maandag 29 mei 2023

Zalving van de Heilige

I Johannes 2:20 & 27-29
Gij echter hebt een zalving 
van de Heilige en gij weet dat allen. 
Ik heb u niet geschreven, omdat gij de waarheid niet weet, maar omdat gij haar weet en omdat geen leugen uit de waarheid is. Wie is de leugenaar dan wie loochent, dat Jezus de Christus is? Dit is de antichrist, die de Vader en de Zoon loochent. Een ieder, die de Zoon loochent, heeft ook de Vader niet. 
๐Ÿ•Š
Dit heb ik u geschreven over hen, die u misleiden. En wat u betreft, de zalving, die gij van Hem ontvangen hebt, blijft op u, en gij hebt niet van node, dat iemand u lere; maar, gelijk Zijn zalving u leert over alle dingen, en waarachtig is en geen leugen, blijft in Hem, gelijk zij u geleerd heeft.
๐Ÿ•Š
De Geest leert je over de Here Jezus
De Heilige Geest zal ons niet alleen 
de weg wijzen tot de volle waarheid...
Hij is bovendien de enige betrouwbare Gids. 
Johannes 16: 13-15, 18
Ik zeg u de waarheid: 
Het is nuttig voor u dat Ik wegga, want 
als Ik niet wegga, zal 
de Trooster niet naar u toe komen
๐Ÿ•Š
Als Ik heenga, zal Ik Hem naar u toe zenden.
Als Die gekomen is, zal Hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel
๐Ÿ•Š
Wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; 
Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen. Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het Mijne nemen en het u verkondigen. Al wat de Vader heeft, is het Mijne; daarom zeide Ik: Hij neemt uit het Mijne en zal het u verkondigen.
De Here Jezus zegt: ,,Het is van Mij, alleen omdat de Vader het Mij gegeven heeft.'' Wat is dit een mooi voorbeeld van "de ander verheerlijken!" De Heilige Geest verheerlijkt Jezus en Jezus verheerlijkt de Vader. Daarna wijst Hij ons op de Heilige Geest en zegt: "Als de Heilige Geest komt, dan zal Hij nemen wat van Mij is en het verklaren, het aan jullie duidelijk maken.''
๐Ÿ•Š
Let op de bescheidenheid van de Here Jezus! 
Hij wil ons niet achterlaten met de indruk dat Hij de oorspronkelijke eigenaar is van wat dan ook. 
๐Ÿ•Š
Dat brengt mij weer terug naar een blog over hebben, die ik eerder schreef. Er bestaat in het Hebreeuws geen werkwoord om aan te geven dat je iets bezit.
๐Ÿ•Š
Wil je je verdiepen in Bijbels onderwijs?
Luister en lees eens de studies van Derek Prince
DPM heeft een dagelijks woord via een app of per mail.
KLIK Hier voor meer over deze studie

Geen opmerkingen:

Een reactie posten