vrijdag 22 september 2017

Als de hemel de aarde raakt

Een tijdje terug, zat ik op de fiets en 
trok een bijzondere wolk mijn aandacht. 
Ik ben gek op wolken kijken. 
De wolk was enorm groot en leek op een duif. 
Deze duif , met wijd uitgespreide vleugels was niet een duif zoals wij kennen. 

Deze duif vloog niet zoals een normale duif zou vliegen. 
Ik ben afgestapt en bleef kijken, en 
de wolk veranderde niet. 
De duif keek met de kop naar beneden en 
't leek alsof hij naar de aarde vloog.  

Dat was wel heel apart. 
Terwijl ik keek begon de Heilige Geest te spreken.  
Hij zei dat Hij  als deze duif met Zijn Geest over de aarde wil komen. 
Hij verlangt naar ons. 
Hij wil dat we Hem zoeken en aanbidden met een zuiver hart. 
Hij wil dat we op Hem alleen onze focus op Hem richten.
Als de hemel de aarde raakt...
Ik ben door dit beeld geïnspireerd.  
Dit is het resultaat. 

Alleen gericht op Jezus 
Allen gericht op Hem 
Mijn focus op Jezus 
Onze blik op Hem.

De tekst (en) die ik kreeg:
Math.3:16,17 
Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoogkwam, 
opende de hemel zich voor hem en zag hij 
hoe de Geest van God als een duif op Hem neerdaalde. 
En uit de hemel klonk een stem: "Dit is Mijn geliefde Zoon, in Hem vind IK vreugde."(NBV) 

Deze is Mijn Zoon, de Geliefde, in wie IK Mijn welbehagen heb. (NBG) 

Joh.14:15 / 15:12 
Als je Mij liefhebt, houd je dan aan Mijn geboden. 
Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals IK jullie heb liefgehad. 
"IK zal jullie de Geest geven"

Joh.17:21 
Laat hen allen één zijn, Vader. 
Zoals U in Mij bent en IK in U, 
laat hen zo ook in ONS zijn, 
opdat de wereld gelooft dat U Mij hebt gezonden.
Wat was 't een bijzondere avond met Presence, 
echt in Zijn aanwezigheid! 
Alles was in eenheid, de muziek, 
het woord van Jeanette en het schilderij. 
Wat is God groot!

3 opmerkingen: