vrijdag 19 juni 2015

In Your presence


Geschilderd op podium tijdens de diest In Your presence." 
Wat is Vader God goed! 
Wat is Vader God groot! 
Alle eer aan Hem!


Geïnspireerd uit Marcus 4-6.  
Even kort: Dit gedeelte vertelt over het Koninkrijk van God. Er staan de volgende gelijkenissen: De zaaier, de lamp onder / boven de korenmaat, de groei van het Koninkrijk, het mosterdzaad.
Storm op het meer en de genezing van een bezetene, het dochtertje van Jairus, verwerping van Jezus uit Nazaret, uitzending van de discipelen, dood van Johannes, spijziging 5000 met 5 broden en 2 visjes, Jezus gaande over het meer met de storm en de genezing in Genesaret.Het raakt mij en laat mij dit zien: 
Het leven van een discipel in "vogelvlucht."  
Verbazingwekkend! 
Wonderen & tekenen horen bij het dagelijkse leven. 
Stormen, vervolging, bijbelstudie en leren van Jezus.

Ik heb deze "vogelvlucht"in dit werk proberen te verbeelden. 
De storm op het meer: 
Jezus en de discipelen waren allebei in dezelfde situatie. 
Allen in dezelfde storm. 
Wat is je focus? 
Weet dat Hij God is en alle macht heeft...

VERMENIGVULDIGING...
5 broden & 2 vissen
Na de maaltijd haalden ze nog 12 manden brood op, evenals de vissen. MEER DAN GENOEG!

De zaaier, die zaait op rotsige grond, vogels die het zaad opeten en de distels die het zaad verstikken. Zaad dat op de goede aarde valt...
Het mosterdzaad, dat heel klein is en heel groot uitgroeit...

Jezus zei: Ik zie jullie aan de overkant...

 Het schilderij links:
de gelijkenis van het mosterdzaad


8 opmerkingen: