zaterdag 9 december 2023

't Licht is aan

't Licht is aan!
Zo lijkt het op dit moment in mijn leven
Het Woord wordt meer belicht
Vanuit 't Licht ontstaat meer inzicht
Hoe meer je leest, hoe meer 
alles als een puzzel op de plek valt
Wat is Gods Woord rijk!

De Here Jezus heeft zoveel verteld
aan de mensen en de discipelen
Vanuit een ander perspectief belicht 
geeft het veel meer inzicht
Het wordt begrepen en laat de dieptes zien

Zie andere geloofsgetuigen in Hebreeƫn 11:
*Noach heeft uit ontzag voor God de ark gebouwd
*Abraham is gehoorzaam geweest om weg te gaan naar de plaats, die hij tot een erfdeel ontvangen zou
En hij, Abraham, die de beloften ontvangen had, 
heeft zijn eniggeboren geofferd.

Math 5:14
Gij zijt het licht der wereld. 
Een stad, die op een berg ligt, 
kan niet verborgen blijven. 
šŸ•Æ
Ook steekt men geen lamp aan en 
zet haar onder de korenmaat, maar 
op de standaard, en zij schijnt voor allen, 
die in het huis zijn. 
Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, 
opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, 
die in de hemelen is, verheerlijken.

2 Korintiƫrs 3:18
Wij, gelovigen, hebben geen sluier over ons gezicht. 
Wij zijn net 'n spiegel, die het 
schitterende licht van de Here weerspiegelen 
terwijl zijn Geest in ons werkt, 
gaan wij steeds meer op Hem lijken.”

Geen opmerkingen:

Een reactie posten