zondag 25 maart 2018

Onthulling - Rond Pasen

Eindelijk is mijn doek klaar, en heeft een plekje rond pasen in Nehemia. 
Vandaag onthul ik het eerste stukje: 
Hosanna, de Koning komt.

Johannes 12 
Zes dagen voor Pesach ging Jezus naar Betanië... 
Intussen hadden de Joden gehoord dat Jezus daar was en 
ze gingen in groten getale naar Hem toe, maar 
ook om Lazarus te zien, die hij uit de dood had opgewekt.

De volgende dag was er al een grote menigte in Jeruzalem voor het feest. 
Toen ze hoorden dat Jezus ook zou komen, 
haalden ze palmtakken en liepen ze de stad uit, Hem tegemoet, terwijl ze riepen: 

"Hosanna! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer, de koning van Israël." 
Jezus zag een ezel staan en ging erop zitten, zoals geschreven staat:
 "Vrees niet, Sion, je Koning is in aantocht, en hij zit op een ezelsveulen."

Marcus 11
Ze brachten het veulen naar Jezus en 
legden hun mantels op het dier en Hij ging erop zitten. 
Velen spreidden hun mantels uit op de weg
anderen spreidden takken met bladeren uit, die ze in het veld afhakten. 
Allen die voor hem uit liepen of achter hem aan kwamen, riepen luidkeels: 
"Hosanna! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer."


Ben jij klaar om de koning te ontmoeten?

5 opmerkingen: