Gij in uw Koninkrijk komt." 
Hij zeide tot hem: Voorwaar, Ik zeg u, 
heden zult gij met Mij in het paradijs zijn.
Jezus heeft 7 x  Zijn bloed gegeven. 
Lees meer daarover op een andere blog van mij: 

Een grote roze/lila steen staan voor Jezus opstanding. 
De steen is weggerold. 
Kracht van God komt neer die Jezus dood overwint. 
Hij stond op uit het graf en leeft!

Op de achtergrond rechts de duisternis. 
"Dood, waar is uw prikkel?" 
De dood is overwonnen!

De betekenis van Christus’ opstanding 
I Cor.15
12 Indien nu van Christus gepredikt wordt, dat Hij uit de doden is opgewekt, hoe komen sommigen onder u ertoe te zeggen, dat er geen opstanding der doden is? 13 Indien er geen opstanding der doden is, dan is ook Christus niet opgewekt. 14 En indienChristus niet is opgewekt, dan is immers onze prediking zonder inhoud, en zonder inhoud is ook uw geloof. 15 Dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn, want dan hebben wij tegen God in getuigd, dat Hij de Christus opgewekt heeft, die Hij toch niet heeft opgewekt, indien er geen doden opgewekt worden.16 Immers, indien er geen doden opgewekt worden, dan isChristus ook niet opgewekt; 17 en indien Christus niet isopgewekt, dan is uw geloof zonder vrucht, dan zijt gij nog in uwzonden. 18 Dan zijn ook zij, die in Christus ontslapen zijn, verloren. 19 Indien wij alleen voor dit leven onze hoop opChristus gebouwd hebben, zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen.20 Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, als eersteling van hen, die ontslapen zijn. 21 Want, dewijl de dood er is door een mens, is ook de opstanding der doden door een mens. 22 Want evenals in Adam allen sterven, zo zullen ook inChristus allen levend gemaakt worden.

55 De dood is verzwolgen in de overwinning. Dood, waar is uw overwinning? Dood, waar is uw prikkel? 56 De prikkel des doods is de zonde en de kracht der zonde is de wet. 57 Maar Gode zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Here Jezus Christus.


6 opmerkingen:

 1. Yvonne, ik vind dit zo mooi!
  Mag ik dit prachtige kunstwerk gebruiken bij mijn nieuwste gedicht dat ik voor het thema "Vriendschap" van gedichtensite.nl schreef? Het schilderij past er zo mooi bij.

  Beste vriend

  Tussen het maanlicht
  en de rozengeur
  glanzen de sporen
  van verdriet,
  wie kent het niet,
  gelukkig zijn zij
  die de tegenslag
  van alle dag
  weten te incasseren
  en leren
  dat echt geluk
  niet over rozen gaat,
  dat maneschijn verdwijnt
  wanneer de zon verschijnt.

  Tussen het zonlicht
  en het avondrood
  glanzen de sporen
  van het levenslicht
  in een bericht
  van Hem die leven geeft
  en van je tegenslagen weet
  omdat Hij je omgeeft
  en alles mee beleeft.

  Gelukkig is de mens
  die Zijn berichten leest.

  Coby Poelman-Duisterwinkel

  BeantwoordenVerwijderen
  Reacties
  1. Prima, Coby. ik zie je berichtje wel weer onder deze blog.groetjes & zegen, Yvonne

   Verwijderen
 2. Fijn Yvonne, dankjewel! Ook voor jou de hartelijke groeten en veel zegen gewenst!

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Ik heb het op mijn blog geplaatst. http://kunstpoezie.blogspot.nl/2016/06/beste-vriend.html

  BeantwoordenVerwijderen