zondag 18 oktober 2020

Schilderij voor Nehemia

Ik had nog een schilderij  van profetisch schilderen van t begin. Het origineel hangt in Roemenië. Dit is dus en copy.

Ik werd er bij bepaald dit aan de oudsten van Nehemia te geven. Het is geschilderd op het podium in Nehemia rond oktober 2012.

KLIK HIER om het te lezen.

Ik wordt opnieuw bepaald bij eenheid. "Uw glorie daalt neer" zongen we met elkaar.

De duif symboliseert de Heilige Geest. Hij verlangt om Zijn volle zalving, Zijn glorie op ons, Zijn gemeente storten.

In de gemeente heeft Hij alle gaven, talenten en bedieningen gegeven. Deze komen tot uiting in samenwerking en eenheid. Als eenheid Hem loven, prijzen, Hem zoeken, en in die "flow" van zalving kan Hij ten volle werken.

De kleuren (van de mensen) staan voor alle gaven, talenten en bedieningen in de gemeente.

Hij wil doorbreken en beweging brengen.

Angst en andere dingen belemmeren en staan nog in de weg....

Dit schilderij laat zien wat Hij verlangt, en dat heb hierin proberen uit te schilderen.

1 opmerking: