zondag 8 oktober 2023

De komst van de Here

Zomaar een beeld uit geschetst op de pad
Ik heb er een leuke bewerking van gemaakt

I Thess. 4:16-17, 13-14
De Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zó zullen wij altijd met de Here wezen.

Wij willen u niet onkundig laten, broeders, wat betreft hen, die ontslapen, opdat gij niet bedroefd zijt, zoals de andere (mensen), die geen hoop hebben. Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven en opgestaan is, zal God ook zó hen, die ontslapen zijn, door Jezus wederbrengen met Hem.

De Here Jezus zal komen om de bruid op te halen.
Ben je klaar om Hem te ontmoeten?

Er staat nog veel te gebeuren....

1 opmerking: