maandag 1 juni 2015

Zoek als 1e...

Een spontane tekening gemaakt met hemelvaart

Math 6:34:
 Maar zoekt eerst Zijn Koninkrijk en Zijn gerechtigheid 
en dit alles zal u bovendien geschonken worden.

Betekent dit dat als ik Gods Koninkrijk zoek, 
ik Zijn Koninkrijk zal ontvangen. 
Ik zal Zijn Koninkrijk zien, 
Ik zal Hem zien 
De Koning der Koningen 
Ik zal meer en meer van Hem gaan zien 
Ik zal meer leren van Zijn Koninkrijk 
Meer zien van wie Hij is
Meer... 

2 opmerkingen: