dinsdag 1 mei 2018

Onthulling - Gods majesteit

Nog meer uitleg over het doek: "De Koning komt"

De troon van God
De Vader op de troon.

Openbaring 4 
Er stond een troon in de hemel en daarop zat Iemand. 
Degene die daar zat had een uiterlijk als van jaspis en sarder, en 
rond de troon was een regenboog die eruitzag als smaragd. 
Ook lag er voor de troon iets als een zee van glas, van kristal.

Wie ben ik?
Wie ben ik dat ik mag naderen tot de troon,
Wie ben ik dat ik mag naderen tot de troon van God?

Wie ben ik?
Wie ben ik dat Hij Zijn Zoon gaf,
Wie ben ik dat Hij Zijn Zoon gaf zodat ik mag leven?

Wie ben ik? 
Wie ben ik om zo geliefd te zijn,
Wie ben ik om zo geliefd te zijn door een Vader?

Wie ben ik?
Wie is Hij?
Wie is Hij die zoveel om mij geeft?

Wie ben ik?
Wie is Hij?
Wie is Hij die Zijn Zoon gaf?

Wie ben ik?
Wie is Hij?
Wie is Hij dat ik mag naderen?

Hij is God
Hij is Vader
Hij is liefde

Mijn aanbidding is voor Hem,
Hij is de koning der Koningen,
De eeuwige, Almachtige.

2 opmerkingen: