zondag 18 november 2018

Zou de Heer het niet zien?

Bijbeljournaling is voor mij een creatieve stille tijd. 
Dit keer mocht ik zelf bijgeschoold worden, en 
heb ik met ecoline gewerkt. 
Ik was zeer verrast over het gedeelte 
uit het woord, dat ik kreeg. 

Ik ben in de stilte thuis verder gegaan in mijn bijbel
Ik heb geen woorden.....

Ik heb een stuk gelezen, dat mij zo diep raakt. 
Het gedeelte spreekt zo duidelijk. 
Als ik dit lees dan kan ik niet anders 
dan stil worden en mij tot Hem wenden.

Ik denk dan aan  mijn broers en zussen, 
die zo zwaar worden vervolgd. 
Zij brengen zo'n groot offer... 
Klaagliederen 3:21-42
Toch geef ik de hoop niet op, want hieraan houd ik vast: 

Genadig is de HEER: wij zijn nog in leven!  
Zijn ontferming kent geen grenzen. 
Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden. 
 Veelvuldig blijkt uw trouw! 

Ik besef: mijn enig bezit is de HEER
al mijn hoop is op hem gevestigd. 
Goed is de HEER voor wie hem zoekt en 
alles van hem verwacht. 
Goed is het geduldig te hopen op deHEER 
die redding brengt. 
Goed is het als een mens zijn juk draagt .....

Laat hij neerzitten, eenzaam en geduldig, 
als het hem wordt opgelegd. 
Laat hij zich neerwerpen en stof likken, 
misschien is er hoop. 
Laat hij zijn wang bieden aan wie hem slaat, 
laat hij verzadigd raken van hoon. 

Want de Heer verwerpt niet voor eeuwig. 

Als hij leed berokkent, ontfermt hij zich ook, 
zo groot is zijn genade; 
slechts met tegenzin brengt hij leed en rampspoed over de mensen. 

Dat men overal op aarde gevangenen vertrapt, 
dat men iemands rechten schendt 
onder de ogen van de Allerhoogste, 
dat men een mens een eerlijk vonnis onthoudt 
zou de Heer het niet zien?

Wie is het die spreekt, en het is er? 
Zou de Heer het niet zijn die gebiedt? 
Komt uit de mond van de Allerhoogste 
niet goed zowel als kwaad?
Wat klaagt een mens zolang hij nog leeft? 
Laat hij klagen over zijn zonden!
Laten we ons leven onderzoeken en doorvorsen, 

Laten we terugkeren naar de HEER, 
laten we met onze handen ook ons hart opheffen 
tot God in de hemel.

Mijn journal is een extra bladzijde geworden, 
als een boekenlegger.

Op.21:4
Hij  zal alle tranen uit hun ogen wissen. 
Er zal geen dood meer zijn, 
geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, 
want wat er eerst was is voorbij.

In de duisternis is Hij het, die de kleur brengt
Als wij bidden, is Hij het die hoort...
Het gebed geeft hen kracht om vol te houden
Het is de kleur van hoop!

Ik ben benieuwd naar je reactie,
en wat jij nog meer hebt ter aanvulling....

Geen opmerkingen:

Een reactie posten