vrijdag 3 oktober 2014

Rups wordt vlinder

 

Het verhaal van het doek loopt van links naar rechts, 
daar waar de oorsprong ligt. 
Hebreeuws lees je ook van links naar rechts.
De blokjes verwijzen naar het feit dat we mensen zo vaak 
in "hokjes en vakjes" plaatsen en ook soms zo denken.
Daarnaast weten we dat God in den beginne was, 
en hoe dat allemaal was is voor ons nog verborgen.
We komen alleen vanuit de duisternis in het licht, 
                         als we het licht toelaten.                               
Het licht toont alle oneffenheden in en uit het leven.


Rechtsonder: 
De eitjes, de kale takken door rups afgevreten bladeren, 
de verpopping.....

De rups vreet zich vol aan de wereld, 
verpopt en wordt een vlinder.
Afsterven, vloeibaar worden en onzichtbaar zijn.


Het midden: 
Jezus is HET LICHT in mijn leven. 
Jezus helpt mij te leren vliegen als de vlinder 
zoals ik die mag zijn. 
Hij kijkt toe, brengt mij naar overvloedige weiden, 
eigenlijk geeft Hij dat wat nodig is, 
om in de bestemming van mijn leven te komen.


De boom links verwijst naar de Boom des levens, 
die staat in Gods tuin. 
Van daaruit mag ik putten....en op de belofte staan: 
"Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven."

XXXXXXXXXXX

De Regenboog betekent staan op Gods beloften, 
Zijn veelkleurige wijsheid aanvaarden 
en ook daar uit putten en wandelen.(vliegen)


Vlinders vliegen vrij rond, mogen genieten van de pracht en alles. 
Zo geniet de Vader als Hij mij(ons) ziet vliegen.

XXXXXXXXXXX

Bloeien en opgroeien   
en worden wie je werkelijk bent, in Christus 
= in je bestemming komen.
 

3 opmerkingen: