donderdag 10 november 2011

"Maak onderweg geen ruzie"


Er zit zo'n diepte in de geschiedenis van Jozef. Jozef heeft door de diepte geleerd en is veranderd. Hij gaat anders met zijn broers om. Er is liefde, zorg, bewogenheid en compassie.
De broers gaan terug naar huis, samen met Benjamin, en Jozef geeft ze deze woorden mee: :"MAAK ONDERWEG GEEN RUZIE." Het raakt mij heel diep, en het springt er zomaar uit.
Hoeveel ruzie zullen de broers met elkaar hebben gehad? Staan ze er nu anders in?
Hoe staat het mij? Maak ik ruzie met mijn broers en zussen?
Hoe sta ik erin als anderen er ïets"anders in staan?
Dit was de 2e opdracht van de 3 schilderslessen: de pyramides van Egypte. Wat kun ik daar nu mee? Uiteindelijk kom ik tot de ontdekking dat de Israelieten deze mee hebben gebouwd in de tijd van slavernij in Egypte.

There is such a deep understanding in the history of Josef. Josef has learned through the depth and has been changed. There's a change in the relationship with his brothers. There is love, care, emotion and compassion. When the brothers go back to their father, with Benjamin, Josef gives them these words : " DON'T QUERREL ON THE WAY." ( Gen.45:23) This touches me and just jumps out of the Word.
How many quarrel the brothers had with each other? Do they see it in another way now?
How do I stand in this? Do I make quarrel with my brothers and sisters?
Do I stand in it in another way now?
This was my second task of 3 painters lesson: the pyramid of Egypt. Finally I discovered that the Israelites have been building these in the time of slavery in Egypt.

2 opmerkingen:

  1. Wat een diepte qua schildertechniek en ontdekkingen in het leven van Jozef. Mooi. Cora

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Het Woord is een schat, hoe meer je leest, graaft, vraagt en onderzoekt .....hoe meer je ontdekt van de diepere betekenissen. Waardevol en kostbaar! Een echte schat!!!

    BeantwoordenVerwijderen